torstai 17. joulukuuta 2015

Iltalehti: Tutkimus: Ulkomaalaistaustaisten miesten työllisyys ei jää paljoa suomalaistaustaisista

Iltalehti/STT: Tutkimus: Ulkomaalaistaustaisten miesten työllisyys ei jää paljoa suomalaistaustaisista 17.12.2015
Yle: Ulkomaalaistaustaisilla naisilla on työllisyys- ja terveysongelmia
Tilastokeskus: Pitkään Suomessa asuneet ulkomaalaistaustaiset työllistyvät hyvin
Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 (pdf)

Ulkomaalaistaustaisten miesten työllisyys Suomessa oli vuonna 2014 vain muutaman prosenttiyksikön alhaisempi kuin suomalaistaustaisten miesten, selviää tänään julkaistusta Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 -tutkimuksesta.

Ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyys taas on 17 prosenttiyksikköä suomalaisnaisia heikompi. Aiemman puutteellisen rekisteritiedon perusteella tilanteen luultiin olevan heikompi sekä ulkomaalaisperäisten työllisyydessä että koulutuksessa.

Koko ulkomaalaistaustaisen 20-64-vuotiaan väestön työllisyysaste oli kaiken kaikkiaan noin kymmenen prosenttiyksikköä matalampi kuin suomalaistaustaisten. Ero liittyy erityisesti ulkomaalaistaustaisten naisten matalaan työllisyyteen.

Erityisen hankalaa työllistyminen on pakolaistaustaisille ihmisille. Työllisyystilanne kohenee maassa asumisen keston mukaan merkittävästi myös vaikeimmin työllistyvillä ryhmillä. Tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset työttömät etsivät töitä ahkerammin kuin suomalaistaustaiset työttömät. He ovat myös useammin halukkaita ottamaan töitä vastaan.

Vuonna 2014 Suomessa asuneista 25-54-vuotiaasta ulkomaalaistaustaisista 40 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon, mikä on jotakuinkin yhtä paljon kuin vastaavan ikäisessä suomalaistaustaisessa väestössä. Toisaalta joka kuudennella 25-54-vuotiaalla ulkomaalaistaustaisella koulutustaso oli korkeintaan peruskoulun oppimäärän tasolla, kun suomalaistaustaisilla vastaava osuus oli seitsemän prosenttia.

Vuonna 2014 Suomessa asui vakinaisesti 241 000 iältään 15-64-vuotiasta henkilöä, joiden molemmat vanhemmat olivat syntyneet ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisen osuus väestöstä on noussut 0,8 prosentista 5,9 prosenttiin vuosien 1990 ja 2014 välillä.

Tutkimusraportissa muistutetaan, että ulkomaalaistaustaiset suomalaiset ovat taustaltaan hyvin erilaista joukkoa. Yhteiskuntaan kotouttamisen helpottamiseksi eri ryhmistä tarvitaan lisää tietoa. Tutkimuksen toteuttivat Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos.

___________________________

Yle: Ulkomaalaistaustaisilla naisilla on työllisyys- ja terveysongelmia

Ulkomaalaistaustaisten 20–64-vuotiaiden työllisyysaste on 64 prosenttia, kun suomalaistaustaisilla se on 74 prosenttia.

Yli kymmenen vuotta Suomessa asuneet ulkomaalaistaustaiset työllistyvät hyvin, kertoo Tilastokeskus.

Ulkomaalaistaustaisten 20–64-vuotiaiden työllisyysaste on 64 prosenttia, kun suomalaistaustaisilla se on 74 prosenttia.

Parhaiten työllistyvät korkeakoulutetut sekä EU-, Efta-maista ja Pohjois-Amerikasta muuttaneet. Työllistyminen on naisilla selvästi hitaampaa kuin miehillä. Syynä tähän lienee ainakin se, että perhe hankitaan nuorena.

Ulkomaalaistaustaisilla naisilla terveysongelmia on enemmän kuin miehillä. Sukupuolten väliset terveysongelmat ovat ulkomaalaistaustaisessa väestössä suuremmat kuin koko väestössä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ulkomaalaistaustaisten elintavat ovat kuitenkin useammin terveyttä edistäviä kuin koko väestön. Alkoholista kieltäytyviä on liki kolmannes, kun koko väestössä täysraittiiden osuus on 12 prosenttia.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimukseen.