torstai 16. huhtikuuta 2015

Aamuset: Rasismi ja eriarvoisuus ovat todellisia ongelmia

Aamuset: Suvi Keskinen: Rasismi ja eriarvoisuus ovat todellisia ongelmia 16.4.2015

Vaalien alla on talouteen ja hyvinvointivaltion kuluihin liittyvä puhe yleistynyt: lähes kaikkea mitataan rahassa. Perussuomalaiset ovat tälle logiikalle rakentaen esittäneet laskelmiaan maahanmuuton kustannuksista. He ovat vaatineet maahanmuuttajien valikointia kansallisuuden perusteella. Puolueen puheenvuoroissa oletetaan, että suomensomalit ja -irakilaiset ovat lähtökohtaisesti ryhmiä, jotka eivät tulevaisuudessakaan tule työllistymään ja että tämän ”ominaisuuden” vuoksi näiden ryhmien muuttoa Suomeen tulisi rajoittaa.

Tämä ajatus on rasistinen: oletetut negatiiviset piirteet liitetään tiettyihin ihmisryhmiin ja nämä ryhmät asetetaan alempiarvoiseen asemaan. Rasistinen puhe voi vedota moniin seikkoihin: biologisiin tai kuten tässä tapauksessa kulttuurisiin ja taloudellisiin eroihin. Yhteistä on se, että ihmisryhmien eriarvoinen kohtelu luonnollistetaan ja negatiiviset piirteet oletetaan muuttumattomiksi.

Monien maahanmuuttajaryhmien, mukaan lukien suomensomalien ja -irakilaisten, valtaväestöä suurempi työttömyys on ongelma – halustaan huolimatta moni ei löydä pysyvää työpaikkaa vaan joutuu pitkäaikaiseen kurssi-, työttömyys- ja harjoittelukierteeseen. Tässä on kuitenkin kyse yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja rakenteellisesta rasismista, joka asettaa näihin ryhmiin kuuluvia epäedulliseen asemaan.

Työelämään pääsy ei ole yksinomaan työnhakijasta kiinni, vaan siihen vaikuttavat myös työnantajien asenteet ja rekrytointikäytännöt. Tutkimukset ovat osoittaneet, etteivät maahanmuuttajataustaiset työnhakijat pääse yhtä hyvin työhaastatteluihin tai tule valituksi työpaikkoihin, sillä kaikki työnantajat eivät anna heille mahdollisuutta osoittaa taitojaan tai vetoavat esimerkiksi asiakkaiden vastustukseen. Myös muualla yhteiskunnassa esiintyy ennakkoluuloja varsinkin Afrikan ja Lähi-Idän maista saapuvia kohtaan.

Kaupunkimme asukkaista kuitenkin jo isolla osalla on maahanmuuttajatausta ja yhä useampi heistä on Suomessa syntynyt ja kasvanut. Heille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin. Eriarvoisuuksien purkaminen ja rasismiin puuttuminen ovat tämän päivän keskeisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Suvi Keskinen, tutkija, Turun yliopisto