sunnuntai 10. heinäkuuta 2011

Karjalainen: Kansa tahtoo muuta kuin perussuomalaiset

Karjalainen, pääkirjoitus: Kansa tahtoo muuta kuin perussuomalaiset 10.7.2011

Ulkoministeriön tuore tutkimus suomalaisten suhtautumisesta kehitysapuun on hyvin linjassa eduskuntavaalien tuloksen kanssa ja osoittaa poliittisessa demagogiassa tällä hetkellä vallitsevan harhan.

Perussuomalaisten kannatus vaaleissa oli paljosta puheesta huolimatta vain 19 prosenttia. Kaikkea, mitä puolue Timo Soinin johdolla ja hänen ohitseen tekee, se kuitenkin perustelee ”kansan tahdolla”. Kuitenkin kansan tahtoa pitävät taskussaan pikemminkin ne neljä viidestä, jotka eivät äänestäneet perussuomalaisia, kuin ne yksi viidesosa, jotka äänestivät.

Tällä hetkellä ämyreitä perussuomalaisilla on kuitenkin enemmän kuin muilla yhteensä.

Viimeisen vuoden aikana äänekkäästi tuotu sisäänpäinkääntynyt, suomalaisnationalistinen ja muukalaisvihamielinen asenneilmasto ei ole kansan tahto, vaikka perussuomalainen poliittinen propaganda yrittää niin kiihkeästi väittää. Vaalituloksen perusteella sitä tahtoo vain viidennes suomalaisista, ja osa heistäkin menee pelkästään virran vietävänä.

Ulkoministeriö teettää säännöllisesti tutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta kehitysyhteistyöhön. Äänekkään ja ärhäkkään kevään jälkeen sen tulokset ovat yllättäviä.

Kaiken sen puheen jälkeen olisi odottanut, että yhä useampi suomalainen tyrmää kehitysavun antamisen niin kuin esimerkiksi perussuomalaisten nuorisojärjestö on kannanotossaan tehnyt.

Vielä mitä. Niiden osuus, jotka vaativat kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämistä, on kasvanut ja niiden osuus, jotka vaativat avun vähentämistä, on vähentynyt.

Vuosi sitten lisää kehitysapua vaati 16 prosenttia suomalaisista, nyt melkein neljännes, 23 prosenttia. Viime vuonna viidennes, 20 prosenttia, suomalaisista vaati määrärahojen leikkaamista, tänä vuonna vain 14 prosenttia.

Lukujen voisi toisaalta nähdä olevan linjassa myös maahanmuuttovihamielisten ainesten linjan kanssa.

Kun on esimerkiksi vaadittu kaikkein hädänalaisimmassa asemassa olevien pakolaisten, niin sanottujen kiintiöpakolaisten, vastaanoton lopettamista, on ollut tapana korostaa ihmisten auttamista heidän kotiseudullaan. Valitettavasti samat piirit vaativat rahoja pois myös paikallisen avun antamisesta.

Kehitysyhteistyön kautta tehdään juuri sitä työtä, joka ei pelkästään auta hädän alaisiksi joutuneita, vaan luo mahdollisuuksia hädän estämiseksi. Luonnonkatastrofien ohella suurin ongelmien syy juontuu diktatuuriseen ja korruptoituneeseen hallintoon.

Demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen kehitysyhteistyön motiivina onkin lähes tuplannut kannatuksensa viime vuodesta.

Muut puolueet ja media ovat väärällä tiellä yrittäessään jäljitellä perussuomalaisia kantoja. Kansa tahtoo ihan muuta.