tiistai 9. joulukuuta 2008

Tampereen yliopisto: Media toivottaa maahanmuuttajat tervetulleiksi työvoimana

Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö on julkaissut Anna Simolan tutkimuksen työperäistä maahanmuutoa koskevasta mediakeskustelusta. Sen mukaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia käsitellään nykyään entistä useammin työntekoon liittyvissä yhteyksissä, kun aiemmin korostuivat maahanmuuttajien työllistymisvaikeudet ja muut sosiaaliset ongelmat.

Tutkimuksessa on analysoitu 400 kevään 2008 aikana sanomalehdissä julkaistua ja televisiossa esitettyä maahanmuuttoaiheista juttua. Internetkeskusteluissa lähteenä ovat olleet keskustelupalstat sivustoilla hs.fi, suomi24.fi, Yle A-talk, tukiasema.net, foorumi.hoitajat.net ja ess.fi.

Anna Simola:
Tervetullut työvoimaksi. Työperäinen maahanmuutto mediassa
tiedote, tiivistelmä, tutkimus (pdf)[...]

Työperäistä maahanmuuttoa käsitellään keskusteluissa pitkälti kansallisena kysymyksennä ja uhkaavan työvoimapulan kautta. Maan hallituksen linjaama ja esimerkiksi työmarkkinaosapuolten hyväksymä tavoite lisätä työperäistä maahanmuutttoa, perustuu jaettuun käsitykseen siitä, että Suomea uhkaa tulevaisuudessa työvoimapula. Tästä käsityksestä lähtevän puhetavan ovat omaksuneet myös toimittajat, jotka usein käsittelevät työvoimapulaa kyseenalaistamattomana faktana ja lähtökohtana, johon viitataan kun työperäisestä maahanmuutosta puhutaan.

[...]

Usein juttujen aiheena ovat erityiset "huippuyksilöt" ja "huippuosaajat". "Hyvän maahanmuuttajan" vastakuvaksi voidaan ajatella piirtyvän kuva kouluttamattomista tai muutoin vaikeasti työllistettävistä maahanmuuttajista. Vaikka tätä ei suoraan ilmaistakaan, katsotaan esimerkiksi syrjityssä ja marginaalisessa asemassa olevien Romanian romanien olevan ryhmänä työhön täysin soveltumaton.

[...]

Keskustelun maahanmuuttokriittiset äänet kyseenalaistavat usein koko työvoimapulan keskustelun lähtökohtana tai ainakin esittävät epäilyn, että maahanmuutto ei tule pelastamaan Suomea väestön ikääntymisestä juontuvista ongelmista. Maahanmuuton lisäämistä vastustavat korostavat perusteluissaan myös maahanmuuttajien sopeutumisvaikeuksia, kulttuurieroja ja korkeaa työttömyyttä.

[...]

Maahanmuuttajat tervetulleeksi työvoimaksi toivottavien ja maahanmuuttoa vastustavien puhujien argumentointia yhdistää internetissä se, että molemmissa linjoissa perustelut lähtevät vahvasti kansallisen edun näkökulmasta. Vain näkemys tämän kansallisen edun sisällöstä vaihtelee. Sen sijaan eettiset näkökulmat maahanmuuttoon ilmiönä puuttuvat internetkeskusteluista lähes kokonaan.

[...]

Erityisesti muslimeja ja somalialaisia maahanmuuttajia kohtaan esitetään internetissä vihamielisiä lausuntoja ja näiden ryhmien uskotaan olevan "luonnostaan" taipuvaisia esimerkiksi väkivaltaan, rikoksiin, terrorismiin ja laiskuuteen. Tiettyjen maahanmuuttajaryhmien perustellaan myös juuri syrjityn asemansa vuoksi olevan työhön soveltumattomia ja näin yhteiskunnalle "tuottamattomia". Toisaalta myös tapaa, jolla keskusteluissa ihannoidaan filippiiniläisiä sairaanhoitajia, voidaan usein pitää, jos ei suorastaan rasistisena, niin ainakin varsin alentuvana ja osassa kommentteja myös huomattavan seksistisenä.

[...]

Internetissä keskustelu on pitkälti rajoittamatonta ja sitä käydään lähinnä samanmielisten kesken. Suurelle yleisölle se sen sijaan jää usein tuntemattomaksi. Yleisissäkään internetkeskusteluissa eivät maahanmuuttokielteiset ja -myönteiset puheenvuorot juuri muodosta keskenään dialogia. Hyvin kiinnostava kysymys on, avaako esimerkiksi maahanmuuttokriittisiä näkemyksiä ajavien perussuomalaisten menestys syksyn 2008 kunnallisvaaleissa keskustelua aiheesta myös valtamedian puolella.

[...]