perjantai 9. elokuuta 2013

Seurakuntalainen: Jari Sippola maahanmuuttoviraston johtajalle: ”Kiitän lupauksistanne, jotka teitte koko Suomen puolesta”

Seurakuntalainen: Jari Sippola maahanmuuttoviraston johtajalle: ”Kiitän lupauksistanne, jotka teitte koko Suomen puolesta” 9.8.2013
Maahanmuuttoviraston tiedote: Suomi ei käännytä ketään kuolemanvaaraan 8.8.2013

Keskustelu Suomesta Egyptiin käännytettävän Markin ympärillä tiivistyy. Markia tukevassa adressissa on lähes 4000 nimeä ja Turvapaikka kristitylle markille –facebook-ryhmässä lähes 3000 osallistujaa. Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio alleviivaa viraston eilisessä tiedotteessa, että ”Suomi ei käännytä ketään kuolemanvaaraan”. Suomen evankelisen allianssin sihteeri Jari Sippola peräänkuuluttaa kirjeessään Vuoriolle, että tämä ottaisi viime kädessä henkilökohtaisesti vastuun ”Suomen puolesta tehdyn lupauksen lunastamisesta”.

"Jos kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella henkilöllä on uusi oleskeluluvan peruste, esimerkiksi työ- tai opiskelupaikka, hän voi tehdä uuden oleskelulupahakemuksen tällä perusteella. Päätös uuteen hakemukseen pyritään tekemään ennen kuin henkilö poistetaan maasta, ellei hakemusta jätetä aivan viime tingassa", Jaana Vuorio kirjoittaa maahanmuuttoviraston tiedotteessa.

Hän ei voi kuitenkaan vaitiolovelvollisuuden takia kommentoida yksilöidysti Markin tapausta.

Mark on itse kertonut saaneensa karkotuspäätöksen, jonka mukaan hänet on poistettava maasta viimeistään 19.8.

Jari Sippolan mukaan Egyptiä koskeva maatieto, jonka perusteella Markin karkotuspäätös on tehty, perustuu vanhentuneeseen tietoon.

"Kerrotte, että Maahanmuuttoviraston päätöksen yhteydessä hyödynnetään turvapaikanhakijan kotimaasta hankittua ajantasaista maatietoa. Egyptin maatieto ei ole enää ajan tasalla. Esimerkiksi maatiedon ensimmäisellä sivulla kerrotaan, että Muslimiveljeskunta ja presidentti Mursi ovat vallassa Egyptissä, ja selostetaan pitkästi sen vaikutuksia. Kaikki tämä tieto on jo roskakorin täytettä. Koko ensimmäinen sivu pitää raapustaa täysin uusiksi. Markin tapauksessa kyse on olennaisesta asiasta, koska hänen saamansa tuomio on kytköksissä Muslimiveljeskuntaan", Sippola alleviivaa.

"Odotan, että otatte vastuun Suomen puolesta tekemänne lupauksen lunastamisesta. Maahanmuuttoviraston ylijohtajana voitte vaikuttaa Helsingin hallinto-oikeuteen, Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, poliisiin ja tarvittaessa vaikka eduskunnan oikeusasiamieheen, jotta Suomi ei käännytä Markia Egyptiin ennen kuin hänen asiansa on oikeasi tutkittu. Käännytyksen keskeytys tulee tehdä viimeistään 19.8. jos muut oikeudelliset tiet eivät ole ehtineet vaikuttaa siihen mennessä", hän jatkaa.

"Markin tapauksessa on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta ristiriitana lupauksenne kanssa on Helsingin hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaminen ei estä Markin käännyttämistä Egyptiin", Sippola kirjoittaa.

_________________________________

Maahanmuuttoviraston tiedote: Suomi ei käännytä ketään kuolemanvaaraan

Suomi ei käännytä ketään turvapaikanhakijaa olosuhteisiin, jossa tätä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Tämä on periaatteena niin sanotussa palauttamiskiellossa (non-refoulement), joka perustuu Suomea velvoittaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Maahanmuuttovirasto on saanut torstaiaamuun mennessä reilut sata vetoomusta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen egyptiläisen ”Markin” puolesta. Samansisältöisiä vetoomuksia on saapunut virastoon lisääntyvässä määrin maanantaista 5.8. lähtien, jolloin Facebookiin perustettiin ”Turvapaikka kristitylle Markille!” -kampanja. Kampanjassa kehotetaan ihmisiä ottamaan yhteyttä suoraan Maahanmuuttovirastoon, jotta virasto palauttaisi asian käsittelyyn.

Kaikki vetoomukset luetaan Maahanmuuttovirastossa ja sähköpostitse tulleisiin vastataan vastaanottokuittauksella. Laajempiin, yksilöityihin vastauksiin virastossa ei valitettavasti ole aikaa. Yksittäisen turvapaikka-asian lopputulokseen vetoomuksilla ei voi vaikuttaa, koska kaikkia turvapaikanhakijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja Suomen puolueeton oikeusjärjestelmä takaa, että kaikilla on mahdollisuus varmistaa saamansa päätöksen lainmukaisuus.

Kun Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksia, se tutkii kaikki turvapaikka- ja oleskelulupaperusteet. Jokaisen hakijan kohdalla arvioidaan yksilöllisesti, voisiko tämä kotimaahansa palautettaessa joutua vainon kohteeksi. Päätökset perustuvat Suomen ulkomaalaislakiin ja vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön. Jokaisen päätöksen yhteydessä hyödynnetään myös turvapaikanhakijan kotimaasta hankittua ajantasaista maatietoa.

Maahanmuuttovirasto voi ottaa jo päättämänsä asian uudelleen käsiteltäväksi silloin, jos se on päätöstä tehdessään soveltanut lakia väärin tai tehnyt virheen hakemuksen käsittelyssä. Jos näin ei ole käynyt, mutta hakija kokee, että päätös on virheellinen, hän voi asiamiehensä avulla valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Vielä tämän jälkeen on mahdollista hakea valituslupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Jos kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella henkilöllä on uusi oleskeluluvan peruste, esimerkiksi työ- tai opiskelupaikka, hän voi tehdä uuden oleskelulupahakemuksen tällä perusteella. Päätös uuteen hakemukseen pyritään tekemään ennen kuin henkilö poistetaan maasta, ellei hakemusta jätetä aivan viime tingassa.

Maahanmuuttovirasto ei voi kommentoida yksittäisen henkilön turvapaikka-asiaa julkisesti, vaikka hän olisi itse esiintynyt julkisuudessa. Turvapaikka-asiat ovat lain mukaan salassa pidettäviä, millä suojellaan hakijoiden itsensä turvallisuutta.