keskiviikko 28. elokuuta 2013

Hbl: Högerextremt våld ökar i Finland

Hbl: Högerextremt våld ökar i Finland 28.8.2013
Hbl: Skinnskallar skrämmer inrikesminister Räsänen

Nu tar myndigheterna högerextremismen på allvar. I en färsk rapport om våldsam extremism lyfts bland annat Suomen vastarintaliike fram som en välorganiserad och potentiellt farlig högextrem rörelse. Samma organisation har Skydds­polisen tidigare avfärdat som ett lokalt problem.

Även om Inrikesministeriet i sin färska säkerhetsrapport understryker att det högerextrema våldet är ett förhållandevis marginellt fenomen i Finland så sticker man inte under stol med att det förekommer. I den breda granskningen av våldsdåd har arbetsgruppen hittat ett trettiotal våldsbrott som begåtts av främst högerextrema grupperingar.

Ur grupperingarna lyfter man särskilt ut Suomen vastarintaliike, SVL, (Finska motståndsrörelsen) som en politisk, riksomfattande och hierarkiskt organiserad grupp. Rörelsen har varit i offentligheten tidigare, bland annat i samband med knivattentatet mot en boktillställning i Jyväskylä i januari och en pepparsprejattack mot vänsterpolitikern Dan Koivulaakso.

Hbl har tidigare berättat att systerorganisationen i Sverige, Svenska motståndsrörelsen, kategoriserats som en farlig organisation som med våldsamma metoder försöker skapa en nationalsocialistisk stat.

I Finland ansåg Skyddspolisen, Skypo, i början av året att SVL inte utgör ett hot mot samhällets säkerhet eftersom organisationen koncentrerar sig på att via olika kanaler sprida propaganda och att "våld inte verkar ingå i aktivisternas verksamhet".

Inrikesministeriets bedömning är några grader allvarligare.

"SVL är som organiserad, antidemokratisk och militant rörelse potentiellt farlig. Också en liten grupp dedikerade och systematiskt verkande extremister kan orsaka betydande säkerhetshot samhälleligt och lokalt. De mest troliga målen för våldsdåd är representanter för olika minoritetsgrupper och andra som uppfattas som organisationens fiender. Sådana är personer som i offentligheten öppet kritiserar SVL eller som enligt organisationen för fram fel slags Finland", står det i rapporten.

Arbetsgruppen, där också Skypo finns representerad, bedömer hotet som allvarligare än Skypo, varför?

– Hade detta varit Skypos rapport hade den säkert sett annorlunda ut men arbetsgruppen är ganska bred med representanter från olika polis­enheter, utbildningssektorn och olika tjänstemän, säger Tarja Mankkinen, chef för sekretariatet för den inre säkerheten.

Dan Koivulaakso, en av författarna till boken Äärioikeisto Suomessa, är nöjd över att myndigheterna börjar ta hotet från ytterhögern på allvar.

– Det är första gången det sker. Bra att de delar vår analys. Tidigare har problemet varit att Skyddspolisen har en så snäv syn på rikets säkerhet. Nu har man en mer realistisk syn.

I rapporten görs skillnad mellan Suo­men vastarintaliike och lokala rasistiska skinheadklubbar som inte betecknas som så farliga. Vad sägs om det?

– Det finns nog en överlappning. Framför allt tjänar de nynazistiska skinheadklubbarna som en viktig rekryteringsbas för mer organiserad verksamhet.

Vart räknar du gruppen Blood and Honour?

– Det är ju en gammal gruppering som klubben i Tattarmossen är en del av. Den är en del av det nynazistiska skinheadnätverket.

Inrikesministeriet nuddar också vid det som kallas den nya extremhögern, det vill säga de anti-islamistiska rörelserna. Bedömningen är att ideologin har enstaka anhängare i Finland som främst nätverkar med åsiktsbröder i övriga Europa. Eftersom säkerhetsrapporten fokuserar på begångna våldsdåd så nämns ändå de här rörelserna som framtida potentiella grogrunder för våld.

– Vi följer de internationella skeendena. Hur rörelsen agerar i Europa står i relation till hur de finländska anhängarna agerar, säger Mankkinen.

Anhängare till den "nya extremhögern" utmärker sig genom att offentligt ta avstånd från den traditionella högerextremismen och de nynazistiska raslärorna, och i stället öka sitt stöd genom att sortera in sig på den etablerade samhälleliga scenen. Rörelsens främsta webbplats är Gates of Vienna. Där finns bland annat en direkt krigsförklaring mot islam.

Massmördaren Anders Behring Breivik inspirerades av webbplatsens islamofobiska inlägg. I Finland har främst sannfinländska politiker med Jussi Halla-aho i spetsen framfört åsikter som är identiska med krigsförklaringen.

Hur ser ni på att en del synliga politiker talar om sina anti-islamistiska åsikter i offentligheten?

– Som tjänstemän kan vi inte ta ställning till politikernas utspel, säger Mankkinen.

Koivulaakso ser rörelsen mot "islamiseringen" av Europa som farlig.

– Det är ju ingen gatuvåldsrörelse. Den står väldigt nära Suomen Sisus och Halla-ahos åsikter. Den är farlig på det sättet att man får extremism att framstå som mainstream. Man sprider rasistisk och islamofobisk propaganda som sedan kan få följder som Breivik är det bästa exemplet på.

Vad är politiskt farligast här?

– Det att vi har stora partier som skyddar rasistisk verksamhet, som tillåter spridning av ett rasistiskt budskap. Det är ingen slump att nynazisterna började mobilisera sig efter 2008, samtidigt som politiker på allvar började sprida så kallad "invandringskritik".

BAKGRUND
Olika aktörer

- År 2013 fick polisen kännedom om ett tiotal brott som misstänks ha extrema motiv. De vanligaste är misshandel, varav en del grova. I de flesta fall ligger högerextremister bakom brotten.
- Extremvänstern och anarkiströrelser står bakom ett fåtal våldsdåd. Aktivitet i högerextrema led verkar i någon grad ha aktiverat antifascistiska grupperingar som är redo till illegala motaktioner. Djurrättsaktivisterna som ännu för några år sedan var aktiva verkar nästan helt ha slutat med sina räder.
- I Finland finns det enstaka representanter för våldsamma extremislamistiska rörelser. De här personerna kan inte härledas till särskilda invandrargrupper. Radikalismen yttras vanligtvis genom att personerna åker till sina tidigare hemländer för att strida i en pågående konflikt. Inrikesministeriet bedömer att det finns minst ett tjugotal i Finland bosatta så kallade jihadistresenärer som deltagit i striderna i Syrien. Radikalislamisterna i Syrien lockar personer med olika etnisk bakgrund. Risken med dessa är att de efter att ha deltagit i kriget kan få en mer våldsam och västfientlig världsbild.
- Enskilda aktörer kan radikaliseras genom att de hittar meningsbröder på nätet. Deras drivkraft kan vara hatideologier, bitterhet mot politiker, samhället och tjänstemän eller mentala problem.
Källa: Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2/2013

Marianne Lydén

Jeanette Björkqvist

______________________________________________

Hbl: Skinnskallar skrämmer inrikesminister Räsänen

Inrikesminister Päivi Räsänen oroar sig för att unga män dras till våldsbenägna högerextrema grupper.

Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) (bilden), har med oro läst rapporten om extremrörelsernas framfart.

– Till all lycka utgör extremrörelserna inte ännu något hot mot statens säkerhet, men på individnivå utgör de dessvärre en fara.

Vad oroar dig mest?

– Det är nog den största enskilda gruppen skinnskallar. Skinnskalleklubbarna utgör ju en kanal till våldsamma organisationer som Kansallinen vastarintaliike. Särskilt för unga utslagna män kan skinnskallarnas verksamhet te sig som lockande.

Vad kan politikerna göra?

– Jag kan inte nog betona vikten av att motarbeta det att unga män slås ut. Här är förebyggande verksamhet av största vikt.

I rapporten nämns också annan slags extremism.

– Också extremvänstern finns med i våldsstatistiken och man noterar också att ett antal personer åkt för att delta i striderna i Syrien, men rapporten visar att det i Finland inte existerar våld med religiösa förtecken. Man ska alltså akta sig för att måla upp fel slags hotbilder.

Har man gjort det?

– Man har i olika sammanhang fört fram att det finns ett hot om att personer skulle vara redo för jihad här i Finland. Man ska förstås inte underskatta jihadhotet, men hos oss finns inga tecken på det.