maanantai 19. marraskuuta 2012

Yle MOT: Somaliliiton valvonta ja rasismin pelko

Yle MOT: Somaliliiton likapyykki 19.11.2012
Yle MOT: Somaliliiton valvonta ja rasismin pelko
Somaliliiton tiedote: SOMALILIITTO SELVITTÄÄ JÄRJESTÖN RAHANKÄYTÖN VIIME VUOSILTA 20.11.2012

Suomen Somaliliittoa pidetään kaikkien somalitaustaisten virallisena edustajana Suomessa, ja järjestö saa rahallista tukea mm. eri ministeriöiltä ja Raha-automaatti-yhdistykseltä. Liiton somaliyhteisön sisällä on kuitenkin pitkään kiistelty rahavirroista ja niiden mahdollisista väärinkäytöksistä. Rahasotkuihin puuttuneet ovat joutuneet jättämään liiton. Monet entiset jäsenet ovat myös huolestuneita Somaliliiton radikalisoitumisesta ja sen tiiviistä yhteyksistä Itä-Pasilan moskeijaan. Liiton pitäisi sääntöjensä mukaan olla uskonnollisesti sitoutumaton.


------

Somaliliiton valvonta ja rasismin pelko (blogi)

”Meitä ei media ole koskaan tutkinut”, sanoi Somaliliiton puheenjohtaja kun hän haastattelun jälkeen vielä kerran otti yhteyttä. Puheenjohtaja pelkäsi sitä, että ohjelma aiheuttaisi lisää rasismia somaleita kohtaan.

Somalit, jotka arvostelevat Somaliliiton toimintatapoja sekä kasvoillaan että nimettöminä ohjelmassa, pelkäävät samaa asiaa, mutta siitä huolimatta he katsovat, että on tärkeätä pestä sisäinen likapyykki, tarvittaessa jopa julkisuudessa.

Heidän mielestään Somaliliittoon pitäisi suhtautua aivan samalla tavalla kun muihin Suomessa toimiviin yhdistyksiin. Tähän asti viranomaiset ovat katsoneet Somaliliiton toimintaa läpi sormien. Kriitikoiden mielestä kyse on positiivisesta syrjinnästä, josta pitkällä tähtäimellä voi koitua enemmän haittaa kun hyötyä somaliyhteisölle.

Kun organisaatioissa kuohuu, kyse on usein myös henkilökohtaisista riidoista. Niin myös Somaliliitossa. Eikä mikään ihme! Somaliliitto edustaa hyvin kirjavaa ryhmää, josta löytyy eritaustaisia ihmisiä. Heitä erottavat niin koulutustaso kun poliittiset kannat, klaanitausta ja uskonnollisuus. Mutta henkilökohtaiset riidat eivät tässä tapauksessa ole yhteiskunnallisesti tärkeitä. Tärkeämpää on vaatia samoja hallintatapoja kun muiltakin kansalaisjärjestöiltä.

Somaliliiton taktiikka on kuitata kritiikki sillä, että kyse on yhden ainoan henkilön kostoretkestä. Se on kuitenkin ongelmien karkea pelkistys, sillä Somaliliiton rahankäyttöä ja pienen radikaalin johdon vallanpitoa kritisoi useat somalit. MOT:n saamat asiakirjat tukevat näitä väitteitä.

Somaliliiton eräs entinen jäsen tiivisti asiat: ”Siellä on aivan sekava tilanne. Johto ajaa omia intressejään ja uskonto on tullut liian vahvasti mukaan. He ovat unohtaneet mistä yhdistyksestä oikeasti on kysymys”.

___________________________________


Somaliliiton tiedote: SOMALILIITTO SELVITTÄÄ JÄRJESTÖN RAHANKÄYTÖN VIIME VUOSILTA

Suomen somaliliitto ry on syvästi pahoillaan siitä, millainen kuva järjestön toiminnasta syntyy 19.11. esitetyn MOT- ohjelman perusteella. Järjestön toiminta viime vuosina on ollut erittäin aktiivista, mutta myös sisäisesti ristiriitojen repimää. On ilmeistä, että ainakin vuosien 2010- 12 (kesäkuuhun saakka) hallituksen taloushallinnon osaamisessa on ollut vakavia puutteita.

Somaliliitto tulee selvittämään järjestön rahankäytön viime vuosilta ulkopuolista apua käyttäen. Hallinnolliset puutteet Somaliliiton aiemmassa toiminnassa nykyinen hallitus myöntää avoimesti. Järjestöön ei kuitenkaan kohdistu rikosepäilyjä. Ex-luottamushenkilö on aiemmin tänä vuonna tehnyt rikosilmoituksen, johon poliisin päätös on ollut ”Ei rikosta” 16.8.2012. Poliisin mukaan alustavan tutkinnnan perusteella on havaittavissa virheitä ja puutteita mm. liiton laskutuksessa eli hallinnollisia puutteita, mutta ei syytä epäillä kavallusrikosta.

Somaliliitolla on ollut useita erilaisia projekteja käynnissä samaan aikaan useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa liittyen mm. uusien maahanmuuttajien neuvontaan, tukiopetukseen, päihdevalistukseen ja nuorten liikuntatoimintaan. Hallituksen rahankäytön ja projektien taloushallinnon seurantaa on pyritty kehittämään jo edellisellä valtuustokaudella 2010-12 ja sitä jatketaan edelleen.

Järjestössä on vuoden 2012 alusta aloittanut Ray:n tukema somalialaisen kansalaistoiminnan kehittämishanke (SOKE), joka keskittyy juuri kattojärjestön hallintokäytäntöjen kehittämiseen ja Suomen muiden somalijärjestöjen neuvontaan ja koulutukseen. SOKE- hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti eikä siihen ole kohdistunut minkäänlaisia väärinkäytösepäilyjä. Raha-automaattiyhdistys kuitenkin tarkistaa tukemansa hankkeen taloudenhoidon viikolla 48.

Somaliliitto kiistää jyrkästi ohjelmassa väitetyt kytkökset radikaali-islamismiin. Uskonnollisesti Somaliliitto on täysin sitoutumaton järjestö. Somaliliitto kunnioittaa ja arvostaa Suomessa vallitsevaa uskonnonvapautta, mutta mitään muita uskonnollisia tavoitteita tai linjauksia liitolla ei ole.

Liitteenä: poliisin tutkintapäätös

Suomen somaliliiton toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot 2011.

Suomen Somaliliiton hallitus