perjantai 30. marraskuuta 2012

Yle: Työryhmä helpottaisi ulkomaalaisen henkilökortin saamista

Yle Uutiset: Työryhmä helpottaisi ulkomaalaisen henkilökortin saamista 30.11.2012
Sisäasiainministeriön tiedote: Työryhmä: Kaikille vakinaisesti Suomessa asuville ulkomaalaisille mahdollisuus henkilökorttiin ja turvapaikanhakijoille maksukortti raha-asiointiin

Työryhmä tyrmää ehdotetun asiointikortin ja antaa sen sijaan tukensa maksukorttihankkeelle. Sillä ratkaistaisiin turvapaikanhakijoiden raha-asioinnin ongelmat. Ulkomaalaisen henkilökortin saisivat kaikki jatkuvan oleskeluluvan saaneet.

Sisäministeriön työryhmä tahtoo helpottaa turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden pankkiasiointia ja henkilöllisyyden todistamista.

Turvapaikanhakijoiden pankkiongelmat ratkeavat parhaiten maksukortilla, joka on jo valmisteilla Maahanmuuttovirastossa.

Tätä mieltä on sisäministeriön työryhmä, joka selvitti sekä turvapaikkaa hakevien että jo oleskeluluvan saaneiden raha-asioinnin ongelmia.

Pankkitiliä ei saa ilman varmistettua henkilöllisyyttä

Selvityshankkeen taustalla on ministeriön identiteettiohjelma, joka ehdottaa turvapaikanhakijoille asiointikorttia. Sen työryhmä tyrmää hyödyttömänä pankkiasioinnin ongelmien hoidossa.

Ihminen ei saa avattua pankkitiliä ilman asiakirjaa, joka varmistaa henkilöllisyyden. Osa maistraateista kieltäytyy myös merkitsemästä heitä väestötietojärjestelmään.

Maistraatit toimivat sangen itsenäisesti, sanoo poliisitarkastaja Joni Länsivuori sisäministeriöstä.

Työryhmä helpottaisi henkilökortin saamista

Työryhmä muuttaisi oleskeluluvan saaneiden henkilökortin saantiperusteita niin, että kaikki jatkuvan oleskeluluvan saaneet saisivat myös ulkomaalaisen henkilökortin.

Lainmuutoksen jälkeen tämä koskisi myös niitä ihmisiä, joilla ei ole esittää henkilöllisyydestään minkäänlaista luotettavaa asiakirjaa vaan esimerkiksi pelkästään muukalaispassi.

Työryhmässä oli ministeriön edustajien lisäksi Poliisihallituksen, Maahanmuuttoviraston, Finanssivalvonnan ja Finanssialan keskusliiton edustus.

Poliisihallitus pitäisi henkilöllisyyslain tiukkana

Poliisihallitus jätti raporttiin eriävän mielipiteen ulkomaalaisen henkilökortin myöntämisedellytysten laajentamisesta.

Poliisitarkastaja Länsivuori arvioi, että Poliisihallitus on tiukan henkilöllisyyslain kannalla.

Länsivuoren mukaan työryhmä kuitenkin katsoo, että todennäköisesti loppuelämänsä Suomessa asuvien ihmisten ongelmat pankin ja henkilöllisyyden todistamisen kanssa on ratkaistava pikaisesti.

______________________________________


Sisäasiainministeriön tiedote: Työryhmä: Kaikille vakinaisesti Suomessa asuville ulkomaalaisille mahdollisuus henkilökorttiin ja turvapaikanhakijoille maksukortti raha-asiointiin

Turvapaikanhakijoiden asiointikorttia koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan turvapaikanhakijoiden raha-asiointiin liittyvät ongelmat ovat parhaiten ratkaistavissa valmisteilla olevan maksukortin avulla. Sen sijaan sisäministeriön identiteettiohjelmassa ehdotetulla asiointikortilla ei pankkiasiointiin liittyviä ongelmia voitaisi nykytilanteessa ratkaista.

Työryhmän selvityksestä käy ilmi, että asiointiongelmat koskevat sekä turvapaikkaa hakevia että jo oleskeluluvan saaneita henkilöitä. Turvapaikanhakijoilla ei usein ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Myöskään oleskeluluvan saaneet ulkomaalaiset, joiden matkustusasiakirjassa on merkintä varmistamattomasta henkilöllisyydestä, eivät pääsääntöisesti saa avattua pankkitiliä ja osa maistraateista kieltäytyy merkitsemästä heitä väestötietojärjestelmään. Työryhmä toteaa, että kyse on merkittävästä, tietyn maahanmuuttajaryhmän kotoutumiseen liittyvästä yhteiskunnallisesta ongelmasta.

Selvityshankkeen tausta

Selvityshankkeen taustalla on sisäministeriön identiteettiohjelma, jonka mukaan turvapaikanhakijoiden asiointikortin käyttöönotto on selvitettävä. Myös hallitusohjelmassa todetaan, että henkilöllisyyden osoittamista koskevaan ongelmaan tulisi löytää nopeasti ratkaisu.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää turvapaikanhakijan asiointikortin suhdetta erityisesti rahanpesulakiin sekä kortin käyttöönoton edellytyksiä ja vaikutuksia. Lisäksi selvitettiin muita vaihtoehtoisia keinoja, joilla voitaisiin ratkaista turvapaikanhakijoiden erityisesti pankkiasiointiin liittyvät ongelmat.

Alkuperäisen toimeksiannon lisäksi työryhmä selvitti hankkeen alkamisen jälkeen havaittuja, oleskeluluvan jo saaneiden ulkomaalaisten, pankki- ja viranomaisasiointiin liittyviä ongelmia.

Työryhmän ehdotukset ja johtopäätökset

Selvityksen mukaan asiointikortilla ei voitaisi nykytilanteessa ratkaista turvapaikanhakijoiden raha-asiointiongelmia. Työryhmä kannattaa vastaanottorahan maksamiseksi suunniteltua maksukorttia koskevaa Maahanmuuttoviraston erillistä hanketta. Kortin käytöstä saatujen kokemusten pohjalta tulisi myöhemmin selvittää ratkaisuvaihtoehtoja myös palkkatulojen maksamiseen.

Oleskeluluvan saaneiden osalta työryhmä ehdottaa, että ulkomaalaisten henkilökortin saantiperusteita olisi muutettava. Kaikilla jatkuvan oleskeluluvan saaneilla ulkomaalaisilla tulisi olla mahdollisuus saada ulkomaalaisen henkilökortti. Ulkomaalaisen henkilökortin myöntämistä tulisi harkita ulkomaalaisrekisteriin merkittyjen henkilöllisyystietojen perusteella niille oleskeluluvan saaneille henkilöille, joilla ei ole esittää kansallista, henkilöllisyyden osoittavaa luotettavaa, asiakirjaa. Tämä tarkoittaisi muutoksia henkilökorttilainsäädäntöön. Työryhmän mukaan ennen lainsäädäntöhankkeen aloittamista tulisi tehdä arvio Ruotsissa vastaavan omaksutun käytännön toimivuudesta.

Työryhmän kokoonpano

Selvityshankkeessa oli sisäministeriön edustajien lisäksi mukana Poliisihallituksen, Maahanmuuttoviraston, Finanssivalvonnan ja Finanssialan Keskusliiton edustajia. Työryhmässä mukana ollut Poliisihallitus on jättänyt työryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteen koskien ulkomaalaisen henkilökortin myöntämisedellytysten laajentamista.

Sisäministeriön johtama selvityshanke toimi ajalla 12.10.2011- 1.10.2012.

Asiointikorttia koskeva selvitys verkossa: www.intermin.fi/julkaisu/462012