torstai 11. lokakuuta 2012

Yle: Rydman: Cultura hindrar rysk integration

Yle: Rydman: Cultura hindrar rysk integration 11.10.2012

Helsingfors går med som en av grundarna i Cultura-stiftelsen, som ska hjälpa integreringen av ryskspråkiga i huvudstadsregionen. Det här fattade stadsfullmäktige beslut om i går. Beslutet föregicks av en häftig debatt.

Sannfinländarna med Jussi Halla-aho i spetsen föreslog att tanken om att gå med i stiftelsen förkastas och en del Samlingspartister stödde Sannfinländarna - men de förlorade ändå klart omröstningen med 8-68.

Helsingfors andel i det här projektet är 5000 euro och nu väntas också Esbo och Vanda gå med i Cultura-stiftelsen. Initiativet till projektet har tagits av kultur- och undervisningsministeriet.

"Integreringen lider"

Ilkka Taipale (SDP) anser att staden ska stödja invandrarna för att få dem att bli en del av vårt samhälle:

- Går inte vi in för dylika projekt kan finansieringen komma från annat håll och det leder till att invandrarna inte integreras.

Wille Rydman (Saml.) sympatiserade med Sannfinländarna i den här frågan och han anser att det här projektet inte alls leder till att de ryskspråkiga integreras.

- Tar vi initiativ till sådana här stiftelser leder det till att de ryskspråkiga förstärker sin ryska identitet på bekostnad av den finländska och således lider integreringen i samhället, säger Rydman.