maanantai 20. syyskuuta 2010

STTK: Mahdollisuuksien Suomi -tutkimus 2010

STTK: Mahdollisuuksien Suomi -tutkimus 2010 20.9.2010

STTK teki syksyllä 2010 tutkimuksen suomalaisten suhtautumista yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja keinoihin turvata julkisen sektorin talous ja palvelut. Laajalla kysymyspatterilla selvitettiin eri keinojen tehokkuutta ja hyväksyttävyyttä kansalaisten mielissä.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät innostu verojen korotuksista. Eri veromuodoista ainoastaan pääomaverotuksen kiristäminen saa kansalaisilta tukea, sitä kannattaa 58 prosenttia. Vähiten innostaa tuloverojen korottaminen, sitä kannattaa vain 16 prosenttia väestöstä ja lähes yhtä moni keventäisi tuloverotusta.

Kolmannes väestöstä (32 %) liputtaa ympäristöverojen korottamisen puolesta. Vajaa kolmannes (30 %) korottaisi yritysveroja ja lähes yhtä moni (29 %) verottaisi varallisuutta.

Puolueittain keskustan kannattajat innostuvat vähiten mistään verokorotuksista. Kokoomuslaiset kannattavat eniten arvonlisäveron korotusta. SDP, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset suosivat pääomien verottamista, Vihreät ympäristöverojen. Tuloverojen kiristäminen ei innosta missään tuloryhmässä.

Tutkimusaineisto koottiin elo-syyskuun vaihteessa ja haastatteluja tehtiin yli tuhat. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup. Tutkimuksen luottamusväli on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Niiden osuus, joita maahanmuuton aiheuttamat ongelmat huolestuttavat paljon (%)
Kaikki 39%
KESK 37%
KOK 45%
SDP 26%
VAS 33%
VIHR 31%
PS 64%
MUUT 46%