keskiviikko 30. tammikuuta 2013

Turun Sanomat: Turun väestönkasvu kiihtyi – vieraskielisten määrässä ennätyskasvu

Turun Sanomat: Turun väestönkasvu kiihtyi – vieraskielisten määrässä ennätyskasvu 30.1.2013

Turun väkiluku oli viime vuoden lopussa 180 200. Edellisvuodesta määrä kasvoi 1 570 asukkaalla. Tätä nopeammin Turku kasvoi viimeksi 1990-luvulla.

90-luvulla kiivas väestönkasvu johtui kotikuntalain muutoksesta, mikä mahdollisti aiemmin tilapäisinä asukkaina olevien kirjautumisen asuinkuntansa vakinaisiksi asukkaiksi.

Viime vuoden väestönlisäys koostui lähes kokonaan muuttoliikkeestä. Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna oli Turussa lähes olematonta; ennakkotiedon mukaan 28 henkeä.

Luonnollisen väestönlisäyksen vähäisyydestä johtuen Turku kasvaa kuudesta suurimmasta kaupungista hitaimmin. Muuttovoittoa Turku sai kuitenkin viime vuonna näiden kaupunkien joukossa Helsingin ja Espoon jälkeen kolmanneksi eniten.

Turun koko 2000-luvun väestönlisäys on pyörein sadoin yhteensä 8 200 henkeä.

Vuonna 1990 Turun muunkielisten asukkaiden, eli henkilöiden joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, määrä oli 1 298. Sittemmin määrä on kasvanut keskimäärin runsaalla kuudellasadalla vuosittain. Vuoden 2012 muunkielisten lisäys väestönkasvuun oli 1 300 henkeä, ollen aikasarjan suurin määrä.