lauantai 19. tammikuuta 2013

Hbl: Virolaisille rakennustyöläisille oikeus suomalaiseen palkkaan

Hbl: Estniska byggjobbare fick rätt till finsk lön 19.1.2013
Itä-Savo: Ulkomaalaisilla rakentajilla ei ongelmia

Estniska byggnadsarbetare har rätt till finsk lön när de arbetar i Finland. Det slår Estlands högsta domstol fast i ett färskt domslut.

De två byggnadsarbetarna hade värvats av en byggnadsfirma i Pärnu. I juli 2010 skickades de till Finland med löfte om en lön på åtta euro i timmen. Åtta månader senare sade arbetsgivaren upp dem och vägrade betala ut övertidsersättningar.

Men byggjobbarna nöjde sig inte utan vände sig till den lokala estniska yrkesinspektionen som räknade ut att lönen hade varit för låg. För den ena byggjobbaren borde minimilönen ha varit 10,30 euro per timme och för den andra mera erfarna borde timlönen ha varit 11,36 euro.

Arbetsgivaren nöjde sig inte med yrkesinspektionens utslag utan förde saken till rätten.

De anställda fick rätt i alla instanser och i onsdags slog högsta domstolen i Estland fast att byggnadsarbetarna skall betraktas som utsända arbetare med rätt till lön enligt det kollektivavtal som gäller i Finland.

För byggnadsarbetarna Jeremy och Aigar innebär utslaget att de nu i efterskott får 2 726 euro respektive 4 047 euro i utebliven lön.

Byggnadsförbundets vice ordförande Kyösti Suokas är inte överraskad av domslutet.

– Det är i linje med EU-direktivet som stadgar att utsända arbetstagare skall få lön enligt allmängiltiga kollektivavtal i det land som de arbetar i.

Enligt Suokas är det bra om de estniska arbetsgivarna får upp ögonen för vilken risk de tar om de betalar ut för låg lön åt anställda i Finland.

– De kan gå på en rejäl smäll om det visar sig att de har betalat för lite.

Byggnadsförbundet har ingen klar bild av hur många estniska byggnadsarbetare det finns i Finland.

Uppskattningen är 10 000-20 000. Byggnadsförbundet har ett par tusen estniska medlemmar.

Byggnadsfacket satsar aktivt på att informera presumtiva estniska byggjobbare om vad som gäller i Finland via sitt kontor i Tallinn.

__________________________________

Itä-Savo: Ulkomaalaisilla rakentajilla ei ongelmia

Ulkomaalaisia työntekijöitä on töissä myös itäsuomalaisilla rakennuksilla, mutta heidän työllistämiseensä ei liity täällä juurikaan ongelmia. Näin kerrotaan suurista rakennusliikkeistä. Samaa viestiä välittävät työmaiden valvojat esimerkiksi Savonlinnasta.

Työntekijöitä edustavassa Rakennusliitossa toivotaan, että yritykset teettäisivät töitä etupäässä suomalaisilla työntekijöillä.

Savonlinnan uuden pääkirjaston rakennustyömaan valvojana toimii YH-Itä-Savon toimitusjohtaja Hannu Järveläinen. Hän sanoo, että ulkomaalaisen työvoiman työllistämiseen liittyvät ongelmat ovat selkeästi eteläisen Suomen murheita.

– Itä-Suomessa nämä ongelmat eivät ole lainkaan yleisiä.

Rakennusliitto on tehnyt tarkastuskäyntejä myös Savonlinnan uuden pääkirjaston työmaalle.

Aiheesta juttua lauantain Itä-Savossa.