torstai 30. syyskuuta 2010

Itä-Suomen aluehallintavirasto: Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa myös romanien oikeusturvaa

Itä-Suomen aluehallintavirasto: Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa myös romanien oikeusturvaa 29.9.2010
Savon Sanomat: Romanien Yhdenvertaisuudessa tekemistä 30.3.2010

Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät 29.9. - 30.9.2010 Kuopiossa

Ylijohtaja Elli Aaltosen puheenvuoro 29.9.2010 klo 11.35.

Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa myös romanien oikeusturvaa

Ylijohtaja Elli Aaltonen totesi, että romaniasioiden hoitaminen on yksi erityistehtävä, joka jatkuu aluevirastoissa lääninhallituksen perintönä. Tätä tehtävää varten aluehallintovirastossa on neuvottelukunta ja suunnittelija. Työ romaniasioissa hajaantuu Aaltosen mukaan kolmeen maakuntaan Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa neuvottelukunta korostaa tiedotusta, tätä päivien teemaa eli paikallisten romanityöryhmien aktivointia, koulutusta, kieltä ja kulttuuria. Erityisryhmäksi toiminnassa tänä vuonna on nostettu romanivanhukset ja heidän asemansa, vertaistuki ja virkistystoiminta. Työn tavoitteena on, että koko aluehallintoviraston työssä, myös romaniasioissa, korostuu oikeudenmukainen, hyvinvoiva ja turvallinen Itä-Suomi.

Suomessa parannettava edelleen romanien asumista

Olemme vastikään saaneet ensimmäisen romanipoliittisen ohjelman Suomeen, Aaltonen totesi. Ohjelma korostaa koulutusta, asumisolojen parantamista, työn ja toimeentulon mahdollistamista ja syrjinnän poistamista. Lisäksi ohjelmassa esitetään yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemistä, jota kautta tasa-arvoon liittyvät kysymykset saataisiin esille. Suomessa on ylijohtajan mielestä erityisesti kiinnitettävä huomiota asumisasioissa tapahtuvaan erotteluun. Aaltosen mukaan nyt perustettavilla paikallisilla romaniasioiden työryhmillä saataisiin kunnittaiset asuntopoliittiset asiat nykyistä paremmalle mallille.

Suomessa tarvitaan ylijohtajan mukaan entistä parempaa myönteistä asennetta romaneja kohtaan. Siinä saattaisi Aaltosen mukaan auttaa yksinkertaisesti hyvän tiedon levittäminen. Hän kehotti, että kukin romaniasioiden neuvottelukunta toisi omalla alueellaan esille, miten moni romaneista on saanut jo koulutusta, miten monella on mahdollisuus harjoittaa ammattia, miten moni on saanut työtä tai miten moni huolehtii oman romanikulttuurin ylläpitämisestä. Hyvät tulokset näissä asioissa olisivat ehkä paras viesti, jolla vääriä asenteita romaneja kohtaan voidaan korjata, Aaltonen sanoi.

Euroopassa tarvitaan oma romanistrategia

Romanipoliittiseen ohjelmaan on kirjattu Suomen romaniasioiden visio. Suomi on tämän vision mukaan vuonna 2017 edelläkävijä romanien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Euroopassa. Tämä tavoite voidaan toteuttaa ylijohtajan mukaan vain siten, että romaneilla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin ja sitä kautta integroitua yhteiskuntaan. Tavoite on otettava vakavasti. Elli Aaltonen sanoi, että koko Euroopassa olemme luisumassa kahtia jakaantuneisiin yhteiskuntiin. Eri väestöryhmien, erityisesti maahanmuuttajien, syrjintä on lisääntynyt. Euroopan unionin maista entistä harvempi on myönteinen maahanmuuttomaa.

Tämä asenne alkaa nopeasti hänen mukaansa näkyä myös maiden sisäisissä väestöasenteissa. Herkästi alkaa olla niin, että muiden mielipiteet nähdään asenteiksi ja omat ns. oikeat mielipiteet arvoiksi. Tällainen asenneilmasto, jossa nyt Euroopassa elämme, on haavoittuva. Se tietää myös romaneille entistä suurempaa uhkaa tulla hyväksytyksi oman maan kansalaisina. Muualta maahan tulevat romanithan on nähty jo monessa maassa ryhmäksi, jonka maahanmuuttoa ollaan diskriminoimassa.

Euroopassa tarvitaan oma, uusi romanistrategia. Se olisi Aaltosen mukaan yhteinen vastaus niille syrjintään liittyville kysymyksille, joita nyt on useassa maassa käynyt uudelleen olemaan esillä. Tarvitaan yhteiset perusperiaatteet romanien osallisuudelle, ihmisoikeuksille, sosiaali- ja terveyspalveluille, työllisyydelle ja laajemminkin oikeusturvalle. Muuten kohtaamme jatkuvasti laajenevaa vaeltelua Euroopan sisällä, kohtaamme kerjäämisen ongelman ja syrjinnän vahvistumisen, Aaltonen sanoi lopuksi.

_________________________________________________________

Savon Sanomat: Romanien Yhdenvertaisuudessa tekemistä 30.3.2010

Romaniasioita on hoidettava paikallisella tasolla, ja asenteissa riittää oikaistavaa, todettiin valtakunnallisilla romaniasiain neuvottelukuntien päivillä Kuopiossa tänään.

- Yhdenvertaisuus ja osallisuus toteutuvat arjessa kotikunnassa, sanoo valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Syrjä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

- Viime vuoden lopulla valmistunut työryhmän esitys romanipoliittiseksi ohjelmaksi ei sinänsä tuo lisävelvoitteita kunnille, koska romanien palvelut ovat samat kuin pääväestönkin. Joitakin lisätoimia kuitenkin tarvitaan esimerkiksi romanien asumisen järjestämisessä ja lasten koulunkäynnin tukemisessa.

Neuvottelupäivillä pohditaan tuoreen ohjelman toteuttamista paikallisten romanityöryhmien kautta. Niiden jäseninä on sekä romaneja että eri viranomaistahojen edustajia.

- Kuopion romaniryhmä on toiminut hyvänä siltana viranomaisiin päin, sanoo ryhmän jäsen Orvokki Baltzar. Kuopio on hänen mielestään muutenkin hoitanut romaniasiansa hyvin.

- Kuopion kouluissa on viitisentoista romanilasta, ja Kuopiossa meitä asuu noin sata, sanoo niin ikään romaniasiain ryhmään kuuluva Helena Hagert.