lauantai 27. huhtikuuta 2013

Hbl: "Romer ska inte skyfflas över till EU-nivå"

Hbl: "Romer ska inte skyfflas över till EU-nivå" 27.4.2013
Yle: Europarådet: Romerna får resa till våra knutar 26.4.2013

Fina tal och flotta konferenser hjälper inte Europas mest diskriminerade minoritet romerna. Det säger Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland på sitt Finlandsbesök. Han efterlyser ansvarsfullare politiker och konkreta handlingar.

I sommar räknar Diakonianstalten i Helsingfors med att det kommer fler utländska romer till huvudstadsregionen än någonsin tidigare. Uppskattningsvis kommer antalet att landa på 700 personer vilket är en ökning på 200 personer från året innan. I dag finns cirka 300 utländska romer i Helsingforsregionen.

– Det finns flera romer i Finland just nu i jämförelse med samma tid i fjol. Därför antar vi att det kommer att komma flera än förra året, säger Pekka Tuomola vid Diakonianstalten.

Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland tror inte att finländare behöver vara rädda för en våg av tiggare trots att den ekonomiska krisen får allt flera att röra på sig. Under sitt två dagar långa Finlandsbesök poängterade Jagland att romernas ställning i Europa måste förbättras. Europarådets huvudfokus ligger för tillfället på att förbättra romernas levnadsförhållanden.

– De fattigaste drabbas hårdast av krisen. Jag tror inte på skrämselpropagandan om att det kommer en våg av tiggare om vi ger pengar till dem. Marknaden för hur mycket man kan tigga ihop eller hur många flaskor det finns att panta är begränsad, säger han.

Det är inte bristen på pengar som bromsar upp romernas integration runt om i Europa, enligt Jagland. Politisk ovilja och okunskap om vad som borde göras är ett större problem, enligt honom. På grund av det utnyttjas inte allt ekonomiskt stöd som länderna kunde få av till exempel EU.

– Nu går pengarna till internationella organisationer och flotta konferenser och inte till de rätta målen, säger Jagland.

Gemensam utmaning

Ända sedan Rumänien och Bulgarien blev EU-medlemmar 2007 har röster i Norden höjts för att problemet med tiggare måste lösas på EU-nivå. Jagland håller inte med.

– Det är fel att säga att problemet ska lösas på EU-nivå. Alla nationalstater har ansvar för sina medborgare, inget fungerar om de inte tar sitt ansvar.

De här länderna är också medlemmar av Europarådet, kan ni inte ­sätta press på dem där?

– Jag tror inte att det är rätt väg att gå att lägga skulden på dem och peka finger. Det här är allas problem och de ska lösas gemensamt.

I stället vill Norges före detta statsminister se en trepartslösning mellan EU, Europarådet och de berörda länderna. EU-kommissionen skulle kunna bistå med rådgivning. Men fram till nu har intresset från Bulgarien och Rumänien varit svalt.

Läs mer i lördagens Hbl.

_________________________________

Yle: Europarådet: Romerna får resa till våra knutar

Det är de förskräckliga förhållandena som driver bort romerna från sina hem, också hit till oss. Fastän vi givetvis måste kräva mera engagemang av de länder där de bor, anser Europarådets generalsekreterare Torbjørn Jagland att också vi har ett ansvar för de romska tiggarna.

- De är människor som har samma rätt att resa som alla andra, så de kommer helt säkert tillbaka då förhållandena är så eländiga därifrån de kommer. Och då gör myndigheterna klokt i att se till att de har toaletter och normal hygien, utan att det blir ett stort problem för resten av befolkningen - det är fullt möjligt att göra något konkret, säger Jagland till Yle Nyheter.

Europarådet försöker hjälpa romerna så konkret som möjligt. Enligt Jagland måste de vackra talens tid vara över när det gäller romerna. Därför har Europarådet omkring 1000 så kallade medlare som hjälper romer med praktiska problem när de har ärende till myndigheterna. Man satsar också på att fler romska barn ska gå i skola.

Europarådet vet nämligen att länderna på Balkan med stor romsk befolkning inte alltid gör allt de kan för att integrera romerna.

- Jag tror det beror på att man inte har bra planer, att man inte har kapacitet att använda pengarna och också för att det inte är politiskt populärt att göra något för rombefolkningen, säger Jagland.

Det är viktigt för att de pengar som flyter in åt romerna verkligen används för att förbättra deras liv. Nu går en stor del av pengarna till administrativa projekt, snarare än till dem som bor i misären.