maanantai 23. elokuuta 2010

Elinkeinoelämän Keskusliitto: EK tuomitsee ulkomaalaisten työntekijöiden riiston

Elinkeinoelämän Keskusliitto: EK tuomitsee ulkomaalaisten työntekijöiden riiston 23.8.2010

Taloussanomat kertoi viime viikolla, että Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät joutuvat usein riiston kohteeksi ja että yritykset hyötyvät halpatyövoimasta.

– EK tuomitsee ehdottomasti ulkomaalaisiin työntekijöihin kohdistuvat väärinkäytökset, painottaa asiantuntija Riitta Wärn.

Työnantajavastuun laajentaminen ei ratkaisisi ongelmaa

PAM:n edustaja vaati Taloussanomissa, että työnantajan vastuuta tulisi laajentaa tilanteissa, joissa ulkomaalaisia työntekijöitä riistetään. EK:n näkemyksen mukaan tilaajanvastuulainsäädännön muutoksiin ei ole mitään perusteita.

– Etenkin järjestäytymättömille pientyönantajille suunnattavaa tiedotusta työsuhteen vähimmäisehdoista ja niiden laiminlyönnin seurauksista olisi tehostettava. Jos yritys toimii väärin tietämättömyyttään, siihen voidaan vaikuttaa, sanoo Wärn.

Kiinnijäämisriskiä nostettava

Sitä vastoin yritys, joka tietoisesti palkkaa kokonaan pimeää työvoimaa tai maksaa laillisille työntekijöilleen työehtosopimuksessa sovittua pienempää palkkaa, ei tiedotuksella tokene. Heitä varten tulee olla riittävät valvontaresurssit niin poliisissa kuin työsuojeluviranomaisissa.

Laittoman työvoiman kiinnijäämisriski on lähes olematon. Poliisilla olisi parhaat edellytykset tehdä valvontaa ja henkilötarkastuksia, mutta esimerkiksi Helsingissä asiaa hoitaa vain muutama poliisi. Kun joku jää kiinni, tutkinta työllistää ko. poliisin pitkäksi aikaa ja kenttätyössä on tällöin katkos.

– On väärin yleensäkin puhua halpatyövoimasta silloin, kun työnantaja syyllistyy ulkomaalaisen palkatessaan rikokseen, josta rikoslain mukaan voidaan tuomita sakkoon tai jopa kahden vuoden vankeusrangaistukseen, toteaa Wärn.

EK:n mielestä viranomaisresurssien kehittäminen ja tehokas puuttuminen pimeää työvoimaa käyttäviin yrityksiin ehkäisisi parhaiten esiintyneitä ongelmia.