lauantai 1. toukokuuta 2010

HS: Kari Rajamäki: Maahanmuutto pitää hallita

Helsingin Sanomat, mielipide: Kari Rajamäki: Maahanmuutto pitää hallita 1.5.2010

Maahanmuuton määrällinen ja laadullinen hallinta, huomioon ottaen työmarkkinoiden vakaus, lisää maahanmuuton hyväksyttävyyttä ja sisäistä turvallisuutta. On tärkeää, että Eero Heinäluoma toi avoimesti esille sen vaikutukset työllisyystilanteeseen.

Suomi on tähän saakka sitoutunut EU:n peruslinjaan, eli samalla kun edistetään työperäistä maahanmuuttoa, laitonta maahanmuuttoa on määrätietoisesti torjuttava. Korostin jo ministeriaikanani, että työmarkkinoiden vakaus on taattava, ja sen johdosta kolmansista maista tulevaa työvoimaa koskeva päätöksenteko tulee voida säilyttää sekä volyymien että rakenteen osalta kansallisella tasolla.

Ay-liike Sdp:n lailla on ollut huolestunut harmaan talouden torjunnasta ja laittoman työvoiman valvonnasta, esimerkiksi työsuojelupiirien kykyä työehtojen valvontaan on heikennetty.

Hallitus esittää ulkomaalaislain muutoksella, että ilman papereita tulevilla perusteettomillakin turvapaikanhakijoilla olisi työoikeus kuuden kuukauden jälkeen. Tietoinen työvoiman saatavuusharkinnan purku vakavan massatyöttömyyden uhatessa Suomea on raskas virhe. Sinisilmäiset vihreät arvot ovat löytäneen kovat harmaat markkinavoimat.

EU-ministerineuvostossa vuonna 2006 esitimme myös rikosoikeudellisia sanktioita laitonta työvoimaa käyttäville työnantajille. Hallituksen toimet edistävät nyt muun muassa valvonnan heikentämisellä halpatyömarkkinoiden luomista. Myös keskusrikospoliisin ulkomaisen laittoman työvoiman yksikkö on lakkautettu.

Hallitus ei ole puuttunut määrätietoisesti perusteettomien turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaaseen kasvuun. Valtiovarainministeri esittää vastaanottotoimintaan 117 miljoonaa euroa lisää vuositasolla. Kustannusten karkaamiseen vaikuttaa käsittelyaikojen repsahtaminen. Myöskään osittain organisoidun alaikäisten lasten kautta tapahtuvaan perheiden yhdistämiseen ei ole puututtu.

Turvallinen yhteiskunta on etu sekä suomalaisille että täällä asuville ulkomaalaisille. Turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksistä sekä laittoman maahantulon ilmenemismuodoista ja niiden torjumisesta on syytä keskustella. Välttämättömän työperäisen maahanmuuton hyväksyttävyys häviää, jos kansalaiset eivät luota turvapaikkajärjestelmän toimivuuteen.

Kari Rajamäki
kansanedustaja (sd)
Varkaus