maanantai 29. huhtikuuta 2013

Svenska Yle: Helsingfors vill bli anti-rasistiskt

Svenska Yle: Helsingfors vill bli anti-rasistiskt 29.4.2013
Helsingin kaupunginhallituksen esityslista: Helsingin liittyminen European Coalition of Cities Against Racism -verkostoon

Helsingfors stad vill bli medlem i ett anti-rasistiskt nätverk. Medlemskapet kostar 1 500 euro per år.

Det är fråga om nätverket European Coalition of Cities Against Racism och stadsstyrelsen väntas fatta beslut om medlemskapet på sitt möte i dag, måndag.

Nätverket grundades 2004 och har över hundra medlemmar över hela Europa, bland annat Stockholm och St. Petersburg. Nätverket stöder staden i dess strävan efter att arbeta mot rasism, diskriminering och xenofobi.

Till åtgärderna hör bland annat att informera om rasism, att följa upp och utvärdera stadens linjer kring rasism och diskriminering, att stöda offer för rasism, att möjliggöra lika möjligheter när det gäller rekrytering och att hitta bostad.

______________________________

Helsingin kaupunginhallituksen esityslista: Helsingin liittyminen European Coalition of Cities Against Racism -verkostoon

Kaupunginhallitus päättänee, että Helsinki hakee jäsenyyttä European Coalition of Cities Against Racism -verkostossa.

Verkoston jäsenmaksu, 1500 euroa / vuosi, maksetaan talousarvion kohdasta 1 39 06, jäsenmaksut, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi globaalin vastuun strategian 26.9.2012. Strategiassa linjattiin, että Helsinki vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä syrjinnän vähentämiseksi ja hakee UNESCO:n alaisen European Coalition of Cities Against Racism -verkoston jäsenyyttä.

Verkosto on perustettu vuonna 2004. Verkostolla on reilut sata jäsentä eri puolilta Eurooppaa. Euroopan pääkaupungeista jäseniä ovat järjestön verkkosivujen mukaan Berliini, Bern, Dublin, Lontoo, Madrid, Nikosia, Pariisi, Pietari, Riika, Rooma, Sarajevo ja Tukholma.

Sen tarkoituksena on tukea kaupunkien toimia rasismia, syrjintää ja ksenofobiaa vastaan. Verkoston toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan, jossa on määritelty kymmenen keskeistä tavoitealuetta. Tarkoituksena on, että verkostoon kuuluvat kaupungit sisällyttävät jokaisen tavoitealueen sisältöjä omiin kunnallisiin linjauksiin ja toimintoihinsa ja pyrkivät toteuttamaan toimintasuunnitelmaa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Toimintasuunnitelman tavoitealueet ovat seuraavat:

- rasismiin liittyvän tiedostamisen edistäminen
- rasismin ja syrjinnän sekä kunnallisten linjausten arviointi ja seuranta
- rasismin ja syrjinnän uhrien tukemisen parantaminen
- kaupunkilaisten osallistumisen vahvistaminen ja informaation lisääminen
- aktiivinen yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen
- yhdenvertaisuuden edistäminen rekrytoinnissa ja palvelutuotannossa
- yhdenvertaisuus asumisasioissa ja asuntojen saatavuudessa
- rasismiin ja syrjintään vaikuttaminen koulutuksen keinoin
- kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen
- viharikokset ja konfliktinratkaisu

Verkoston jäsenyyden hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa kaupungin tulee lähettää verkoston ohjausryhmälle vapaamuotoinen kirje, jossa kaupunki ilmoittaa aikeestaan hakea jäsenyyttä ja ilmaisee kiinnostuksen verkoston toimintaan ja toimintasuunnitelman tavoitteisiin.

Toisessa vaiheessa kaupunki allekirjoittaa liittymisasiakirjan. Tässä vaiheessa kaupunki sitoutuu noudattamaan verkoston kymmenkohtaista toimintasuunnitelmaa ja sisällyttämään sen kunnallisiin linjauksiin sekä strategioihin. Kaupunki osoittaa tässä yhteydessä, mitkä nimenomaiset keinot se ottaa käyttöön sitoumusten tueksi. Toimintasuunnitelman toteuttamiseksi kaupungin tulee myös määritellä resurssit, joiden avulla suunnitellut toimet toteutetaan.

Kaupungin toimijat voivat valita, mitkä linjauksista katsotaan tärkeimmiksi tai kiireellisimmiksi. Johdonmukaisuuden takaamiseksi joka kaupungin on kuitenkin toteutettava ainakin yksi toimenpide kultakin tavoitealueelta mahdollisimman nopealla aikataululla.

Esittelijä toteaa, että samalla opetustoimi on päättänyt luopua Education Cities -verkoston jäsenyydestä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, erityisasiantuntija
Miriam Attias, suunnittelija