tiistai 27. elokuuta 2013

Yle: Suomi varautuu syyrialaispakolaisiin

Yle: Suomi varautuu syyrialaispakolaisiin 27.8.2013
Sisäministeriön tiedote: Suomi varautunut vastaanottamaan syyrialaisia pakolaisia
Helsingin Sanomat: Syyrian sota ei venytä Suomen pakolaiskiintiöitä

Suomen valtio on tähän mennessä avustanut Syyrian sodasta kärsiviä 12,1 miljoonalla eurolla. Tuki jakautuu sekä Syyriaan että lähialueiden syyrialaispakolaisille.

Suomi on varautunut vastaanottamaan syyrialaispakolaisia, sisäministeriöstä kerrotaan.

Suomi ilmoitti YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle kesäkuussa, että se voi tarjota pakolaiskiintiöstään hätätapauspaikkoja syyrialaisille. Toistaiseksi UNHCR ei ole esittänyt syyrialaispakolaisia uudelleensijoitettavaksi Suomeen.

Sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) mukaan UNHCR:n kanssa käydään jatkuvaa keskustelua siitä, miten Suomi voisi auttaa syyrialaisia.

Heinäkuun loppuun mennessä Suomesta on hakenut kansainvälistä suojelua 51 syyrialaista.

Suomen valtio on avustanut Syyrian sodasta kärsiviä 12,1 miljoonalla eurolla. Tuki jakautuu sekä Syyriaan että lähialueiden syyrialaispakolaisille.

Suomen vuoden 2013 pakolaiskiintiö on 750 henkilöä. 100 paikkaa on varattu hätätapauksille.

____________________________

Sisäministeriön tiedote: Suomi varautunut vastaanottamaan syyrialaisia pakolaisia

Heinäkuun loppuun mennessä 51 syyrialaista on vuonna 2013 hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua. Lisäksi Suomi on kesäkuussa ilmoittanut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle, että se voi tarjota pakolaiskiintiöstään hätätapauspaikkoja syyrialaisille pakolaisille. Suomi on uudistanut tämän tarjouksensa elokuussa, mutta tästä huolimatta UNHCR ei toistaiseksi ole esittänyt syyrialaisia pakolaisia Suomeen uudelleensijoitettavaksi. UNHCR on pitänyt tärkeämpänä, että kiintiöön kohdistetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat tapaukset, joita varten hätätapauskiintiö on tarkoitettu. Kyseinen vuoden 2013 kiintiö on tällä hetkellä käytännössä täytetty.

Syy prosessin hitaaseen edistymiseen liittyy Syyrian vaikeaan tilanteeseen. UNHCR:n voimavarat ovat keskittyneet tällä hetkellä alueella olevien ihmisten välittömään auttamiseen. Pakolaisjärjestöltä saadun tiedon mukaan valintatiimit ovat vasta nyt lähtemässä paikan päälle kartoittamaan syyrialaisia pakolaisia uudelleensijoitusta varten.

Sisäministeri Päivi Räsänen toteaa, että avun tarve Syyriassa on merkittävä. "Seuraamme huolestuneina Syyrian tilanteen kehitystä ja käymme sisäministeriöstä jatkuvaa keskustelua UNHCR:n kanssa siitä, miten Suomi voisi auttaa syyrialaisia. Suomen valtio on tähän mennessä myöntänyt Syyrian humanitaariseen kriisiin 12,1 miljoonaa euroa, josta 8,5 miljoonaa vuoden 2013 puolella. Tuki jakautuu sekä Syyriaan että lähialueiden syyrialaispakolaisille", sisäministeri Räsänen sanoo.

Suomi on sitoutunut ottamaan vastaan pakolaiskiintiössä vuosittain henkilöitä, joita UNHCR on esittänyt uudelleen sijoitettavaksi. Vuoden 2013 kiintiö on 750 henkilöä, joista 100 paikkaa varataan hätätapauksille. Tarve syyrialaisten pakolaisten uudelleensijoittamiselle tulee varmuudella jatkumaan ja Suomi käy keskusteluja ensi vuoden pakolaiskiintiön huomattavan osan kohdentamisesta syyrialaisille pakolaisille.

_________________________________________

Helsingin Sanomat: Syyrian sota ei venytä Suomen pakolaiskiintiöitä

Syyrian sisällissota ei näy Suomeen saapuneiden pakolaisten määrässä. Sisäministeriön mukaan heinäkuun loppuun mennessä vain 51 syyrialaista on hakenut vuonna 2013 kansainvälistä suojelua Suomesta.

Eniten turvapaikanhakijoita on tullut Irakista, Venäjältä, Somaliasta ja Afganistanista, kertoo sisäministeri Päivi Räsäsen erityisavustaja Andrei Nahkala. Yhteensä hakijoita on tullut alkuvuoden aikana alle kaksituhatta.

Euroopan Unionin maiden joukossa Suomi on syyrialaisten turvapaikkahakemusten keskikastia. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan maaliskuussa 2011 alkaneen kriisin aikana moniin EU-maihin on tullut vain muutamia satoja syyrialaisia pakolaisia.

Poikkeuksia ovat Ruotsi ja Saksa, jotka yhdessä ovat ottaneet noin kaksi kolmasosaa Eurooppaan tulleista syyrialaisista. Niihin on saapunut kriisin aikana noin 12 000 syyrialaista pakolaista. Saksa on lisäksi ilmoittanut ottavansa viisituhatta syyrialaista tilapäiseen suojeluun.

Kummassakin maassa on entuudestaan merkittävä syyrialainen maahanmuuttajayhteisö.

Suomen vastaus Syyrian syvenevään kriisiin oli kesäkuussa tehty tarjous sijoittaa syyrialaisia pakolaiskiintiöstä varatuille hätätapauspaikoille. UNHCR ei sisäministeriön mukaan kuitenkaan esittänyt syyrialaisia sijoitettavaksi Suomeen. Nyt kiintiö on tämän vuoden osalta käytännössä täynnä.

"Sisäministeriön virkamiehet ovat aloittaneet alustavat keskustelut UNHCR:n kanssa ensi vuoden kiintiön kohdentamisesta syyrialaisille pakolaisille", Nahkala kertoo.

UNHCR on pyytänyt kansainvälistä yhteisöä tarjoamaan kiintiöpaikkaa kahdelletuhannelle hätätapaukselle ja tilapäistä suojelua kymmenelletuhannelle Syyrian naapurimaissa oleskelevalle pakolaiselle.

UNHCR:n tiedotuspäällikön Markku Aikomuksen mukaan järjestö toivoo maiden ottavan syyrialaisia olemassa olevien kiintiöidensä lisäksi, koska maailman pakolaisleireillä on jo pitkään sijoitusta odottaneita ihmisiä.

Suomen tavoin monet Euroopan maat ovat varanneet Syyrian sotaa pakeneville paikkoja olemassa olevista kiintiöistään.

UNHCR toivoo Euroopan maiden kuitenkin tekevän enemmän Syyrian pakolaistilanteen helpottamiseksi. Esimerkiksi EU-maiden toivotaan tilapäisesti helpottavan syyrialaisten maahanpääsyä.

"Euroopan maat voisivat miettiä, miten ne voisivat myöntää helpommin viisumeita syyrialaisille esimerkiksi perheenyhdistämisen, opiskelun tai humanitaaristen syiden vuoksi", Aikomus sanoo.

Myös Euroopan komissio ja ulkopoliittinen edustaja Catherine Ashton pyysivät heinäkuussa EU-maita myöntämään avokätisemmin viisumeita syyrialaisille.

Toinen ongelma on EU-maiden pakolaiskäytäntöjen hajanaisuus. Vaikka unionilla on periaatteessa yhtenäinen turvapaikkalinja, käytännössä hakijoiden olot ja hakemusten käsittelymenettelyt vaihtelevat suuresti maittain.

"Esimerkiksi Ruotsi on antanut suojelua 95-prosenttisesti kaikille, jotka ovat maahan pyrkineet. Toisissa maissa taas ei ole myönnetty yhtäkään turvapaikkaa", Aikomus sanoo.

Sisällissodan repimän Syyrian tapauksessa usealla maasta paenneella on perusteltu syy hakea turvapaikkaa, Aikomus huomauttaa.

"Syyrian rajanaapurit ovat ottaneet vastaan 1,9 miljoonaa pakolaista. Kun katsoo esimerkiksi viime päivien tapahtumia Syyriassa, voi hyvin todeta, että naapurimaat ovat pelastaneet satojatuhansia ihmishenkiä."

Vaarana kuitenkin on, että naapurimaat alkavat rajoittaa maahanpääsyä, jos ne jäävät pakolaismäärien kanssa yksin.

YK hakee historiallista lähes 5 miljardin euron avustuspakettia Syyriassa ja sen naapurimaissa oleskeleville sodan uhreille. Summasta on koossa alle puolet.

Sisäministeriön mukaan Suomi on tähän mennessä myöntänyt tukea Syyrian humanitaariseen kriisiin 12,1 miljoonaa euroa.