keskiviikko 21. marraskuuta 2012

Maahanmuuttovirasto: Laiton maahanmuutto laskussa EU-alueella

Maahanmuuttoviraston tiedote: Euroopan muuttoliikeverkoston synteesiraportti: Laiton maahanmuutto laskussa EU-alueella 19.11.2012

Laiton maahanmuutto on yleisesti vähentynyt EU-alueella taloudellisen laskusuhdanteen myötä. Alueellisia eroja esiintyy kuitenkin vuoden 2011 arabikevään vaikuttaessa yhä muuttoliikkeeseen Lähi-idän alueella. Tämä selviää Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) julkaisemasta synteesiraportista Practical Measures to reduce Irregular Migration. Synteesiraportti perustuu 22 Euroopan unionin jäsenmaan kansallisiin tutkimuksiin, jotka on laadittu vuonna 2011.

Vuonna 2011 eniten laittomasti maassa oleskelevia kolmannen maan kansalaisia raportoitiin Kreikasta, yhteensä 88 840 henkilöä. Pohjoismaista eniten laittomia maahanmuuttajia ilmoitti Ruotsi (20 765). EU-alueella vähiten laittomia maassa oleskelijoita havaittiin Tanskassa (400), Latviassa (130) ja Luxemburgissa (0).

Laittoman maahanmuuton lasku näkyy myös EU-alueen rajoilla tapahtuvien käännytysten määrässä. Vuonna 2011 käännytettyjä oli 311 850, kun vuonna 2008 luku oli 635 380. Määrä on pudonnut siitä huolimatta, että itäisen Välimeren alueen Kreikan vastaisilla rajanylityspaikoilla rajanylitysten määrä nousi vuosina 2010–2011.

Laittomalla maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleensä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat saapuneet maahan salakuljetettuina tai rikollisryhmien avustamana. Laittomia maahanmuuttajia ovat kuitenkin myös sellaiset henkilöt, jotka ovat oleskelleet maassa laillisesti, mutta ylittävät laillisen oleskelun määräajan, sekä henkilöt, jotka ovat saaneet määräyksen poistua maasta.

Torjunnassa painopiste on ennen maahantuloa tapahtuvissa toimissa

Tutkimuksessa tarkasteltiin parhaita käytänteitä laittoman maahanmuuton vähentämiseksi. Tavoitteena oli kartoittaa laittoman maahanmuuton torjuntaan liittyviä toimenpiteitä sekä mekanismeja EU-maissa ja Norjassa. Erityisenä tarkoituksena oli löytää hyviä käytänteitä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi laittoman maahantulon torjumisessa sekä tarkastella kansallisia toimintatapoja suhteessa Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaan.

Lähtökohtaisesti EU-mailla on kaksi suhtautumistapaa laittomaan maahantulijaan: maasta poistaminen tai oleskelun laillistaminen esimerkiksi myöntämällä oleskelulupa. Suurin osa EU-maista painotti tutkimuksissaan ennen maahantuloa tehtävien toimenpiteiden tärkeyttä laittoman maahanmuuton torjumisessa. Laittomasti maassa jo oleskelevien henkilöiden tunnistaminen on huomattavasti kalliimpaa, sillä se vaatii useiden eri viranomaistahojen yhteistyötä ja resursseja esimerkiksi silloin, jos maasta poistaminen vaikeutuu.

Tehokkaaksi tavaksi torjua laitonta maahanmuuttoa ennen maahantuloa on osoittautunut matkustajatietojen (niin sanottujen API-tietojen ) vaihtaminen liikennöitsijöiden ja viranomaisten kesken sekä ulkomaan lähetystöissä toimivat yhdysmiehet. Maahantulon yhteydessä olennaisina keinoina EU-jäsenmaat korostavat rajavalvonnassa tehtävää asiakirjatutkintaa sekä väärennöksistä ylläpidettäviä tietokantoja.

Maassa jo laittomasti oleskeleville annettavien sanktioiden toimivuus itse ilmiön torjumisessa on epäselvä; usein valvonta ja laajamittaiset valvontaiskut edellyttävät resursseja, jotka voivat olla suuria suhteessa laittoman maahanmuuton määriin. Sen sijaan tehokkaalla maasta poistamisella sekä vapaaehtoisten paluuohjelmien kehittämisellä ja laajentamisella laittomasti maassa oleskeleviin on todettu käytännössä olevan selkeitä vaikutuksia laittoman maahanmuuton torjumisessa silloin, kun henkilö jo oleskelee maassa.

Synteesiraportti Practical Measures to reduce Irregular Migration on saatavissa Suomen yhteyspisteen verkkosivuilta osoitteesta http://www.emn.fi/raportit/2012.