keskiviikko 28. marraskuuta 2012

Kaleva: OYY: Lukukausimaksu romuttaa yliopiston kansainvälisyyden

Kaleva: OYY: Lukukausimaksu romuttaa yliopiston kansainvälisyyden 28.11.2012
OYY: Kannanotto: Lukukausimaksut romuttavat kansainvälisyyden myös Oulussa

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan mukaan lukukausimaksut eivät ole oikea keino edistää kansainvälisyyttä.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) mukaan Oulu tarvitsee kansainvälistä osaamista menestyäkseen. Ylioppilaskunta ei pidä lukukausimaksuja oikeana keinona edistää kansainvälisyyttä.

Vuonna 2010 alkoi kokeilu, jonka seurauksena suomalaiset korkeakoulut ovat voineet velottaa lukukausimaksuja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.

Kokeilun yhteydessä toimii apurahajärjestelmä, jonka seuraksena vain vähäinen joukko opiskelijoita maksaa opintonsa itse. Heistä yksikään ei opiskele Oulun yliopistossa.

OYY:n mukaan kokeilu on tuonut korkeakouluille lisää kustannuksia ja hallinnollista työtä. Lisäksi Oulun yliopistoon hakeneiden ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on laskenut.

OYY:n hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen sanoo tiedotteessaan, että ulkomaalaiset opiskelijat edistävät myös kotimaisten opiskelijoiden monikulttuurisuutta.

Jos joka neljäs ulkomainen tutkinto-opiskelija jää valmistuttuaan Suomeen töihin, he maksavat oman tutkintonsa 2-3 vuodessa ja veroina myös pois lähtevien tutkinnot.

____________________________________

OYY: Kannanotto: Lukukausimaksut romuttavat kansainvälisyyden myös Oulussa

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) haluaa muistuttaa kansallisen maksuttoman koulutuksen päivänä 28.11., että lukukausimaksut eivät ole oikea keino edistää kansainvälisyyttä. Oulu tarvitsee kansainvälistä osaamista menestyäkseen globaaleilla markkinoilla.

Lukukausimaksukokeilun kohtalosta päätetään eduskunnassa ensi vuoden alussa. OYY haluaa muistuttaa Oulun seudun päättäjiä ja kansanedustajia haittavaikutuksista, mikäli kokeilu vakinaistetaan. Samalla OYY haluaa herätellä seudun asukkaita huomaamaan, että maksuton koulutus on kaikkien oululaisten asia. "Ulkomaiset opiskelijat Oulussa edistävät myös kotimaisten opiskelijoiden monikulttuurisuutta. Oulun älykäs kansainvälisyys on brändi, jota voidaan viedä maailmalle", linjaa OYY:n hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen.

Vuonna 2010 alkaneen kokeilun aikana suomalaiset korkeakoulut ovat voineet veloittaa lukukausimaksuja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Osallistumisen ehtona on ollut kokeilun yhteydessä toimiva apurahajärjestelmä. Kokeilu on jo nyt osoittautunut epäonnistuneeksi. Häviävän pieni määrä maksavia opiskelijoita puhuu puolestaan: keväällä 2011 kokonaan opintonsa itse maksavia oli vain 12 kappaletta. Oulussa heitä ei ole yhtään. Kaavailtujen taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden sijaan kokeiluun osallistuneille korkeakoululle on jäänyt käteen lähinnä lisäkustannuksia ja hallinnollisia risuja. Kaiken lisäksi pätevien hakijoiden määrä Oulun yliopistossa on laskenut selkeästi.

Laskennallisesti voidaan osoittaa, että jos vähintään joka neljäs ulkomainen tutkinto-opiskelija jää valmistuttuaan Suomeen töihin, he pystyvät maksamaan takaisin oman tutkintonsa 2-3 vuodessa ja myös pois lähtevien tutkinnot veroina. "Kuormittavista lukukausimaksumekanismista haaveilemisen sijaan meidän tulisi pohtia, miten ulkomaiset opiskelijat saadaan entistä paremmin jäämään Suomen ja Oulun työmarkkinoille valmistumisen jälkeen", toteaa OYY:n hallituksen jäsen Henna Rannanpää.

Suomi tunnetaan maailmalla laadukkaan ja tasa-arvoisen koulutuksen maana, jossa korkeakoulutus on kaikkien motivoituneiden ja lahjakkaiden saavutettavissa. OYY:n mielestä tätä globaalia mainetta ja asemaa on syytä varjella eikä romuttaa sitä lukukausimaksuilla.