perjantai 23. elokuuta 2013

Helsingin Uutiset: Helsingistä tuli virolaisten ”sossu”

Helsingin Uutiset: Helsingistä tuli virolaisten ”sossu” 23.8.2013

Ulkomaalaistaustaisten toimeentuloasiakkaiden määrä kasvaa pääkaupunkiseudulla. Muita kuin suomalaisia kieliä puhuville menee Helsingin ja Vantaan toimeentulorahoista jo neljäsosa.

Erikoista on, että huomattavan suuri osa toimeentulorahoista menee muiden EU-maiden kansalaisille ja etenkin virolaisille.

Toimeentulotuki on kuntien lakisääteinen velvoite. Helsingissä toimeentulotukea sai viime vuonna reilut 1 600 sellaista kotitaloutta, jotka ovat peräisin muusta EU-maasta kuin Suomesta.

Näistä perheistä oli virolaisia 1 100, eli kaksi kolmasosaa.

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leila Palviainen Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta kertoo, että kotitalouksien keskimääräinen tukisumma vuodessa oli 2 100 euroa.

Yksinkertaisen kaavan mukaan laskettuna virolaisperheille maksettiin Helsingissä toimeentulotukea viime vuonna 2,3 miljoonaa euroa.

Vantaalla toimeentulotukea nautti viime vuonna reilut 300 virolaista. Keskimääräinen tukisumma per henkilö oli 900 euroa, joten kokonaissumma on noin 280 000 euroa.

Erot Helsingin ja Tallinnan sosiaaliturvassa ovat järkyttävän suuret.”Tallinnassa, Virossa, maksettiin viime vuonna toimeentulotukea yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Näin kertoo Viron tilastokeskus, Statistikaamet.

Tuesta meni karkeasti arvioiden puolet virolaisille ja toinen puoli venäläisille ja muille vähemmistökansallisuuksille.

Virolaisille siis maksetaan Helsingissä vuositasolla jo enemmän toimeentulotukea kuin Tallinnassa.

Virossa valtio on määrittänyt toimeentulominimiksi 77 euroa, eli yksittäiselle ihmiselle tulee jäädä niin paljon menoihinsa kuukausittain sen jälkeen, kun asumiskulut on maksettu.

Suomessa toimeentulotuen perusosa yksin asuvalle on noin 500 euroa asumiskulujen jälkeen. Summaan voi hakea lisiä.

Sosiaaliturva Virossa on heikko, mutta erot Suomen ja Viron ja niiden pääkaupunkien välillä ovat järkyttävän suuret.

Ne ovat niin suuret, että joillekin virolaisille voi syntyä houkutus päästä nauttimaan suomalaisesta toimeentulotuesta ja muusta sosiaaliturvasta.

Kun Tallinna panee vuosittain toimeentulotukeen nelisen miljoonaa euroa, on Helsingissä vastaava summa tänä vuonna 148 miljoonaa.

– Eikä se riitä. Näyttää siltä, että budjetti ylitetään 18 miljoonalla eurolla, sanoo Leila Palviainen.

Helsinki siis panostaa toimeentulotukeen yli 40 kertaa enemmän kuin vain 80 kilometrin päässä sijaitseva Tallinna.

Vantaan toimeentulotukimenot olivat viime vuonna 46 miljoonaa.

Suomen ja Viron väliset erot pysyvät valtavina valtiotasollakin. Siinä kun Suomessa maksettiin viime vuonna toimeentulotukia vähintään 650 miljoonaa euroa, oli Virossa vastaava summa 21 miljoonaa.

Ero on yli 30-kertainen.

Tutkimuksen mukaan Virossa on kahdella kolmasosalla ihmisistä ainakin ajoittain ongelmia toimeentulonsa kanssa.


Suomi 650 miljoonaa, Viro 21 miljoonaa
- Toimeentulotukea saavien virolaisten määrä kasvaa Helsingissä joka vuosi. Viime vuonna tukea sai 1 090 virolaista taloutta.
- Helsinki myönsi virolaisille toimeentulotukea yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa vuodessa.
- Vantaalla toimeentulotukea sai 308 virolaista henkilöä yhteensä noin 280 000 euroa.
- Helsingissä toimeentulotuen menot ovat yli 150 miljoonaa euroa vuodessa ja Vantaalla noin 50 miljoonaa.
- Tallinnassa toimeentulotuen menot ovat noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.
- Suomessa toimeentulotukia myönnettiin viime vuonna yhteensä yli 650 miljoonaa euroa ja Virossa noin 21 miljoonaa.

Kommentti

Viro ulkoisti sosiaaliturvansa
Aihetta on vaikea käsitellä tulematta leimatuksi rasistiksi, mutta onkohan Viro ulkoistanut sosiaalipalvelujaan Suomeen?

Virossa tuet ovat niin pienet, ettei niillä tule toimeen, mutta naapurista saa jopa monikymmenkertaisesti enemmän.

Virossa on sosiaalivirkailijoita, jotka kehottavat asiakkaitaan hakeutumaan Suomeen: Siellä on rahaa, siellä teitä autetaan.

Ei ihme, että Viro vastustaa EU:n yhteistä sosiaalipolitiikkaa. Se tasaisi maiden välisiä hurjia eroja sosiaaliturvassa.

Työttömyysturvassa erot ovat yhtä suuret. Virossa peruspäiväraha on satasen ja sitä maksetaan yhdeksän kuukautta. Vain 20 prosenttia työttömistä saa tukea.