keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Uusi Suomi: Ympärileikkaukset Suomessa: ”Miksi pojat eivät saa samaa suojelua kuin tytöt?”

Uusi Suomi: Ympärileikkaukset Suomessa: ”Miksi pojat eivät saa samaa suojelua kuin tytöt?” 10.10.2012
Tommi Paalanen: Avoin kirje Väestöliiton hallitukselle ja johdolle (blogi)
Väestöliiton tiedote: Väestöliitto ei tee poikien ympärileikkauksia

Sexpo-säätiö arvostelee Väestöliiton pokien ympärileikkauksiin liittyvää kantaa avoimessa kirjeessään.

Väestöliitto kertoo tiedotteessaan, ettei se vastusta poikien ympärileikkausta kun se liittyy uskonnollisiin ja kulttuurisiin traditioihin.

Sexpo korostaa, että leikkauksen tekijän osaaminen ei poista ympärileikkausten eettisiä ongelmia eikä riskejä.

– Väestöliitto tuskin sallisi tyttöjen ympärileikkausten tekemistä vastaavilla ehdoilla. Miksi pojat eivät saa samaa suojelua kuin tytöt? Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Tommi Paalanen kirjoittaa avoimessa kirjeessä, joka on suunnattu Väestöliiton hallitukselle ja johdolle.

Väestöliitto esiintyy Sexpon mukaan verkkosivuillaan seksuaalisen terveyden edistäjänä, joka pyrkii ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua ja kannattaa lasten ja nuorten seksuaalioikeuksia.

– Miten terveen lapsen peniksen silpomisen salliminen sopii näihin arvoihin? Sexpo kysyy.

Sexpon mielestä ympärileikkaus altistaa lapsen tarpeettomille riskeille ja haitoille kun se tehdään ilman lääketieteellisiä perusteita vanhempien uskonnollisten tai kulttuuristen käsitysten vuoksi.

Sexpo on säätiö, joka toimii seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa.

________________________________

Tommi Paalanen: Avoin kirje Väestöliiton hallitukselle ja johdolle (blogi)

TV 1 lähetti 24.9.2012 MOT-ohjelman, jonka mukaan Väestöliiton ylilääkäri Dan Apter oli ympärileikannut pienen pojan äidin tietämättä ja vastoin tämän tahtoa. Tapaus on parhaillaan hovioikeudessa. Väestöliitto otti kantaa asiaan 25.9.2012, heti tv-ohjelman jälkeisenä päivänä. Kannanoton mukaan ”Väestöliitto ei vastusta poikien ympärileikkausta, kun se liittyy uskonnollisiin ja kulttuurisiin traditioihin.”

Ympärileikkaus altistaa lapsen tarpeettomille riskeille ja haitoille, kun se tehdään ilman lääketieteellisiä perusteita vanhempien uskonnollisten tai kulttuuristen käsitysten vuoksi. Viime aikoina on uutisoitu ympärileikkausten komplikaatioiden aiheuttamista kuolemantapauksista mm. Yhdysvalloissa ja Norjassa. Miehet ovat myös kertoneet kärsivänsä leikkauksen aiheuttamista haitoista kuten peniksen arpeutumisesta, tunnon menetyksestä ja jopa koko peniksen amputaatiosta.

Väestöliitto sallii pojan ympärileikkaamisen, kun sen tehdään ”asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saaneen terveydenhuoltohenkilöstön suorittamana”. Leikkauksen tekijän osaaminen ei poista ympärileikkausten eettisiä ongelmia eikä riskejä. Väestöliitto tuskin sallisi tyttöjen ympärileikkauksien tekemistä vastaavilla ehdoilla. Miksi pojat eivät saa samaa suojelua kuin tytöt?

Väestöliitto esiintyy verkkosivuillaan seksuaaliterveyden edistäjänä, joka pyrkii ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua ja kannattaa lasten ja nuorten seksuaalioikeuksia. Miten lapsen terveen peniksen silpomisen salliminen sopii näihin arvoihin? Miten Väestöliitto vastaa niille pojille ja miehille, jotka kärsivät silpomisen haitoista koko ikänsä?

Tommi Paalanen
Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja

______________________________

Väestöliiton tiedote: Väestöliitto ei tee poikien ympärileikkauksia

Poikien ympärileikkaus on nyt noussut julkisuudessa voimakkaasti esille. Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen on myös nostanut ilmiön selkeämmin puheeksi. Asiassa on erilaisia näkökulmia ja niistä on syytä keskustella.

Väestöliitto vetoaa viranomaisiin, että asiasta pitää pikaisesti saada selkeät ja ajantasaiset ohjeet, mieluiten lainsäädännön tasolla.

Väestöliitto on ottanut asiaan kantaa Sosiaali- ja terveysministeriölle vuonna 2003 antamassaan lausunnossa Poikien ympärileikkauksia koskevasta lainsäädäntötarpeesta. Tämän kannan mukaan Väestöliitto ei vastusta poikien ympärileikkausta, kun se liittyy uskonnollisiin ja kulttuurisiin traditioihin. Poikien ympärileikkaus voidaan sallia ei-lääketieteellisillä perusteilla asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saaneen terveydenhuoltohenkilöstön suorittamana. Väestöliitto ei kuitenkaan itse tee poikien ympärileikkauksia.

Korkein oikeus on ratkaisussaan vuonna 2008 todennut, että uskonnollisiin ja sosiaalisiin syihin perustuva, asianmukaisella lääketieteellisellä tavalla teetetty ympärileikkaus ei ole oikeudenvastainen eikä siten rangaistava teko. Tämä ei poista tarvetta viranomaisohjeistukseen.