maanantai 15. huhtikuuta 2013

Vantaan Sanomat: Joka viides vantaalainen maahanmuuttaja on työtön

Vantaan Sanomat: Joka viides vantaalainen maahanmuuttaja on työtön 15.4.2013
Yle: Maahanmuuttajien työttömyys piinaa Vantaata

Vantaalla asui vuoden 2010 lopussa hieman alle 20 000 ulkomaalaistaustaista ihmistä, joista 20,2 prosenttia oli työttömiä.

Samaan aikaan kantaväestöön kuuluvista työttömänä oli 7,1 prosenttia.

Vantaan luvut ovat samansuuntaisia kuin koko maassa keskimäärin, mutta selvästi suurempia kuin naapurikunnissa. Helsingissä vastaava luku oli 18,5 prosenttia ja Espoossa 13 prosenttia. Kehyskunnissa luku oli keskimäärin 13,9 prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisilla naisten työttömyysaste oli vuoden 2010 lopussa neljä kertaa ja miesten yli kaksi kertaa suurempi kuin Vantaan kantaväestöllä.

Ulkomaista syntyperää olevilla naisilla ylipäätään työttömyys oli yleisempää kuin miehillä, kun taas kantaväestössä tilanne oli päinvastainen. Vain alle 25-vuotiailla ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyys oli vähäisempää kuin miesten.

Vuoteen 2006 verrattuna ulkomaalaistaustaisia työttömiä oli lukumääräisesti 750 enemmän, mutta heidän työttömyysasteensa oli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2010.

Luvut käyvät ilmi Vantaan kaupungin tuoreesta tilastokatsauksesta.

____________________________

Yle: Maahanmuuttajien työttömyys piinaa Vantaata

Ulkomaalaistaustaisten työttömyys oli Vantaalla pääkaupunkiseudun suurinta. Yleisin ammatti oli siivooja.

Vantaalla ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyys oli neljä kertaa ja miesten yli kaksi kertaa yleisempää kuin kantaväestöllä. Ulkomaalaistaustaisista 20,2 prosenttia oli työttöminä vuonna 2010. Kantaväestön työttömyysprosentti oli Vantaalla 7,1.

Vantaan ulkomailta tulleiden työttömyys oli pääkaupunkiseudun suurinta. Helsingissä ulkomaalaistaustaisista oli työttömiä 18,4 prosenttia ja Espoossa vain 13,4 prosenttia.

Ulkomailta tulleiden työttömyys vaihteli paljon syntymämaan mukaan. Kaikkein hankalinta työnsaanti oli Afrikasta ja Lähi-idästä tulleilla. Lähi-idästä tulleilla naisilla työttömyyaste oli noin 55 prosenttia ja miehilläkin 33 prosenttia.

Esimerkiksi Baltian maista tulleilla miehillä ja naisilla työttömyys oli kymmenen prosentin tuntumassa. Suomessa syntyneillä muun maan kansalaisilla työttömyyttä oli vain hiukan enemmän kuin kantaväestöllä.

Siivooja, rakennustyöntekijöitä, ravintoloitsijoita

Yleisin ammattinimike pääkaupunkiseudulla ja koko maassa ulkomaalaistaustaisilla oli toimisto- tai laitossiivooja. Vantaalla työskennelleistä ulkomaalaistaustaisista lähes 13 prosenttia siivoojia. Muita yleisiä ammatteja olivat muun muassa rakennustyöntekijä ja myyjä.

Paljon ulkomaalaistaustaisia on myös majoitus ja ravitsemusalalla. Alalla työskentelevistä vantaalaisista lähes joka neljäs oli ulkomaalaistaustainen, miehistä jopa kaksi viidestä.