torstai 23. syyskuuta 2010

Verkkoapila: Joka viides uskoo maahanmuuttoon vaaliteemana

Verkkoapila: Joka viides uskoo maahanmuuttoon vaaliteemana 23.9.2010

Joka viides suomalainen uskoo, että maahanmuutto nousee seuraavien eduskuntavaalien tärkeimmäksi asiaksi.

Muita pääteemoja kansalaisten mielestä ovat menoleikkaukset, talousasiat yleensä sekä verotus. Nato, Venäjä tai sukupuolineutraali avioliitto eivät kansan käsityksen mukaan nouse isoiksi teemoiksi.

Kansalaisten näkemykset jakaantuvat neljän pääteeman kesken. Neljännes (24 %) uskoo, että tärkein teema on valtiontalouden menoleikkaukset. Viidennes (21 %) katsoo talousasioiden yleensä nousevan keskeiseen rooliin. Toinen viidennes (21 %) uskoo maahanmuuttopolitiikan hallitsevan vaalikeskustelua. Vajaa viidennes (18 %) arvioi, että verotus on eduskuntavaalien tärkein asia.

Nato ja Venäjä eivät pure vaaliteemoina?

Sukupuolineutraali avioliitto (4 %), Suomen suhteet Venäjään (2 %) ja Suomen Nato-jäsenyys (1 %) ovat asioita, joiden vetovoimaan vaaliteemoina kansalaiset eivät usko.

Tulokset käyvät ilmi Suomenmaan ja Verkkoapilan TNS Gallup Oy:llä teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin kansalaisten käsityksiä seuraavien eduskuntavaalien tärkeimmästä asiasta. Yhdeksän prosenttia haastatelluista ei osannut tai halunnut nimetä vaalien tärkeintä teemaa.

Aineisto on koottu Gallup Kanavalla 20.- 25.8.2010. Haastatteluja tehtiin 1105. Vastaajat edustavat Suomen 15 - 74 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten luottamusväli on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimuksessa vastaajille esitettiin kysymys: ”Minkä aiheen seuraavista uskot nousevan seuraavien eduskuntavaalien tärkeimmäksi asiaksi eli teemaksi?” Vaihtoehtoina lueteltiin seitsemän teemaa.

Perussuomalaiset ja vihreät uskovat maahanmuuton hallitsevan

Kokoomuksen ja vasemmistoliiton kannattajilla on taipumusta uskoa, että valtiontalouden menoleikkaukset on vaalien tärkein asia. Myös keskustalaiset uskovat, että leikkaukset hallitsevat keskustelua. Perussuomalaiset ovat muita vakuuttuneempia, että maahanmuuttopolitiikka leimaa vaaleja. Myös vihreissä uskotaan maahanmuuton nousevan vaalien ykkösasiaksi. SDP:n kannattajien listan ykköseksi nousevat yleensä talousasiat.

Keskustan kannattajien arvio tärkeimmistä vaaliteemoista on: menoleikkaukset (27 %), talous yleensä (23 %), verotus (16 %) ja maahanmuutto (16 %). Kokoomuslaisten vastaava arvio on: leikkaukset (30 %), talous (29 %), maahanmuutto (18 %) ja verot (17 %). SDP:n kannattajien arvio teemoista on: talous yleensä (28 %), leikkaukset (26 %), verotus (21 %) ja maahanmuutto (19 %).

Perussuomalaisten lista on: maahanmuutto (41 %), talous (19 %), menoleikkaukset (18 %) ja verot (13 %). Vihreiden arvio tärkeimmistä vaaliteemoista on: maahanmuuttopolitiikka (26 %), menoleikkaukset (23 %), talous yleensä (22 %) ja verotus (11 %). Vasemmistoliiton kannattajat uskovat teemoiksi nousevan seuraavat: leikkaukset (29 %), talous yleensä (26 %), verotus (22 %) ja maahanmuutto (18 %).

Eläkeläiset ja työttömät arvioivat leikkausten nousevan keskusteluun
Nuoret uskovat muita useammin siihen, että maahanmuuttoasiat nousevat vaaleissa tärkeiksi. Ikääntyneet ihmiset ovat muita vakuuttuneempia valtiontalouden menoleikkausten merkittävyydestä eduskuntavaaleissa.

Tuloksista voi tehdä myös sen johtopäätöksen että leikkausten merkittävään asemaan vaaliteemana uskovat yhteiskunnan hyväosaiset ja toisaalta eläkeläiset ja työttömät, ehkä eri syistä. Alueiden välillä ei ole suuria eroja. Pääkaupunkiseudulla uskotaan muuta maata hieman enemmän siihen, että vaaleja hallitsevat menoleikkaukset ja maahanmuutto.