keskiviikko 17. lokakuuta 2012

Turun Sanomat: Halla-aho: Lakiin tiukennuksia ulkomaalaisten karkotuksista

Turun Sanomat: Halla-aho: Lakiin tiukennuksia ulkomaalaisten karkotuksista 17.10.2012

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho ehdottaa lainsäädännöllisiä tiukennuksia ulkomaalaisten karkotuksiin.

– Julkisuudessa on jälleen puitu tapausta, jossa toistuviin rikoksiin syyllistyvää ulkomaan kansalaista ei saada karkotettua Suomesta. Syyskuun lopussa vietnamilaissyntyinen, pitkän rikoshistorian omaava mies haavoitti ampumalla kahta ihmistä yökerhossa Helsingissä.

Teot tunnustaneesta miehestä oli aiempien rikosten perusteella tehty karkotuspäätös, jota ei kuitenkaan ollut pantu täytäntöön.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho on jättämässä eduskunnassa lakialoitteen ulkomaalaislain muuttamiseksi.

– Lain nykyinen pykälä mahdollistaa, mutta ei edellytä millään perusteilla ulkomaalaisen maasta karkottamista. Kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi, ja jotta käytännöt vastaisivat yleistä oikeustajua, lakia tulee muuttaa siten, että karkotus on automaattinen seuraus lain mukaisista vakavista tai toistuvista rikoksista. Tällöin viranomaisten ja hallinto-oikeuksien harkintavalta yksittäisissä tapauksissa vähenee.

Halla-aho ehdottaa muutettavaksi ulkomaalaislain pykälää siten, että tilapäistä oleskelulupaa ei enää myönnetä vakavien tai toistuvien rikosten vuoksi karkotettavalle, vaikka maasta poistaminen ei olisi välittömästi mahdollista. Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi uusi kohta rikosten perusteella karkotettavan talteenotosta, mikäli mikään maa ei suostu tätä vastaanottamaan.