torstai 30. huhtikuuta 2015

MTV: Perussuomalaiset Sipilälle: Muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan

MTV: Perussuomalaiset Sipilälle: Muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan 30.4.2015

Perussuomalaiset vaativat maahanmuuttopolitiikkaan useita konkreettisia muutoksia. Esimerkiksi humanitaarisin perustein annettu oleskelulupa pitäisi voida peruuttaa, jos oleskeluluvan saanut lomailee lähtömaassaan, lähettää sinne lapsiaan tai osallistuu kriisialueella sotatoimiin.

Myös esimerkiksi hoito- ja rakennusalojen kielitaitovaatimuksia tulisi puolueen mukaan kiristää potilas- ja työturvallisuuden takaamiseksi.

EU:ssa Suomen pitää olla perussuomalaisten mukaan aktiivinen unionin jäsen, joka pyrkii kehittämään EU:ta kevyemmäksi ja löyhemmäksi. Suomen vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa suhtaudutaan kielteisesti.

Puolueet vastasivat keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kysymyslistaan tänään iltapäivällä. Kysymyksiin sisältyi ilmastopolitiikkaan liittyvä linjaus, jonka perusperiaatteet perussuomalaiset ilmoittavat hyväksyvänsä. Suomen ei kuitenkaan haluta suostuvan EU:n 2030 ilmastotavoitteisiin ilman reilua taakanjakoa.

Perussuomalaiset ei anna hallitusyhteistyölle kynnyskysymyksiä. Puolue katsoo, että toimiva ja strategiseen hallitustyöskentelyyn kykenevä hallitus voidaan muodostaa parhaiten keskustan, perussuomalaisten ja joko kokoomuksen tai SDP:n kesken.

Sopeutus 6-7 vuodessa

Perussuomalaiset yhtyy pääpiirteissään valtiovarainministeriön näkemykseen 6 miljardin euron sopeutustarpeesta. Sopeutuksen toteuttaminen vaatisi puolueen mukaan kuitenkin 6-7 vuotta, jotta heiveröinen talouskasvu ei vaarantuisi ja työttömyys pahentuisi kestämättömäksi.

Keskeistä sopeutusta olisivat rohkeat rakenteelliset uudistukset ja talouden saaminen kasvuun. Julkista taloutta olisi sopeutettava vaalikauden aikana noin 2-3 miljardilla eurolla.

Muun muassa tuulivoiman syöttötariffeista ja puoluetuista voitaisiin tinkiä.

Perussuomalaiset ei nostaisi kokonaisveroastetta, mutta muutoksia verotukseen halutaan. Puolue muun muassa alentaisi autoiluun kohdistuvaa verotusta ja Yle-veroa.

Perussuomalaisten vastaukset kokonaisuudessaan.