perjantai 12. joulukuuta 2008

Helsingin Sanomat: Eduskunta torjui ulkomaalaislain lievennykset

Helsingin Sanomien mukaan eduskunnan hallintovaliokunta tiukensi uutta ulkomaalaislakia. Lakiesityksestä poistettiin kohta, jonka mukaan teknisen esteen perusteella maasta poistamista odottava saisi jatkuvan oleskeluluvan. Esitystä muutettiin myös siltä osin, ettei pelkkä huono ihmisoikeustilanne riitä oleskeluluvan saantiin vaan ihmisoikeustilanteen on aiheutettava "huono turvallisuustilanne".

Uudistuksista huolimatta perussuomalaiset ehdottivat lain hylkäämistä kokonaan sen epämääräisyyden takia. Eduskunta päättää lain kohtalosta helmikuussa.

Helsingin Sanomat:
Eduskunta torjui ulkomaalaislain lievennykset
12.12.2008 12:43

Uusi Suomi:
Kohuttua ulkomaalaislakia muutetaan
12.12.2008 12:57
päivitys 13:04

YLE Uutiset:
Valiokunta torppasi kiistellyn ulkomaalaislain muutoksen
12.12.2008 12:59
päivitys 13:27

MTV3/STT:
Eduskunta ei höllennä ulkomaalaisten suojelua
12.12.2008 13:13


Aamulehti/STT
Eduskunta tiukensi ulkomaalaislakiesitystä
12.12.2008 17:29

Aamulehti
Ulkomaalaislain laho kohta oleskeluluvista putosi pois
12.12.2008 20:34


Eduskunnan hallintovaliokunnan tiedote:
Hallintovaliokunta muutti ulkomaalaislain pykäliä
12.12.2008


[...]

Alkuperäinen lakiehdotus olisi antanut jatkuvan oleskeluluvan sellaiselle henkilölle, joka poistettaisiin maasta mutta poistamisella on tekninen este. Nykyään tällaisilla henkilöillä on vain tilapäinen oleskelulupa, joten tässä kohdin laki olisi muuttunut nykyistä sallivammaksi.

Jatkuva oleskelulupa antaa mahdollisuuden työntekoon ja perheen yhdistämiseen, tilapäinen oleskelulupa ei. Hallintovaliokunta teki sellaisen ratkaisun, että jatkuvaa oleskelulupaa ei myönnetä mutta mahdollisuus työntekoon myönnetään.

Toinen hallintovaliokunnan muuttama kohta koski niin sanottua humanitaarista suojelua. Se tarkoittaa oleskeluluvan myöntämistä henkilölle, joka ei ole oikeutettu turvapaikkaan vainon takia tai niin sanottuun toissijaiseen suojeluun kotimaassa uhkaavan henkilökohtaisen vaaran takia.

Nykyinen laki ei suoranaisesti tunne humanitaarista suojelua, mutta oikeuskäytännössä se tunnetaan. Sitä on perusteltu kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla.

Hallitus esitti humanitaariselle suojelulle lukuisia perusteluita kuten kotimaassa vallitsevan huonon ihmisoikeus- tai turvallisuustilanteen, huonon humanitaarisen tilanteen tai "vastaavat olosuhteet". Tätä hallintovaliokunta piti liian tulkinnanvaraisena.

Pykälä sai nyt sellaisen muodon, että oleskelulupa voidaan myöntää, jos henkilö ei voi palata kotimaahansa ympäristökatastrofin tai aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta johtuvan huonon turvallisuustilanteen vuoksi.

Hallintovaliokunta korosti, että pelkkä huono ihmisoikeustilanne ei riitä oleskeluluvan saantiin vaan ihmisoikeustilanteen on nimenomaan aiheutettava "huono turvallisuustilanne".

Hallituksen esityksessä ei ollut muita sisällöltään merkittäviä muutoksia nykyiseen lakiin, vaan siihen tehdään EU-direktiivistä johtuvia täsmennyksiä.

Perussuomalaisten mielestä lakiehdotus on uudessakin muodossa liian tulkinnanvarainen, ja he ehdottavat sen hylkäämistä.

Eduskunnan suuri sali saa asian päätettäväkseen helmikuussa.