perjantai 26. joulukuuta 2008

Astrid Thors: Väärää tietoa ulkomaalaislaista

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors haluaa selventää ulkomaalaislakiesityksestään syntyneitä väärinkäsityksiä. Thorsin mukaan hallintovaliokunnassa itse asiassa karsittiin pois lakia tiukentava lisäys. Thorsin mielestä Suomessa perheenyhdistämisiä tehdään vain jos perheenkokoajalla on suhteellisen hyväpalkkainen työ.

Astrid Thorsin blogi:
Väärää tietoa ulkomaalaislaista
26.12.2008


Keskustelu ulkomaalaislain muutoksesta käy kuumana - paljon mielikuvien varassa. Siksi haluan tässä kertoa hallituksen yksimielisen esityksen taustoista. Ulkomaalaislaista kirjoitettaessa on tärkeää tehdä se tarkasti, jottei kansalaisilla synny vääriä mielikuvia. Laki on vaikeaselkoinen ja siitä käydyssä keskustelussa on syntynyt väärinkäsityksiä.

Hallituksen esityksen tarkoituksena oli panna täytäntöön Suomen lainsäädäntöön minimitason määrittäviä EU-direktiivejä, joiden tason alle jäsenmaat lainsäädännössään eivät saa jäädä. Hallituksen esityksen linja, josta valiokunta pitää kiinni on, että Suomi ei laske lainsäädäntönsä tasoa Euroopan alhaisimmalle minimitasolle.

Samalla oli tarkoituksena korjata ongelma, joka syntyi, kun sadoille turvapaikanhakijoille myönnettiin tilapäisiä oleskelulupia, jotka eivät antaneet heille oikeutta tehdä työtä tai muuttaa vastaanottokeskuksesta kuntaan. Lasten oli jopa vaikea päästä kouluun. Haluan, että oleskeluluvan saaneet voivat tehdä työtä heti oleskeluluvan saatuaan. Tämä oli hallituksen linja,
joka myös pysyi valiokunnassa.

On väitetty että jatkuva turvanpaikanhakijalle oleskelulupa olisi myönnetty heti jos palauttaminen ei olisi teknisen esteen vuoksi ollut mahdollista. Itse asiassa sitä olisi hallituksen esityksen mukaan saattanut joutua odottamaan jopa vuoden. Tämä tiukennus kuitenkin poistui esityksestä valiokuntakäsittelyssä, eli tämänhetkinen menettely, jossa oleskelulupa
myönnetään heti hakemuksen käsittelyn yhteydessä, säilyy.

Perheenyhdistämiseen olisi hallituksen esityksen perusteella ollut mahdollisuus, jos oleskeluluvan haltija olisi pystynyt turvaamaan oman ja perheen toimeentulon. Ottaen huomioon toimeentulovaatimuksen kovan tason, Suomessa perheenyhdistäminen onnistuu vain jos perheenkokoajalla on suhteellisen hyväpalkkainen työ.

Turvapaikkakysymysten yhtenäistäminen EU:ssa jatkuu. Seuraava askel on täysimääräinen harmonisaatio. Tähän ei vielä ole päästy, mutta hallitus tukee tavoitteita päästä tässä eteenpäin. Turvapaikanhakijoiden erilainen kohtelu eri puolilla Eurooppaa ei ole kenenkään etu, kaikkein vähiten turvapaikanhakijoiden.