torstai 30. syyskuuta 2010

Verkkouutiset: Romanikerjäläisten majoittajien vuokrasopimusta ei irtisanottu

Verkkouutiset: Romanikerjäläisten majoittajien vuokrasopimusta ei irtisanottu 30.9.2010

Romanikerjäläiset pihallensa majoittanut sosiaalikeskus saa jatkaa toimintaansa.

Helsingin nuorisolautakunta päätti tänään kokouksessaan olla irtisanomatta Vapaa katto ry:lle vuokraamansa sosiaalikeskuksen vuokrasopimusta. Keskus sijaitsee Helsingin Kalasatamassa.

Lautakunta päätti asiasta äänin 5-3. Vihreiden Erkki Perälä teki RKP:n Johanna Sandbergin kannattamana enemmistön hyväksymän muutosesityksen, jonka mukaan vuokrasopimusta jatketaan.

Sopimuksen irtisanomisen eli esittelijän esityksen puolesta äänestivät lautakunnan kolme kokoomuslaista jäsentä. SDP:n Petra Toivonen eikä hänen varajäsenensä ollut läsnä kokouksessa.

Kokoomuksen edustajat jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä.

- Vastuu on vähintäänkin moraalinen, jos leirissä tapahtuu jotakin vaarallisten sähkökytkentöjen tai muun takia. Kaupunki ei ole vuokranantajana puuttunut tähän, vaikka on hyvin tiennyt, että leirissä ei noudateta määräyksiä, kokoomuksen Tuomas Tiihonen toteaa Verkkouutisille.

Tiihosen mukaan leiristä otetut valokuvat osoittavat, että siellä on edelleen vaarallisia sähkökytkentöjä.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään vaihtoehtoista leiriytymispaikkaa romaneille. Tiihosen mielestä lautakunnan enemmistö yrittää sysätä vastuun päätöksestä kaupunginhallitukselle.

- Päätös on äärimmäisen vastuuton ja osoittaa ainoastaan sitä, että ei olla valmiita tekemään vaikeita päätöksiä ja halutaan vain siirtää vastuuta eteenpäin, Tiihonen sanoo.

Tiihonen painottaa, että tarkoituksena ei ollut, että nuoret jäävät ilman sosiaalikeskusta, vaan että luvaton leiri puretaan.

___________________________________

Verkkouutiset: "Romanileirin sulkeminen kaupunginhallituksen käsittelyyn"

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Laura Räty vaatii nuorisolautakunnan päätöksen alistamista kaupunginhallitukselle.

Nuorisolautakunta päätti tänään äänestyksen jälkeen jatkaa vuokrasopimusta Vapaa katto ry:n kanssa, joka sallii romanikerjäläisten leirityä vuokraamansa sosiaalikeskuksen pihassa Helsingin Kalasatamassa.

- Onko todellakin niin, että kaupungin nuorisotoimen tehtävänä on tukea kerjäläisten leiriytymistä, ihmettelee Räty.

- Kaupungin nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorisotyötä, eikä ylläpitää kerjäläisleirejä. Talo ja piha on vuokrattu nuorisojärjestölle nuorisotyötä varten ja vuokrasopimus on irtisanottava viipymättä, koska tilaa käytetään vuokrasopimuksen vastaisesti, Räty toteaa.

Rädyn mielestä kaupunki ei voi sallia leiriytymistä alueilla, joita ei ole siihen tarkoitettu.

- Kuka vastaa turvallisuudesta? Alueella on havaittu esimerkiksi vaarallisia sähkökytkentöjä. Ei kaupunki ja sen virkamiehet voi sulkea silmiään tällaiselta. Mitä jos alueella syttyy tulipalo? Vastaavatko nuorisolautakunnan jäsenet seurauksista. Tuskinpa, Räty pohtii.

Rädyn mielestä leirin sulkeminen on ainoa vastuullinen toimintatapa.

- Nuorisolautakunnan päätös on pikaisesti alistettava kaupunginhallitukselle.

Räty on itse kaupunginhallituksen jäsen.

__________________________________________________


MTV3/STT: Sosiaalikeskus saa jatkaa pihalle majoittuneista romaneista huolimatta


Helsingin nuorisolautakunta on päättänyt jatkaa Kalasatamassa sijaitsevan sosiaalikeskus Sataman vuokrasopimusta. Sosiaalikeskuksen pihalle on majoittunut useita kymmeniä Romanian romaneita vastoin vuokrasopimusta.

Tilat on vuokrattu Vapaa Katto ry -nuorisojärjestölle. Kesän lopulla järjestölle annettiin varoitus luvattomasta leiriytymisestä. Lisäksi leirissä oli vaarallisia sähköviritelmiä, epäsiisteyttä ja puutteita hygieniassa.

Varoituksesta huolimatta leiriytyminen on jatkunut, mutta paikalle on tuotu lisää jäteastioita ja sähköviritelmiä on korjattu.

Nuorisolautakunta korosti päätöksessään, että romanien majoitusvastuun ei pitäisi kuulua nuorisotoimelle. Se toivoo, että kaupunginhallitus selvittäisi vaihtoehtoisen leiripaikan järjestämisen.

Nuoret osoittivat mieltään sosiaalikeskuksen toiminnan puolesta katutempauksella lautakunnan kokouksen aikana. Poliisin mukaan mielenosoitus sujui rauhallisesti, ja paikalla oli noin sata henkeä.

_______________________________________________________

Helsingin Uutiset: Sosiaalikeskusta ei häädetä romanileirin takia

Sosiaalikeskus Satamaa ei häädetä Kalasatamasta. Nuorisolautakunta päätti torstaina äänin 5-3, ettei Vapaa Katto ry:n vuokrasopimusta pureta.

Kaupunki on perustellut liikehuoneiston vuokrasopimuksen päättämistä sillä, ettei yhdistys ole noudattanut vuokrasopimuksen ehtoja ja sen johdosta annettua varoitusta.

Kaupungin mukaan yhdistys on luvatta luovuttanut huoneiston piha-alueita muiden kuin vuokralaisen käyttöön sekä sallinut asumisen alueella.

Käytännössä kaupunki haluaa irtisanoa vuokrasopimuksen, koska sosiaalikeskus on antanut osan vuokraamansa talon piha-alueesta romanileirin käyttöön ja rikkonut näin vuokrasopimuksen ehtoja. Sopimus kieltää asumisen kaupungin tiloissa.

Sosiaalikeskus tulkitsee sopimusta eri tavalla. Sen mukaan vuokrasopimus kieltää asumisen huoneiston sisätiloissa, mutta ei piha-alueella.

Lautakunta asettui tukemaan vuokralaisten tulkintaa.

Sen mielestä vastuu romanien kohtalosta ei voi myöskään olla nuorisotoimella, vaan asia kuuluu kaupunginhallitukselle. Lautakunta esittääkin hallitukselle, että tämä ryhtyy selvittämään vaihtoehtoisen leiriytymispaikan järjestämistä.

______________________________________________________________

Emma Kari: Satama on turvassa - toistaiseksi (blogi)

Ympäri Eurooppaa sosiaalikeskukset ovat osa elävää ja vapaata kaupunkikulttuuria, jotka antavat nuorille tilaa omaehtoiseen toimintaan. Helsingin tällä hetkellä ainoa sosiaalikeskus sijaitsee Kalasatamassa.

Sosiaalikeskus Satamassa toimii pyöräpaja, vegaanikahvila, free shop sekä kansankeittiö. Tilassa järjestetään keikkoja, kokouksia, kokoontumisia, teatteritreenejä ja näyttelyitä. Sosiaalikeskus on myös yksi Helsingin luvallisista maalauspaikoista, jossa graffitikulttuuri kukoistaa.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on nyt päättänyt hankkiutua eroon tästä ainoasta vapaan kulttuurin tilasta, joka Helsinkiin on Makasiinien purkamisen jälkeen jäänyt. Tämänpäiväisessä kokouksessaan nuorisolautakunta kieltäytyi toteuttamasta Pajusen toivetta vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Pajusen ongelmana on talon nuorten Itä-Euroopan romanikerjäläisille tarjoama mahdollisuus leiriytyä sosiaalikeskuksen pihalle. Pajunen on nähnyt hyväksi pistää liikkeelle koko kaupungin koneiston parinkymmenen romanin takia ja perustanut työryhmän koordinoimaan tätä toimintaa. Työryhmässä istuu kaupungin korkeimpia virkamiehiä säännöllisesti toteamassa, että romaneita on edelleen kaupungissa.

Nuoret ovat tehneet useita selvityksiä lukuisille eri virastoille ja talolla ovat suorittaneet tarkastuksia kaupunginvirkamiehet ympäristövirastosta rakennusvalvontavirastoon ja kiinteistövirastosta sosiaalivirastoon. Virastot ovat esittäneet useita erilaisia syitä, joiden perusteella sosiaalikeskus voidaan häätää. Samalla on kuitenkin annettu ymmärtää, että kaikista vaatimuksista ja tarkastuksista luovutaan, jos romanit lähtevät pihalta.

Lopulta sosiaalikeskuksen vuokranantajan, Helsingin nuorisoasiainkeskuksen, tekemässä katselmuksessa on todettu, että asiat ovat talolla kunnossa.

Tapaukseen voi hakea perspektiiviä Kööpenhaminasta, jonne lautakunta teki vierailun aikaisemmin tänä vuonna. Kööpenhaminan kaupunki hääti kaupungissa vuosikymmeniä toimineen sosiaalikeskuksen vuonna 2007. Häädöstä seurasi talonvaltauksien aalto ja levottomuuksia, jotka jatkuivat useiden kuukausien ajan, kunnes kaupunki lopulta antoi nuorille uuden sosiaalikeskuksen.

Välit nuoriin ovat Kööpenhaminassa edelleen kireät, eikä vuoropuhelu toimi. Kööpenhamina on esimerkki siitä, miten asioita ei kannata hoitaa Helsingissä.

Sataman nuoret ovat jo pitkään seuranneet läheltä romanien arkea ja tilannetta. He eivät suostu häätämään romaneita, ennen kuin kaupunki järjestää romaneille kohtuuhintaisen leiriytymispaikan.

Sosiaalikeskuksista ovat saaneet alkunsa monet yhteiskunnalliset liikkeet ja ne ovat pystyneet tarjoamaan tilan toiminnalle, joka ei mahdu muualle. Ne pystyvät myös haastamaan toiminnallaan kaupunkitilan kaupallistumista ja kaupungin harjoittamaa politiikkaa ylipäänsä, kuten nyt tarjoamalla romaneille tilan leiriytymiseen.

Kaupungin ei pidä olla yhtä harmaata massaa. Sekaan on mahduttava erilaista tilaa, toimintaa ja keskustelua. Sosiaalikeskus Sataman olemassaolo on itsessään arvokasta. Yksi asia on varma: Pajunen ei tule kunnioittamaan lautakunnan päätöstä ja sosiaalikeskuksen painostus tulee jatkumaan.