torstai 11. huhtikuuta 2013

Maahanmuuttovirasto: Somalialaisten perhesidehakemusten jono

Maahanmuuttovirasto: Somalialaisten perhesidehakemusten jono 11.4.2013

Huhtikuussa vireillä noin 3 500 hakemusta

Somalialaisten perhesideperusteisten oleskelulupahakemusten käsittely on ruuhkautunut ja käsittely kestää pidempään kuin perhesidehakemusten kohdalla keskimäärin.

Huhtikuussa 2013
- vireillä on noin 3 500 somalialaisten perhesidehakemusta
- Addis Abeban edustustossa, jossa suurin osa somalialaisista hakijoista haastatellaan, ovat vuorossa elokuussa 2010 hakemuksensa jättäneet
- Nairobin edustustossa, jossa haastatellaan somalialaisia perhesidehakijoita, ovat vuorossa heinäkuussa 2010 hakemuksensa jättäneet
- käsittelyn alkamista odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille joulukuussa 2012
- ratkaisua odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille toukokuussa 2010.

Syynä ruuhkaan on somalialaisten perhesidehakemusten nopea lisääntyminen sekä se, että somalialaiset kuullaan yleensä suullisesti eli haastatellaan henkilökohtaisesti, koska heidän kotimaastaan ei ole saatavissa perhesiteen todentavia asiakirjoja.

Ulkomailla olevat hakijat haastatellaan Suomen edustustoissa, minkä jälkeen päätös hakemukseen tehdään Maahanmuuttovirastossa. Hakemuksen käsittelyä voi viivästyttää myös, jos Suomessa asuvaa perheenkokoajaa on tarpeen kuulla suullisesti poliisilaitoksella.

Päätöstä ei pystytä tekemään heti haastattelun jälkeen.

Tätä tiedotetta päivitetään kahden kuukauden välein.