keskiviikko 10. joulukuuta 2008

Aamulehti: Maahanmuuttovirasto: Onpa omituinen ulkomaalaislaki

Aamulehden haastattelema maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jorma Vuorio ihmettelee ulkomaalaislakiesityksen epämääräisyyttä. Hänen tulkintansa mukaan sen perusteella ei Suomesta voitaisi enää poistaa vastentahtoisia ihmisiä, vaikka heillä ei olisi suojelun tarvetta. Oleskelulupa annettaisiin myös maahantulosäädöksiä kiertäneelle karkotettavalle rikolliselle automaattisesti.

Aamulehti: uutinen
10.12.2008 23:05


Lakimuutos: Poliisisaattue tai pysyvä oleskelulupa vaihtoehtoina

Hallituksen ulkomaalaislakiesitys on osoittautunut kuumaksi perunaksi kansanedustajille. Hallitus saa esityksensä luultavasti bumerangina takaisin perjantaina, kun hallintovaliokunta saa mietintönsä valmiiksi.

Muutosesityksen hankalimpia kohtia on pykälä, joka koskee jatkuvan oleskeluluvan myöntämistä, jos henkilöä ei voi niin sanotun teknisen esteen, kuten liikenneyhteyksien puuttumisen, vuoksi poistaa maasta.

Maahanmuuttoviraston ylijohtajaa Jorma Vuoriota ihmetyttää, että esityksessä ei ole pohdittu sanallakaan vapaaehtoista poistumista. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen henkilön pitää palata kotimaahansa, jos hän ei tarvitse suojelua.

Naapurimaissa poistuminen tapahtuu mahdollisesta teknisestä esteestä huolimatta.

- Esityksessä vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta ei ole huomioitu lainkaan. Voi sanoa, että jos henkilöä ei voi poliisisaattueessa kantaa kotimaahan, vaikka hän voisi sinne omin jaloin kävellä, hän saa jatkuvan oleskeluluvan.

Perustelut löysiä

Joissakin maailman kolkissa suomalaisella poliisikyydillä saapuvia ei edes päästetä maahan. Sen sijaan vapaaehtoisesti poistuvat hyväksytään muitta mutkitta.

Vuorio moittii sitä, että hallituksen perustelut ovat liian niukat, eikä esimerkiksi maahantulosäädösten kiertämistä käsitellä esityksessä lainkaan.

- Rikoksen takia karkotettavan kohdalla tulisi pohtia sitä, annetaanko jatkuva oleskelulupa vai annettaisiinko teknisestä esteestä huolimatta täysin kielteinen päätös, jos kyse on maahantulosäädösten kiertämisestä.

Naapurimaat kiristävät

Ainakin kokoomuksessa maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin (rkp) esittelemää lakia on pidetty EU:n väljimpänä ulkomaalaislakina.

Turvapaikanhakijoiden määrä on noussut Suomessa rajusti. Viime vuonna hakijoita oli 1 500, nyt 4 000, ja määrän oletetaan kasvavan. Mukana on entistä enemmän alaikäisiä hakijoita.

- Varmuudella yksi osatekijä hakijamäärän lisääntymiseen on Ruotsin ja Norjan kiristynyt käytäntö ja lainsäädäntö, ylijohtaja Jorma Vuorio arvelee.

Uusien hakijoiden joukossa on paljon myös sellaisia, joilla on jossakin toisessa EU-maassa oleskelulupa. Suomeen tulee tällä hetkellä turvapaikanhakijoita esimerkiksi Italiasta.

Fakta: Tekninen este

Ulkomaalaislaissa määrätty tekninen este voi estää maassa laittomasti oleskelevan karkottamisen.

Tekninen este voi olla esimerkiksi se, että viranomaiset eivät ota ihmistä vastaan. Esimerkiksi Iranissa ei oteta vastaan ihmisiä, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa.

Matkustusasiakirjojen puuttuminen voi olla esteenä. Viranomaiset eivät välttämättä anna matkustuspapereita kaikille kansalaisille.

Toni Viljanmaa