keskiviikko 29. syyskuuta 2010

Radio Rex: Kulttuuri avuksi yliopistokoulutuksella

Radio Rex: Kulttuuri avuksi yliopistokoulutuksella 29.9.2010

Maahanmuuttajien parissa työskenteleville tarjotaan uudenlaista korkeakoulutusta. Valtakunnallinen täydennyskoulutusohjelma: Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä alkaa joulukuussa 2010. Opetusministeriön rahoittamassa koulutuksessa on 70 aloituspaikkaa, joista 18 sijoittuu Joensuuhun. Joensuun lisäksi koulutusta järjestetään Turussa, Helsingissä ja Rovaniemellä.

Tukea maahanmuuttajatyöhön kulttuuritietoisista työkäytännöistä

Maahanmuuttajien kulttuuritietoinen osaaminen on uusi, laajeneva osaamisalue eri ammattiryhmien keskuudessa. Itä-Suomen yliopisto käynnistää yhteistyössä Turun, Helsingin ja Lapin yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa uuden korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen maahanmuuttajien parissa työskenteleville henkilöille. Täydennyskoulutus ohjaa terveydenhuollon, sosiaalialan, opetuksen, varhaiskasvatuksen ja poliisin ammattilaisia parempaan vuoropuheluun maahanmuuttajayhteisöjen kanssa.

Maahanmuutto muuttaa tarpeita

Suomalaiset hyvinvointipalvelut on aikoinaan rakennettu yhtenäiskulttuurin tarpeisiin, mutta maahanmuutto muuttaa nopeassa tahdissa palveluita käyttävää asiakaskuntaa kulttuuritaustaltaan moninaisemmaksi. Palveluita tuottavilta työntekijöiltä vaaditaankin entistä enemmän kulttuuritietoisten työkäytäntöjen hallintaa. – Koulutuksessa työntekijöitä tuetaan asettumaan kulttuuritietoisten työkäytäntöjen asiantuntijan asemaan, kuvailee suunnittelija Sanna Saastamoinen Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatesta. – Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kriittinen ajattelu sekä luovuuden käyttö ovat keskeisiä tekijöitä maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.

Tavoitteena palveluiden kehittäminen

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uusi koulutusmuoto, jossa oppiminen sidotaan kiinteästi työn arkeen. Työpaikan rooli koulutuksen osana on aktiivinen, sillä koulutuksen tarkoituksena on kehittää sekä työntekijää että organisaatiota, jossa hän työskentelee. Opetusministeriö rahoittaa täydennyskoulutuksen, joten koulutus on osallistujille maksuton.

Valtakunnallinen täydennyskoulutusohjelma Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä alkaa joulukuussa 2010. Opetusministeriön rahoittamassa koulutuksessa on 70 aloituspaikkaa, joista 18 sijoittuu Joensuuhun. Joensuun lisäksi koulutusta järjestetään Turussa, Helsingissä ja Rovaniemellä.