keskiviikko 16. tammikuuta 2013

Iltalehti: Tätä mieltä ovat päättäjät: Huntukielto Suomeen?

Iltalehti: Tätä mieltä ovat päättäjät: Huntukielto Suomeen? 16.1.2013
Iltalehti: Islamin tutkimuksen professori: "Huntukielto vain jyrkentää asenteita"
Iltalehti: Näkökulma: Meillähän ei naisia loukata
Iltalehti: Näin Euroopassa: Perustelut huntukiellolle

Pitäisikö Suomen ottaa Ranskan huntukiellosta mallia ja kieltää kasvot peittävän vaatteen käyttö lailla?

Voiko Suomessa kulkea hunnun takana muiden katseilta piilossa?

Iltalehden tekemässä kyselyssä selviää, että enemmistö eduskuntaryhmien puheenjohtajista ei kannata kasvot peittävän hunnun käyttökieltoa Suomessa.

Sen sijaan moni täsmentää, että kannattaa hunnun käyttöä vain silloin, kun se perustuu naisen omaan haluun ja vapaehtoisuuteen.

Oikeusministeriön mukaan hunnun käyttökiellolla puututtaisiin ihmisten perusoikeuksiin. Näin ollen rajoituksille pitäisi olla painava yhteiskunnallinen tarve, eikä tällaista tarvetta ministeriön mukaan ole.

Burkalla ei saa alistaa

"Burkan käytön tulee olla ihmisen omassa harkinnassa. Painostusta käyttää kyseistä vaatetta ei pidä hyväksyä. Nainen voi sanoa käyttävänsä burkaa vapaaehtoisesti, vaikka taustalla saattaa olla ylhäältäpäin annettu uskonnollinen sääntö. Tässä mielessä on syytä pohtia, miten Suomen lainsäädäntöä tulkitaan."

Peter Östman, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän pj

Vakaumusta, ei pakkoa

"Yhteiskunnan ei tarvitse puuttua naisen vapaaseen tahtoon pukeutua burkaan. Toisaalta emme hyväksy sitä, että ketään siihen pakotetaankaan. Haluaisin kieltää näiden huivien käytön, silloin kuin niiden käyttö loukkaa perus- ja ihmisoikeuksia, esimerkiksi nainen pakotetaan vastoin tahtoa käyttämään niitä. Uskonnollisen pukeutumisen tulee perustua vakaumukseen, ei pakkoon. Ydinkysymyksenä näen sen, mitä sopeutuminen maan tapoihin tarkoittaa. Se ei voine tarkoittaa sitä, että pitää luopua uskonnollisesta identiteetistä.

Petteri Orpo,  kokoomuksen eduskuntaryhmän pj

Hunnut eivät saa aiheuttaa ongelmia

"Suomessa on hyvä käydä avointa ja julkista keskustelua, jotta saadaan kattavat näkökulmat burka-ongelmien laadusta ja laajuudesta. Toivoisin, että huntuja ei käytetä tilanteissa, jolloin ne aiheuttavat ongelmia, kuten kouluissa ja työpaikoissa. Huntujen kieltämisen hyviin ja huonoihin vaikutuksiin haluan tutustua tarkemmin, ennen kuin otan kantaa."

Pirkko Ruohonen-Lerner, perussuomalaisten eduskuntaryhmän pj

Julkisessa virassa kasvot paljaana

"Pidän ministeriön kantaa perusteltuna. Henkilökohtaisesti en näe tarvetta tai perustetta kiellolle. Kukin päättäköön pukeutumisestaan. Toisaalta ketään ei tulisi myöskään voida pakottaa pukeutumaan esimerkiksi kasvojaan peittäen. Tämänkin tulee olla kunkin henkilökohtainen valinta."

Jouni Backman, sosiaalidemokraattien eduskunta-ryhmän pj

Vapaus päättää pukeutumisestaan

"Pidän oikeusministeriön kantaa perusteltuna.

Keskustellessani joidenkin ranskalaisten poliitikkojen kanssa he ovat tuoneet esille, että naamioiva pukeutuminen kouluissa ja oppilaitoksissa kasvoi ongelmalliseksi.

Korviini ei ole ainakaan kantautunut, että vastaava ongelma olisi Suomessa tullut yleiseksi. Toivon että huivien käyttö ei yleisty. En siitä huolimatta pidä asiaa sellaisena, että siitä pitäisi lailla säätää."

Pekka Haavisto, vihreiden eduskuntaryhmän pj

Henkilökohtainen asia

"Mielestäni pukeutuminen on yksityiselämän piiriin kuuluva henkilökohtainen asia. En ole kuullut, että tällaista pukeutumista Suomessa koettaisiin mitenkään ongelmaksi."

Annika Lapintie, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän pj

Ei painavaa syytä

"En näe painavaa yhteiskunnallista syytä, miksi kasvot peittävä burka tai niqabi pitäisi kieltää. Jos joku haluaa käyttää edellämainittua vaatetusta vapaaehtoisesti, niin mitä haittaa siitä on muille? Voidaan pohtia rajanvetoa, että jos lähdetään kieltämään, niin mitä kielletään seuraavaksi ja millä perusteilla?"

Markus Mustajärvi, vasenryhmän eduskuntaryhmän pj

Täytyy olla naisen oma halu

"Mielestäni oikeusministerin linja on hyvä, en näe tarvetta kieltää näiden huivien käyttöä. Kyseessä täytyy kuitenkin olla naisen oma halu ja toive käyttää huivia. Jos hän tuntee olevansa pakotettu käyttämään huivia, asia on ongelmallinen. En voi hyväksyä uskonnollisia traditioita, jotka pohjautuvat epätasa-arvoon."

Mikaela Nylander, rkp:n eduskuntaryhmän pj

TÄSTÄ ON KYSE

Näin oikeus-ministeriö linjaa


- Keskustelu kasvot peittävien niqab- ja burkahuivien käytöstä virisi Suomessa perussuomalaisten kansanedustajan Vesa-Matti Saarakkalan kirjallisesta kysymyksestä oikeusministeriölle. Kansanedustaja kysyi, aikooko hallitus lukuisten eurooppalaisten maiden esimerkin perusteella harkita kasvot peittävien burka- ja niqab-huivien käyttökieltoa julkisilla paikoilla.

- Saarakkala perustelee, että kasvot peittävän hunnun käytön sallimista ei Euroopassa yleisesti tulkita uskonnonvapauskysymyksenä, koska burkan tai niqabin käytöstä ei erikseen säädetä islamuskoisten pyhissä kirjoituksissa. Näin kielto ei riko Euroopan ihmisoikeussopimuksen uskonnonvapautta.

- Kansanedustaja huomauttaa, että kasvot peittävän hunnun käytön on pääsääntöisesti todettu alentavan naisten arvoa. Lisäksi kyseisen pukeutumistavan yhteensopivuus on ristiriidassa modernin länsimaisuuden kanssa. Vaatekappaleiden käyttöä ei voi myöskään tulkita vapautena valita oma pukeutumisensa, sillä suurin osa burkaa tai niqabia käyttävistä musliminaisista tekee niin painostuksen alaisena.

- Vastauksessaan oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa, että kasvot peittävien huntujen käyttöä ei olla kieltämässä."On vaikeaa esittää sellaisia perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä perusteita kasvot peittävien burka- ja niqab-huivien käyttökiellolle julkisilla paikoilla, joita perusoikeuksien rajoittaminen rikoslailla tai muilla keinoin edellyttäisi ja joiden vuoksi tällaisia rajoituksia voitaisiin pitää välttämättöminä", oikeusministeri linjaa.

- Saarakkala viittaa myös säännökseen, joka kieltää muun muassa mielenosoittajien naamioitumisen. Ministeriö korostaa, että naamioitumiskielto koskee vain tilanteita, joissa naamioituneen henkilön ilmeisenä tarkoituksena on vahingoittaa muita ihmisiä tai omaisuutta. Kielto ei siis ulotu tilanteisiin, joissa kasvojen peittäminen johtuu vaikkapa uskonnollisesta vakaumuksesta.

_________________________________

Iltalehti: Islamin tutkimuksen professori: "Huntukielto vain jyrkentää asenteita"

Islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila pitää erikoisena suomessa virinnyttä keskustelua, jossa on ehdotettu kasvot peittävän niqabin tai burkan kieltämistä julkisilla paikoilla.

Professori muistuttaa, että maan perustuslaki takaa kaikille vapauden pukeutua lähes kuinka haluaa.

Monissa Euroopan maissa on päädytty huntukieltoon. Tulisiko Suomen seurata esimerkkiä?

- Minusta on hyvin vaikea lähteä laeilla puuttumaan ihmisten pukeutumiseen. Se ettei pukeutumistyylistä pidä, ei vielä anna perusteita kieltää sitä lailla. Esimerkiksi Ranskassa huntukieltoa perusteltiin sillä, että kasvojen peittäminen heikentää naisen asemaa. Kun burkan käyttö kiellettiin, tiukasti suhtautuvat naiset alkoivat liikkua jopa vähemmän ulkona.

- Huntukielto helposti vain jyrkentää asenteita, koska se voidaan kokea länsimaisen yhteiskunnan vihamielisyytenä.
__________________________________

Iltalehti: Meillähän ei naisia loukata

Kasvot peittävien huntujen käytön kieltämistä on muissa maissa perusteltu muun muassa sillä, että se loukkaa naisten oikeuksia.

Meillä Suomessa ilmeisesti sitten tiedetään, ettei loukkaa. Ja jos loukkaakin, sen estäminen ei olisi niin yhteiskunnallisesti painava asia, että siitä pitäisi säätää lailla.

Kulttuuriset erityispiirteet pitää tietenkin sallia, kunhan ne eivät loukkaa kenenkään oikeuksia. Mutta ei niitä pidä sallia vain siksi, että kyseisen kulttuurin edustajat itse sanovat, ettei tässä mitään, eikä ketään loukata.

Sen arvioimiseen pitää löytyä rohkeutta ympäröivältä yhteiskunnalta, vaikka kuinka haluttaisiin olla kulttuurikorrekteja.

Valtion itsensä ilmoittamien tavoitteiden mukaan maahanmuuttajien kotouttaminen "tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaksuu uusia tietoja, taitoja ja toimintatapoja, jotka auttavat häntä osallistumaan uuden kotimaansa elämänmenoon".

Millähän tavalla tämä tavoite toteutuu niiden maahanmuuttajanaisten kohdalla, jotka aina kodin ulkopuolella pukeutuvat täyshuntuun ja elävät sen mukaista elämää?

Asia on sen verran periaatteellinen, että siitä pitäisi saada muutakin pohdintaa aikaan kuin yksi ministeriön vastaus kansanedustajan kysymykseen.

JUHA RISTAMÄKI
___________________________________

Iltalehti: Näin Euroopassa: Perustelut huntukiellolle

Huntukielto on voimassa jo monissa Euroopan maissa.

Ranskassa huntukielto astui voimaan 11.4.2011. Kiellon mukaan kasvoja peittäviä huntuja ei saa enää käyttää julkisilla paikoilla. Rangaistuksena hunnun käytöstä voi saada 150 euron sakot. Ankaramman rangaistuksen saa, jos pakottaa toisen ihmisen käyttämään niqabia tai burkaa. Ranskassa lakia on perusteltu sillä, että täyshuntu ei sovi ranskalaiseen yhteiskunnan tasa-arvokäsitykseen.

Belgian parlamentin alahuone päätti kieltää burkien ja niqabien käytön julkisella paikalla huhtikuussa 2010. Laki kieltää käyttämästä vaatetusta, jossa "kasvot ovat täysin tai osittain peitetyt niin, ettei henkilö ole tunnistettavissa". Musliminaisten burkan tai niqabin käyttö nähdään kieltäytymisenä sopeutua länsimaiseen yhteiskuntaan.

Hollannissa kasvot peittävän hunnun käyttö on myös kielletty. Perusteluina on, että asu rikkoo perusturvallisuutta ja jokaisen kadulla kävelijän tulee olla tunnistettavissa.

Tanskassa hallitus on perustanut työryhmän selvittämään musliminaisten burkakaavun käytön rajoittamista.

Italiassa muutamat paikallishallinnot ovat kieltäneet täyshuntujen käytön.