sunnuntai 12. maaliskuuta 2017

HS: Maahanmuuttoviraston ylijohtaja mielipidesivulla: Kielteinen päätös ei ole väärä päätös

Helsingin Sanomat: Maahanmuuttoviraston ylijohtaja mielipidesivulla: Kielteinen päätös ei ole väärä päätös 12.3.2017

PAKOLAISAVUN Marjaana Laine ja Pia Lindfors vaativat (HS Vieraskynä 10.3.), että viranomaisten on ryhdyttävä toimiin ja korjattava vuosina 2015–2016 Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden väärät päätökset. Haluamme korostaa, että kielteinen päätös ei ole väärä päätös silloin, kun henkilöllä ei ole ollut lainmukaisia perusteita kansainvälisen suojelun saamiseksi.

Kirjoittajien mukaan päätöksentekijät ovat olleet kokemattomia ja tulkkauksessa on ollut puutteita, minkä vuoksi turvapaikanhakijoiden tilannetta ei ole selvitetty tarpeellisella tarkkuudella. Turvapaikkayksikköömme palkattiin ja koulutettiin vuosina 2015–2016 noin 500 määräaikaista työntekijää. Jos uutta väkeä ei olisi palkattu, turvapaikkahakemusten jonon purkaminen olisi vienyt vuosia. Saimme fiksuja ja osaavia työntekijöitä, jotka suoriutuivat työstä haastavassa tilanteessa erittäin hyvin. Valtaosa tekemistämme päätöksistä on lain mukaisia ja laadukkaita.

Myös turvapaikkaprosessia kehitettiin vuoden aikana monin tavoin, koska vanhat työ­tavat eivät yksinkertaisesti riittäneet uudessa tilanteessa, jossa päätöksiä oli tehtävä kymmenkertainen määrä aiempaan verrattuna. Esimerkiksi puhutteluille asetettiin tavoiteaika, ­joka riittää useimmiten hakijan tilanteen ja turvapaikkaperusteiden selvittämiseen. Puhuttelua voitiin kuitenkin aina jatkaa, jos tilannetta ei ehditty selvittää tarpeeksi.

Tulkeista tosiaan oli pula, koska tiettyjen kielten tulkkien tarve kasvoi kymmenkertaiseksi. Jokaisen puhuttelun aluksi ja lopuksi hakijalta kysytään, ymmärtääkö hän tulkkia. Myös pöytäkirja tarkastetaan yhdessä ja tässä yhteydessä voidaan korjata puhuttelun aikana mahdollisesti syntyneitä epäselvyyksiä. Hakijalla on myös mahdollisuus toimittaa lisäselvitystä tilanteestaan puhuttelun jälkeen.

Pääsääntö on, että päätökseensä tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Emme pidä perusteltuna käydä systemaattisesti läpi uudelleen jo tehtyjä päätöksiä, joista mahdollisesti on muutoksenhaku vireillä hallinto-oikeudessa. Jos tietoomme tulee, että yksittäisessä pää­töksessä on asiavirhe, hallintolaki mahdollistaa virheen korjaamisen.

Jaana Vuorio

ylijohtaja
Maahanmuuttovirasto