tiistai 21. syyskuuta 2010

YLE: Vähemmistövaltuutettu muistutti lääkäreitä salassapitovelvoitteesta

YLE: Vähemmistövaltuutettu muistutti lääkäreitä salassapitovelvoitteesta 21.9.2010

Vähemmistövaltuutettu on ottanut yhteyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan koskien oleskelulupaa hakevien henkilöiden potilastietojen luovuttamista iänmäärittämistä varten.

Vähemmistövaltuutettu antoi jo kesäkuussa aloitteen Valviralle muistuttaa lääkäreitä säännöistä ja potilastietojen salassapitovelvoitteesta. Vähemmistövaltuutetun tietoon on tullut muutamia tapauksia, joissa lääkäri on ottanut maahanmuuttoviranomaisen roolin ja antanut turvapaikanhakijan potilastietoja eteenpäin.

Tapauksissa hammaslääkäri on hoidon yhteydessä arvioinut potilaan iän poikkeavan ilmoitetusta. Lääkäri on ottanut yhteyttä Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokseen ja pyytänyt potilaan iänmääritystä.

Oikeuslääketieteelliseen iän selvittämiseen voi ryhtyä ainoastaan poliisin, rajavartiolaitoksen tai Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Iänmäärityksiä tehdään pienelle osalle turvapaikanhakijoista. Toimeen ryhdytään, kun esimerkiksi poliisi arvioi ettei hakijan ulkoinen olemus ja ilmoitettu ikä vastaa toisiaan.

Ulkomaalaislain mukaan henkilön iän selvittäminen vaatii henkilön itsensä ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kirjallisen suostumuksen. Mikäli lääkäri epäilee, että alaikäisenä oleskelulupaa hakeva potilas on täyttänyt 18-vuotta, hän voi keskustella iän selvittämisestä potilaan itsensä ja hänen huoltajansa kanssa. Ilman suostumusta lääkäri ei saa ilmoittaa potilasta ikätutkimuksista vastaavalle viranomaiselle.

Viime vuonna syyskuun loppuun mennessä iänmäärityksiä oli tehty 92 kappaletta. Näistä tapauksista 55 oli sellaisia, joissa hakijan määriteltiin täysi-ikäiseksi.