lauantai 27. huhtikuuta 2013

Poliisi: Laittoman maahantulon arviointiraportti 2012

Poliisin tiedote: Laittoman maahantulon arviointiraportti 2012 27.4.2013
Julkaisun verkkoversio: laitonmaahantulo_poliisihallinto.pdf

Laittoman maahantulon ja sen torjunnan arviointiraportti on osa sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän 17.10.2012 vahvistaman Laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman 2012-2015 seurantaa. Arviointiraportissa kuvataan vuoden 2012 tilanne ja uudet ilmiöt laittomassa maahantulossa ja sen torjunnassa eri viranomaisten näkökulmasta.

Lähtökohtana suomalaisessa laittoman maahantulon torjuntatyössä sekä sen arvioinnissa on Euroopan rajaturvallisuusstrategian mukainen neliportainen rajaturvallisuusmalli, jonka mukaan laitonta maahantuloa torjutaan 1) lähtö- ja kauttakulkumaissa 2) lähialueilla 3) ulkorajoilla ja 4) sisämaassa. Keskeisiä toimijoita ovat Poliisi, Rajavartiolaitos, ulkoasiainministeriö ja sen edustustot ulkomailla, Maahanmuuttovirasto, Tulli, syyttäjälaitos, STM:n alaiset työsuojelutarkastajat sekä sisäasiainministeriö lainsäätäjänä ja maahanmuuttopolitiikan valmistelijana.

Suomessa on viime vuosina tavattu vuosittain 3000–7000 laittomasti oleskelevaa henkilöä. Noin 90 % laittomasti maassa oleskelevista saapuu Suomeen sisärajojen, yleisimmin Ruotsin, kautta. Vuonna 2012 Suomessa tavattiin 3623 laittomasti maassa oleskellutta henkilöä. Määrä nousi noin 10 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Laittomasti maassa tavatuista ulkomaalaisista useimmat ovat lähtöisin Irakista, Venäjältä, Somaliasta ja Afganistanista.

Laittomasti maahan saapuvien on havaittu tulevan Suomeen entistä omatoimisemmin, vaikka taustalla vaikuttaa organisaatio matkanjärjestäjänä ja taloudellisena hyötyjänä. Viisumien ja oleskelulupien väärinkäyttö muodostaa merkittävän osan laittoman maahantulon toteutumisesta. Rikollisorganisaatiot kykenevät hyödyntämään lupamenettelyjä yhä paremmin muun muassa internetistä saatavan tiedon avulla.

Vaikka laittomaan maahantuloon liittyvä rikollisuus näyttää hieman lisääntyneen, Suomi ei ole erityisen houkutteleva maa laittomille maahantulijoille. Yhtenä syynä tähän lienee se, että Suomessa tiedetään ulkomaalaisvalvonnan, turvapaikkaprosessin ja maasta poistamispäätösten täytäntöönpanon olevan toimivaa. Myös viranomaisten välinen tehokas yhteistoiminta laittoman maahantulon ennaltaehkäisyssä on omiaan tukemaan pyrkimyksiä pitää nykyisin hallinnassa oleva tilanne ennallaan.

Julkaisusarja: Poliisihallituksen julkaisusarja 1/2013