tiistai 17. elokuuta 2010

YLE: Helsinki vaatii muutosta kotouttamislakiin

YLE Helsinki: Helsinki vaatii muutosta kotouttamislakiin 17.8.2010

Helsinki vetää puoleensa turvapaikanhakijoita ja pakolaisia muualta Suomesta. Myös ne oleskeluluvan saaneet turvapaikan hakijat, joille maistraatti ei ole myöntänyt henkilötunnusta eikä kotikuntaoikeutta, hakeutuvat Helsingin palvelujen piiriin.

Turvapaikanhakijat hakeutuvat pääkaupunkiin omatoimisesti jopa kirjautuen suoraan vastaanottokeskuksesta poste restante-osoitteeseen.

Helsingin sosiaaliviraston maahanmuuttoyksikön uusista, omatoimisesti kuntaan muuttaneista kansainvälistä suojelua saavista asiakkaista oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla asunnottomia yhteensä 58 prosenttia.

Tämä rasittaa kaupungin taloutta, koska se ei pysty ennakoimaan turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen tarvittavaa rahaa.

Perustuslaki, sosiaalihuoltolaki ja toimeentulotukilaki velvoittavat kunnan kuitenkin tarjoamaan tietyt palvelut, vaikka kotikuntaoikeus evättäisiin hakijalta.

Helsinki vaatiikiin nyt lausuntokierroksella olevaan uuteen kotouttamislakiin muutosta – valtion tulisi korvata kunnalle ne kustannukset, jotka aiheutuvat palvelujen antamisesta sellaisille turvapaikanhakijoille ja pakolaisille jotka asuvat kunnassa ilman väestötietojärjestelmän kotikuntamerkintää.

Helsinki vaatii myös kotouttamislain ja rekisteröintiä koskevien säännösten selkeyttämistä.