lauantai 20. lokakuuta 2012

Vapaa liikkuvuus: Ei karkotuksia Afganistaniin!

Vapaa liikkuvuus: Ei karkotuksia Afganistaniin! 20.10.2012

Kaksi afganistanilaista turvapaikanhakijaa on ollut nälkälakossa maanantaista 10.9.2012 lähtien Helsingissä. Ensimmäisen kahden viikon ajan nälkälakolaisia oli kolme. Miehet ovat saaneet kielteiset turvapaikkapäätökset Suomen Maahanmuuttovirastolta. He vastustavat nälkälakolla palautustaan Afganistaniin, koska uskovat olevansa siellä hengenvaarassa ja pyytävät Suomea myöntämään heille suojelua. Miehet ovat osoittaneet mieltään ja leiriytyneet Suomen eduskunnan edustalla yli viiden viikon ajan. Toistaiseksi miehet ovat pysyneet olosuhteisiin nähden suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta heidän terveydentilansa heikkenee jatkuvasti. Kummallakin on ollut sairauskohtauksia ja kipuja. Lisäksi ilmat viilenevät nopeasti.

Suomen viranomaiset eivät ole vastanneet heidän vaatimuksiinsa saada kansainvälistä suojelua, eivätkä ole muillakaan tavoilla tulleet heitä vastaan. Miehet ovat valittaneet kielteisistä turvapaikkapäätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta pelkäävät, että valitukset hylätään, koska Suomi palauttaa afgaaneja turvalliseksi katsomilleen alueille.

Nälkälakkoilijoita vainotaan Afganistanissa poliittisen toiminnan vuoksi. Yksi miehistä on joutunut kidutuksen uhriksi. Heidän lähisukulaisiaan on kuollut väkivaltaisuuksissa aivan viime aikoina. Heidän tilanteensa taustalla on Afganistanissa vuosikausia jatkunut sota ja nykyhallinnon toimimattomuus. Tavallisten ihmisten on mahdotonta löytää suojaa sen enempää Talebanin harjoittamalta vainolta kuin valtiollisten toimijoiden harjoittamalta vainolta.

Miesten mielenosoitus on herättänyt huomioita ja saanut paljon vastakaikua. Joukko luterilaisen kirkon pappeja osoitti mieltään ja Suomen Occupy -liike on järjestänyt heitä tukevan mielenosoituksen. Muutama kansanedustaja on vedonnut heidän puolestaan. Monet arfgaaniturvapaikanhakijat ja useat Suomessa asuvat afgaanit ovat ilmaisseet halunsa tukea miehiä tai liittyä mielenosoitusleriin. Ruohonjuuritason aktivistit Vapaa liikkuvuus –verkostosta sekä yksityishenkilöt ovat tukeneet nälälakkolaisia käytännön toimissa ja pyrkineet levittämään tietoa heidän kamppailustaan. Olemme pitäneet huolta siitä, että kaksi tukijaa yöpyy protestileirissä joka yö hätätapausten varalta. Päivisim vietämme paljon aikaa teltalla yhdessä keskustellen ja miesten terveydentilaa tarkkaillen. Lisäksi hankimme tarvittavia varusteita ja yritämme järjestää miehille asiaankuuluvaa terveydenhoitoa.

Yhteisenä tavoittenamme on laajentaa kamppailua ja vaikuttaa kaikkien turvapaikanhakijoiden oikeuksiin.

Vapaa liikkuvuus -verkosto vaatii, että miehille on myönnetävä kansainvälistä suojelua. Suomen Maahanmuuttovirasto on tehnyt väärän päätöksen ja sen on korjattava virheensä välittömästi.

Miehet ovat joutuneet elämään Euroopassa useita vuosia epäinhimillisissä oloissa. He ovat tulleet EU:n alueelle Kreikan kautta, mutta maalla ei ole alkeellisintakaan turvapaikkajärjestelmää.

Suomi ei karkota turvapaikanhakijoita Kreikkaan. Suomi karkottaa kuitenkin kymmeniä turvapaikanhakijoita vuodessa turvalliseksi katsomilleen alueille Afganistaniin.

Nälkälakkolaisten vaatimukset ovat:

1. Ei karkotuksia Afganistaniin – Maa ei ole turvallinen ja sieltä tuleville pakolaisille on myönnettävä turvaa Euroopassa.
2. Loppu vuosien odotukselle – Turvapaikkahakemukset on käsiteltävä nopeasti ja oikeudenmukaisesti
3. Ei Dublinille – EU:n sisäiset palautukset on keskeytettävä ja turvapaikanhakijoiden on voitava valita maa, josta he hakevat suojelua.

Olemme kiinnostuneita kaikista ehdotuksista toiminnasta käännytyksiä vastaan Afganistaniin tai muista yhteistyön muodoista. Tällä hetkellä nälkälakkoleiriin tarvitaan kipeästi lisää käytännön tukea.

Vapaa Liikkuvuus –verkosto