keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Vasemmistoliiton valtuutetut: Tampereelle laadittava "Nollatoleranssi rasismille" -toimintaohjelma

Osa Tampereen Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetusta vaatii, että Tampereelle pitää laatia rasisminvastainen toimintaohjelma. Elli-Maija Pöllänen, Minna Sirnö ja Sirkkaliisa Virtanen ovat huolestuneita julkisen keskustelun ja mielipidemittausten osoittamasta maahanmuuttajavastaisuudesta ja rasismista. Erityisen huolissamme olemme siitä, että jopa poliittisten puolueiden keskuudessa ruokitaan maahanmuuttajavastaisia asenteita, Sirnö kertoo.

Tampereen valtuustoon valittiin kahdeksan Vasemmistoliiton ehdokasta. Heistä 3-4 on vastustanut yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Tällä viikolla V
asemmistoliitto kuitenkin solmi teknisen vaaliliiton perussuomalaisten kanssa luottamushenkilöpaikkojen jakamiseksi. Aiemmin huhuttiin perussuomalaisia vieroksuvien jopa irtautuvan omaksi valtuustoryhmäkseen.

Kaupunginvaltuutettujen tiedote:
Tampereelle laadittava "Nollatoleranssi rasismille" -toimintaohjelma
17.12.2008


Tamperelainen:
Vasemmiston oppositiotaival jatkuu teknisellä liitolla
17.12.2008


Tamperelainen:
Vasurien sisälle oppiriita
10.12.2008


Kolme tamperelaista Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettua eli Elli-Maija Pöllänen, Minna Sirnö ja Sirkkaliisa Virtanen vaativat Tampereen kaupunginvaltuustossa 17.12.2008, että Tampereelle laaditaan "Nollatoleranssi rasismille" -toimintaohjelma.

Tampereen vasemmistonaiset ovat huolestuneena seuranneet, miten maahanmuuttajavastaisuus ja jopa suoranainen rasismi ovat saaneet jalansijaa sekä julkisessa keskustelussa että mielipidemittauksissa.
- Uskomme, että tilanne on osittain seurausta siitä, ettemme me kantasuomalaiset saa riittävästi tietoa maassa jo asuvien maahanmuuttajataustaisten suomalaisten arjesta, toteaa Sirnö.

- Osin tilanne on seurausta myös siitä, että viranomaistoimintomme tai poliittinen päätöksentekomme eivät vielä riittävässä määrin huomioi Suomen interkulttuuristumista. Erityisen huolissamme olemme siitä, että jopa poliittisten puolueiden keskuudessa ruokitaan maahanmuuttajavastaisia asenteita, Sirnö jatkaa.

Tampereen kaupungilla on hyvä tilaisuus edistää moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta omalla toiminnallaan. Onhan Tampereella pitkät ja jopa koko kaupungin syntyyn liittyvät perinteet moni- ja interkulttuurisuudesta. Tutkitustihan juuri moniarvoiset ja erilaisuutta hyväksyvät yhteisöt ovat menestyneet sekä sivistyksellisesti, taloudellisesti että yhteisöllisesti.

Onnistuakseen myönteinen asennetyö edellyttää kriittistä analyysiä kaupungin omista toimintatavoista ja politiikan tekemisen kulttuurista sekä tutkittua tietoa Tampereesta ja sen asukkaista.

Myös jo hyväksi koettuja käytäntöjä lisätä tietoisuutta ja moniarvoisuutta on jatkossa kerättävä nykyistä koordinoidummin. Jo nyt on tiedossa, että hyvä kotoutuminen ja moniarvoisuuden lisääntyminen edellyttävät riittävästi resursoituja neuvontapalveluita ja tosiasioihin pohjautuvaa tiedotusta.

Tampereen vasemmistonaiset esittävätkin, että Tampereen kaupunginhallitus ryhtyy laatimaan tamperelaista "Nollatoleranssi rasismille" -toimintaohjelmaa yhteistyössä tutkijoiden, maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen ja tamperelaisten maahanmuuttajien kanssa.

Toivomme myös, että muutkin kunnat laittavat stopin rasismille Sirnö, Pöllänen ja Virtanen toteavat.


____________________________________________________


TAMPEREELLE LAADITTAVA ”NOLLATOLERALISMI RASISMILLE” –TOIMINTAOHJELMA

Olemme huolestuneena seuranneet, miten maahanmuuttajavastaisuus ja jopa suoranainen rasismi ovat saaneet jalansijaa sekä julkisessa keskustelussa että kansalaisten mielipidemittauksissa. Uskomme, että tilanne on osittain seurausta siitä, ettemme me kantasuomalaiset saa riittävästi tietoa maassa jo asuvien maahanmuuttajataustaisten suomalaisten arjesta. Osin tilanne on seurausta siitä, että viranomaistoimintomme tai poliittinen päätöksentekomme eivät vielä riittävässä määrin huomioi Suomen interkulttuuristumista.

Tietämättömyys jo maassa asuvien maahanmuuttajataustaisten suomalaisten arjesta puolestaan ruokkii kielteisiä asenteita ja ennakkoluuloja, jotka ovat otollista maaperää tietoiselle muukalaisvihan levittämiselle. Erityisen huolissamme olemme siitä, että jopa poliittisten puolueiden keskuudessa ruokitaan maahanmuuttajavastaisia asenteita.

Tässä tilanteessa katsomme, että Tampereen kaupungilla on hyvä tilaisuus edistää moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta omalla toiminnallaan. Onhan Tampereella pitkät ja jopa koko kaupungin syntyyn liittyvät perinteet moni- ja interkulttuurisuudesta. Tutkitustihan juuri moniarvoiset ja erilaisuutta hyväksyvät yhteisöt ovat menestyneet sekä sivistyksellisesti, taloudellisesti että yhteisöllisesti.

Onnistuakseen myönteinen asennetyö edellyttää kriittistä analyysiä kaupungin omista toimintatavoista ja politiikan tekemisen kulttuurista sekä tutkittua tietoa Tampereesta ja sen asukkaista. Esimerkkiä hyvästä ja käyttökelpoisesta tutkimustyöstä voi ottaa vaikkapa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tänä vuonna ilmestyneestä tutkimuksesta ”Maahanmuuttajien työttömyyden ja työllistymisen kustannusvaikutukset Helsingin kaupungille” (Anna-Mari Karvinen ja Matti Sarvimäki, 2008).

Myös jo hyväksi koettuja käytäntöjä lisätä tietoisuutta ja moniarvoisuutta on jatkossa kerättävä nykyistä koordinoidummin. Jo nyt on tiedossa, että hyvä kotoutuminen ja moniarvoisuuden lisääntyminen edellyttävät riittävästi resursoituja neuvontapalveluita ja tosiasioihin pohjautuvaa tiedotusta.

Nollatoleranssi rasismille on mahdollista, jos me, poliitikot, sitoudumme edistämään sitä.

Siksi esitämme, että

kaupunginhallitus ryhtyy laatimaan tamperelaista ”Nollatoleranssi rasismille” –toimintaohjelmaa yhteistyössä tutkijoiden, maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen ja tamperelaisten maahanmuuttajien kanssa.

Tampereella 17.12.2008

Minna Sirnö
Elli-Maija Pöllänen
Sirkkaliisa Virtanen