keskiviikko 7. elokuuta 2013

Iltalehti: Oikeusasiamies: Suvivirsi ei ole uskonnollinen

Iltalehti: Oikeusasiamies: Suvivirsi ei ole uskonnollinen 7.8.2013

Eduskunnan oikeusasiamies pitää Suvivirttä tärkeänä perinteenä.

Eduskunnan oikeusasiamies oli saanut kantelun opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajan ja kansanedustajan Sari Sarkomaan Facebook-päivityksestä viime toukokuulta. Sarkomaa oli siinä todennut, että: "Suvivirren laulaminen kevätjuhlassa ei ole uskonnon harjoittamista. Suvivirsi on osa suomalaista kevätjuhlaperinnettä."

Kantelun ratkaissut apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on samoilla linjoilla Sarkomaan kanssa. Hänen mukaansa Suvivirren sanoitus ei ole korostuneen uskonnollinen, sillä Jumala mainitaan vain kerran. Pajuoja alleviivaa, että Suvivirsi on osa suomalaista kevätjuhlaperinnettä, eikä koulun kevätjuhla sinänsä ole uskonnollinen juhla.

- Se, että suvivirsi mielletään normaaliksi osaksi koulujen kevätjuhlia, on nähdäkseni itsessään omiaan vähentämään virren uskonnollista luonnetta päätösjuhlien asiayhteydessä laulettuna, Pajuoja toteaa ratkaisussaan.

Kirkon mukaan uskonnollinen

Suomen evankelisluterilainen kirkko määrittelee virren veisuun olevan "yhtä aikaa julistusta, opetusta, sielunhoitoa, rukousta ja yhteyden kokemista". Kirkon mukaan Suvivirren laulaminen siis kuitenkin on uskonnon harjoittamista.

Pajuoja ei pidä hyvänä ratkaisuna sitäkään, että osa kevätjuhliin osallistuvista poistuisi virren ajaksi. Vapaus tunnustaa tai olla tunnustamatta uskoa sisältää myös oikeiden olla joutumatta tilanteisiin, joissa henkilön on toimittava jollain sellaisella tavalla, josta voidaan tehdä päätelmiä hänen vakaumuksestaan. Poistuminen ennen virttä paljastaisi, että henkilö ei tunnusta ainakaan evankelisluterilaista uskoa.

Kantelun oikeusasiamiehelle oli tehnyt Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistyksen Prometheus ry:n puheenjohtaja.