keskiviikko 20. heinäkuuta 2011

Verkkouutiset: Satonen: Tietojen saantia helpotettava harmaan talouden torjunnassa

Verkkouutiset: Satonen: Tietojen saantia helpotettava harmaan talouden torjunnassa 20.7.2011

Hallitusneuvotteluissa harmaantalouden työryhmässä mukana ollut kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan harmaata taloutta pitää pyrkiä torjumaan.

Satonen torjuu Fifi-lehden internetissä 10. kesäkuuta julkaisemassa muistiossa esitetyt syytökset kokoomuksen aikeista jarruttaa harmaan talouden vähentämistä.

Fifi sai hallitusneuvotteluiden aikana käsiinsä viisisivuisen muistion hallitusneuvotteluista, joka toimi harmaantalouden työryhmän pohjapaperina.

- Fifin esittämät syytökset eivät todellakaan ole perusteltuja, sanoo Satonen.

Lehden artikkelissa kerrottiin kokoomuksen ja RKP:n asennoituvan nihkeästi muun muassa viranomaisten tietojen saannin helpottamiseen, ulkomaisten yritysten ja työntekijöiden verovalvontaan ja sijoitusten läpinäkyvyyteen.

- Hallitusohjelmassa todetaan, että viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa on parannettava, Satonen sanoo.

- Mutta jos ulkomaalaisille sijoittajille asetetaan selvästi kansainvälisiä käytäntöjä tiukemmat rajoitukset kuin esimerkiksi ne, jotka ovat OECD-maissa yleisesti käytössä, siihen sisältyy riski, että se saattaa vaikeuttaa Suomeen tehtäviä sijoituksia. Tästä johtuen pitää muistaa tämän asian kaksi puolta.

Keskeneräinen pohjapaperi

Satonen sanoo, että muistio oli yksi työryhmässä hyvin aikaisessa vaiheessa luotu pohjapaperi, jossa oli vielä paljon epäselvyyksiä.

- Esimerkiksi tilaajavastuuseen liittyvät kysymykset, joka oli yksi keskeinen kohta, käsiteltiin hyvinvointityöryhmässä, koska ne kuuluivat kolmikanta-asioihin.

- Me (kokoomus) emme ole vastustaneet kaikkia asioita, vaan on haluttu, että ne on käsitelty oikeassa yhteydessä. Esimerkiksi tilaajavastuu on selkeästi kolmikantainen asia ja on hyvä, että siihen kuuluu sekä EK:n että ammattijärjestöjen näkemys, kun siitä asiasta päätetään.

Satosen mukaan Fifin artikkelissa tehdyt johtopäätökset alkuvaiheessa tehdystä keskeneräisestä paperista ovat liioiteltuja ja vetävät mutkia suoriksi.

- Me emme halunneet lähteä kesken hallitusneuvotteluiden kommentoimaan tätä millään tavalla.

Ulkomaiset investoinnit turvattava

Satonen kertoo viranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon edistämisen olevan kokoomuksen yksi keskeisempiä tavoitteita.

Tilaajavastuulaki on myös tärkeä keino. Sitä voidaan hallitusohjelmaan kirjatulla tavalla pyrkiä edistämään niissä tilanteissa, joissa käyttäjäyrityksellä on tosiasiallinen mahdollisuus selvittää alihankintaketjussa tapahtuvat asiat.

- Me haluamme pitää rehellisen yrittäjän puolia, mutta emme voi ajaa sellaista säännöstöä eteenpäin, jota ei ole mahdollista käytännössä noudattaa tai jossa otetaan isoja riskejä, jonka seurauksena Suomeen ei tule ulkomaisia investointeja.