maanantai 19. elokuuta 2013

Kansan Uutiset: Viraston ohje: 44 461 henkilöltä kysyttävä oleskelulupa

Kansan Uutiset: Viraston ohje: 44 461 henkilöltä kysyttävä oleskelulupa 19.8.2013

Valtuutettu Veronika Honkasalo: ulkomaalaisvalvonta ei kuulu sosiaali- ja terveysvirastolle.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo (vas.) paheksuu sosiaali- ja terveysviraston päällikkötason kesäkuussa antamaa ohjetta, jonka mukaan henkilökunnan on pyydettävä ulkomaalaiselta asiakkaalta nähtäväksi oleskelulupa.

Honkasalo ei pidä tiedotetta ja sen perusajatusta asiallisena.

– Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnan tehtävänä ei ole vartioida, ovatko ulkomaalaiset asiakkaat Suomessa laillisesti. Nykyinen käytäntö, jossa ainoastaan asiakkaiden henkilöllisyys tarkistetaan esimerkiksi Kela-kortin avulla, tulee olla riittävä toimenpide varmistumaan siitä, että kunnan on mahdollista saada valtion korvausta ulkomaalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, hän sanoo tiedotteessaan.

Ulkomaan kansalaisilla tulee olla mahdollisuus viraston palveluihin ilman sitä vaaraa, että viranomaiset raportoivat heistä eteenpäin, painottaa Honkasalo.

Heikentää luottamusta viranomaisiin

Honkasalo toteaa monien maahanmuuttajien luottamuksen viranomaisia kohtaan olevan hauras.

– Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistus heikentää entisestään tuota luottamusta ja vaikuttaa pahimmassa tapauksessa siihen, että palveluita tarvitsevat eivät käytä niitä.

Hän myös pitää ohjeistuksen sisältöä epämääräisenä. Käytännössä kaikkien Helsingissä asuvien ulkomaan kansalaisten, joita vuonna 2011 oli 44 461 henkilöä, tulee aina sosiaali- ja terveysvirastossa asioidessaan kantaa mukanaan oleskelulupaa.

– Sosiaali- ja terveysviraston on siksi syytä korjata ohjeistustaan ja huolehtia siitä, että viraston ohjeistukset ja käytännöt eivät syrji mitään väestöryhmää Helsingissä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa paperittomien terveydenhuollosta käydään poliittista keskustelua, eikä päätöksiä asian suhteen ole vielä tehty.

------

19.8.2013

TIEDOTE VAPAA JULKAISTAVAKSI: HETI

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tehtävänä ei ole ulkomaalaisvalvonta

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö Matti Toivola ja osastopäällikkö Riitta Simoila ovat lähettäneet viraston henkilökunnalle 13.6.2013 tiedotteen ”Ulkomaalaisten oleskeluluvan tai muu laillisen oleskelun edellytyksen nähtäväksi pyytäminen”. Tiedotteessa ohjeistetaan henkilökuntaa pyytämään ulkomaalaisella asiakkaalla olevaa oleskelulupaa nähtäväksi.

Tiedotteen muoto ja perusajatus eivät ole asiallisia. Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnan tehtävänä ei ole vartioida, ovatko ulkomaalaiset asiakkaat Suomessa laillisesti. Nykyinen käytäntö, jossa ainoastaan asiakkaiden henkilöllisyys tarkistetaan esimerkiksi Kela-kortin avulla, tulee olla riittävä toimenpide varmistumaan siitä, että kunnan on mahdollista saada valtion korvausta ulkomaalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Ulkomaan kansalaisilla tulee olla mahdollisuus viraston palveluihin ilman sitä vaaraa, että viranomaiset raportoivat heistä eteenpäin.

Monien maahanmuuttajien luottamus viranomaisia kohtaan on hauras. Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistus heikentää entisestään tuota luottamusta ja vaikuttaa pahimmassa tapauksessa siihen, että palveluita tarvitsevat eivät käytä niitä. Lisäksi ohjeistuksen sisältö on epämääräinen. Ohjeistus tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien Helsingissä asuvien ulkomaan kansalaisten (vuonna 2011, 44 461 henkilöä) tulee aina sosiaali- ja terveysvirastossa asioidessaan kantaa mukanaan oleskelulupaa.

Sosiaali- ja terveysviraston on siksi syytä korjata ohjeistustaan ja huolehtia siitä, että viraston ohjeistukset ja käytännöt eivät syrji mitään väestöryhmää Helsingissä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa paperittomien terveydenhuollosta käydään poliittista keskustelua, eikä päätöksiä asian suhteen ole vielä tehty.Veronika Honkasalo

Kaupunginvaltuutettu (vas.), Helsinki