tiistai 6. elokuuta 2013

Seurakuntalainen: Kristityn turvapaikanhakijan henkeä yritetään pelastaa

Seurakuntalainen: Kristityn turvapaikanhakijan henkeä yritetään pelastaa 6.8.2013

YLE:n A-studion 15.7. esille nostama egyptiläisen turvapaikanhakijan Markin saama karkotuspäätös on nostattanut satoja kristittyjen ihmisoikeuksista huolestuneita kampanjoimaan Markin puolesta. Uusin tempaus on Facebookin kautta toteutettava vetoomuskampanja, jossa kehotetaan ihmisiä ottamaan yhteyttä suoraan Maahanmuuttovirastoon asian palauttamiseksi käsittelyyn uudelleen.

Markin saaman karkotuspäätöksen mukaan hänen on poistuttava maasta viimeistään 19.8. Viranomaiset ovat jo aiemmin karkottaneet hänen lapsensa ja vaimonsa Venäjälle. Nyt kolme vuotta Suomessa asunut ja vakituista työtä tekevä Mark ollaan palauttamassa Egyptiin, jossa hän kampanjan järjestäjien mukaan joutuu erittäin suurella todennäköisyydellä kidutuksen ja kuoleman uhriksi.

Henkeen ja terveyteen kohdistuva vaara johtuu Markin Egyptissä saamasta perusteettomasta 15 vuoden kuritushuonerangaistuksesta sekä siitä, että hän on Suomessa kääntynyt kristityksi. Kääntymyksensä johdosta Mark on vaarassa joutua muslimisukulaistensa tappolistalle.

"Turvapaikka kristitylle Markille!" -Facebook-kampanjassa yli tuhat suomalaista on tähän mennessä sitoutunut tukemaan yrityksiä Markin hengen pelastamiseksi. Maahanmuuttoviraston menettelyyn muutosta vaativan kampanjan järjestäjinä on joukko nuoria, jotka haluavat olla edistämässä kristittyjen ihmisoikeuksia turvapaikkamenettelyissä.

Kirjelmä Maahanmuuttoviraston ylijohtajalle

Kampanjan keskiössä on Maahanmuuttoviraston ylijohtajalle Jaana Vuoriolle suunnattu kirjelmäluonnos, jossa on käsitelty Markin tilanne sekä tarjottu Maahanmuuttovirastolle päivitettyä maatietoa Egyptin kristittyjen ihmisoikeustilanteesta. Kampanjan osallistujia kehotetaan käyttämään kirjelmäluonnosta apuna ottaessaan yhteyttä Maahanmuuttovirastoon asian johdosta.

"Menettely Markin tapauksessa on puutteellista siltä osin, että todistajat on jätetty kuulematta, Markin vakaumus on kielletty asiattomalla tavalla, Egyptin maatietoutta ei ole päivitetty ajan tasalle eikä Markin saamaa egyptiläistä tuomiota huomioitu, ja lisäksi Markin perhe on hajotettu. Tapaus ei myöskään ole ensimmäinen, kun viranomaiset menettelevät kristittyjä kohtaan tällä tavoin", kirjelmäluonnoksessa todetaan.

Kirjelmässä tuodaan myös esille, että Markin seurakunnan IEC:n (International Evangelical Church) pastori Timo Keskitalo menee takuuseen Markin kristityksi kääntymisen aitoudesta ja voi omien sanojensa mukaan kerätä kymmenien seurakuntalaisten todistukset Markin vakaumuksesta.

"Tässä on tapahtunut kolme ihmisoikeusrikkomusta. Mark on pyytänyt suojelua, mutta oikeus ei ole tutkinut hänen esittämiään todisteita, Suomen viranomaiset ovat hajottaneet hänen perheensä ja uskonnonvapautta on rikottu. Markilla ei ole Egyptissä oikeutta olla kristitty", kertoo pastori Timo Keskitalo.

Kirjelmän selkärankana toimivat Suomen laki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset, jotka kieltävät palauttamasta turvapaikanhakijoita hengenvaaraan.

"Suomi on oikeusvaltio, ja siksi Maahanmuuttoviraston tulee noudattaa lakia ja ihmisoikeussopimuksia myös kristittyjen kohdalla", nuorten laatiman kirjelmäluonnoksen lopussa todetaan.