lauantai 17. marraskuuta 2012

PAM: Yhdenvertaisuus ei toteudu maahanmuuttajien kohdalla

PAM: Yhdenvertaisuus ei toteudu maahanmuuttajien kohdalla 17.11.2012
Kansan Uutiset: Maahanmuuttajien syrjintä rehottaa työelämässä 19.11.2012

Taustaa:
Aamulehti: Syyte: Töitä 13,5 tuntia joka ikinen päivä, passi pomolla ja asuntona keittiön nurkkaus 12.11.2012

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalon mielestä työmarkkinat näyttävät jakaantuvan kahteen osaan, ja maahanmuuttajataustaiset työntekijät joutuvat automaattisesti siihen huonompaan osaan.

- Meille PAMiin tulee yhä useammin käsiteltäväksi tapauksia, joissa maahanmuuttajataustaiset työntekijät työskentelevät epäinhimillisissä oloissa, epäinhimillisin työehdoin ja täysin työnantajastaan riippuvaisessa asemassa.

Pirkanmaalla PAM oli mukana hoitamassa tapauksia, joissa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden palkkasaatavat nousivat työntekijää kohden enimmillään yli 200 000 euron.

- Tuoreimmat esimerkit tuovat ilmiön esiin kaikessa karuudessaan. Tampereella ihmiskaupan syyte tuli työnantajalle, joka teetti työntekijällään 13,5 tuntisia työpäiviä. Kahdessa vuodessa työntekijä oli saanut kaksi vapaapäivää. Kielitaidottomana mies oli riippuvainen työnantajastaan, kun muun muassa passi oli työnantajan hallussa. Näitä esimerkkejä löytyy valitettavan paljon ja yhä enenevässä määrin, kertoo Ylitalo.

Suomalainen työehtojen säätelyjärjestelmä yleissitovine työehtosopimuksineen takaa kaikille työntekijöille yhtäläiset oikeudet. Ylitalo näkee kuitenkin, etteivät nämä oikeudet enää toteudu käytännössä kaikille. Hänestä epäterveet yritystoiminnan piirteet ovat johtaneet ihmiskauppaan ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden häikäilemättömään hyväksikäyttöön.

- Vastuu tällaisen toiminnan kitkemisessä on meillä kaikilla. Erityisesti tarvitaan viranomaisille riittäviä resursseja havaita ja puuttua tällaisiin tapauksiin. Myös poliittisen tahdon täytyy uskaltaa asettaa nollatoleranssi ilmiön suhteen, vaikka se tarkoittaisi myös rehellisille yrityksille lisää velvoitteita.

Ylitalo toivoo myös, että kuluttajatolisivat tiedostavampia ja huomioisivat työntekijöiden oikeudet kulutuspäätöksissään.

- Jos esimerkiksi ravintolan hintataso on selkeästi liian alhainen on todennäköistä, että työnantaja ei toimi täysin laillisesti. Myös jokaisen tulisi pyytää maksutilanteessa kuitti.

Ylitalo muistuttaa, että onneksi on myös hyviä yrityksiä. Hän nostaa hyväksi esimerkiksi RTK-palvelut, joka saituottavuuden pyöreän pöydän kunniamaininnan hankkeesta, joka koski yhdenvertaisuuden toteuttamista.

- PAMin ja RTK:n yhteisessä hankkeessa koulutettiin luottamushenkilöitä, esimiehiä ja maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä sekä haettiin yhteisiä hyviä työkäytäntöjä. Lisäksi kaikki mainitut ryhmät olivat uudistamassa saamiensakokemusten pohjalta yrityksen visiota. Hanke olikin erinomainen esimerkki siitä, miten yhdenvertaisuuden edistämiseksi löytyy keinoja ja ennen kaikkea tahtoa.

Ylitalo puhui PAMin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusseminaarissa Helsingissä lauantaina 17.11.