tiistai 15. joulukuuta 2015

Yle: Muslimiviha ja maailmanpolitiikka kärkisyinä lähteä Suomesta vierastaistelijaksi Syyriaan

Yle: Muslimiviha ja maailmanpolitiikka kärkisyinä lähteä Suomesta vierastaistelijaksi Syyriaan 15.12.2015
Hbl: "Islamfientligt samhälle föder IS-krigare"
Hbl: Forskare: Skypos metoder gör anhöriga otrygga

Karin Creutz, Juha Saarinen, Marko Juntunen: Syrjintä, polarisaatio, nuoriso ja väkivaltainen radikalisoituminen (pdf)

Ensimmäinen kunnon tutkimus radikalisoitumisen syistä. Suomesta lähtenyt 70–100 henkilöa konfliktialueille Syyriaan ja Irakiin.

Muslimeille vihamieliseksi koettu ilmapiiri ja maailmanpolitiikkaan liittyvät näkemykset ovat keskeisimpiä syitä lähteä Suomesta vierastataistelijaksi lähinnä Syyrian ja Irakin konfliktialueille.

Tulos selviää Helsingin ja Tampereen yliopistojen "Syrjintä, polarisaatio, nuoriso ja väkivaltainen radikalisoituminen - yhteishankkeesta. Tutkimusta varten on tehty 20 haastattelua vierastaistelijaksi lähteneiden lähipiiristä. Taistelijoiksi lähteneitä ei ole haastateltu. Materiaalia on koottu myös Twitteristä ja Facebookista.

Tutkimuksen mukaan muslimivihamielisen ilmapiirin keskeisimpinä ongelmina nähdään islamofobia, terroristiksi leimaaminen, syrjinnän, epäoikeudenmukaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemukset, sekä uskonnollistamisen.

Avoimen keskustelukentän puute nähdään myös erittäin ongelmallisena - yhteiskunnallisen luottamuspulan takia koetaan, ettei ilmiöstä voi keskustella, ja tämä saattaa ajaa nuoria ääriryhmiin. Painotetaan, että maailmanpoliittisista aiheista olisi ensiarvoisen tärkeää keskustella.

Maailmanpolitiikka koetaan epäoikeudenmukaisena kenttänä, jossa velvollisuus muslimina on puolustaa sorrettuja veljiä ja siskoja. Tässä kohtaa termin vierastaistelija negatiivinen konnotaatio nähdään myös osana muslimeihin suunnattua syrjivää suhtautumista - koetaan, että ainoastaan muslimien toiminta konflikteissa ulkomailla tuomitaan, ja että terrorismi on termi jonka määrittelystä vastaa ”länsi”.

Lähteneiden tausta on kirjava. He edustavat eri ikäryhmiä, eri etnisiä ja kansallisia ryhmiä, eri sukupuolia, ja ovat asuneet eri paikkakunnilla. He myös eroavat toisistaan sosioekonomisen tilanteen, perhetaustan, sosiaalisten verkostojen ja koulumenestyksen suhteen.

Osalla on rikollis- ja huumetaustaa, kokemusta väkivaltaisesta parisuhteesta, taloudellisia vastoinkäymisiä sekä kokemuksia rasismista, joiden koetaan madaltaneen kynnystä lähteä.

Suomesta on konfliktialueille Irakiin ja Syyriaan lähtenyt 70-100 henkilöä vuosien 2012-2015 aikana.