maanantai 19. elokuuta 2013

Helsingin Uutiset: ”Paperittomien terveyspalvelut lisäisivät laitonta maahantuloa”

Helsingin Uutiset: ”Paperittomien terveyspalvelut lisäisivät laitonta maahantuloa” 19.8.2013

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston mielestä paperittomille siirtolaisille tulisi ensisijaisesti tarjota vain kiireellinen hoito.

Toissijainen vaihtoehto on, että paperittomille järjestetään myös kiireettömiä terveyspalveluja rajatusti. Tällöin kaupungin tulisi osoittaa palvelujen järjestämiseen erityisrahoitus, ja palveluiden tarjoamisesta vastaisi yksityinen yritys tai järjestö.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee viraston vaihtoehtoja kokouksessaan tiistaina. Asiassa on kyse kaupunginhallitukselle annettavasta ponsilausunnosta.

Helsingin Diakonissalaitos on arvioinut, että yleislääkäritasoisen vastaanoton järjestäminen paperittomille ulkomaalaisille maksaisi vuodessa noin 100 000 euroa. Se käsittäisi myös laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä lasten- ja äitiysneuvolan.

Sosiaali- ja terveysviraston mukaan sen budjetissa ei ole määrärahaa paperittomien terveyspalveluihin, vaan palvelujen rahoitus merkitsisi vastaavaa vähennystä jostain muusta viraston toiminnasta.

Virasto myös varoittaa, että laajojen terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen paperittomille oletettavasti lisäisi laitonta maahantuloa ja maassa oleskelua.

– Tämä aiheuttaisi ennalta arvaamattomia terveydenhuollon kustannuksia sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Paperittomia siirtolaisia ovat laittomasti maassa oleskelevat, kuten esimerkiksi kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneet henkilöt. Samankaltaisessa tilanteessa ovat Itä-Euroopan romanit, koska he eivät syrjinnän vuoksi saa eurooppalaista sairaanhoitokorttia kotimaassaan.

Kaupunginhallitus päätti toukokuussa palauttaa äänestyksen jälkeen valtuutettu Emma Karin (vihr) toivomusponnen uuteen valmisteluun. Evästyksenä oli, että paperittomien terveydenhuollon järjestämiseen ryhdyttäisiin vuoden 2013 aikana kaupungin omin toimenpitein.