tiistai 23. lokakuuta 2012

Espoon Seurakuntasanomat: Minne menet, Espoo?

Espoon Seurakuntasanomat: Minne menet, Espoo? 23.10.2012

Esse kysyi kaikilta viideltätoista Espoon kuntavaaliryhmittymältä kolme kysymystä. Vastaukset saimme kymmeneltä.

Julkaisemme vastaukset puolueiden valtakunnallisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Vastaajina ovat puolueiden aluejärjestöt.[...]

2. Espoolaisista noin joka kymmenes on ulkomaalaistaustainen. Miten tämä tulisi ottaa päätöksenteossa huomioon?

Kokoomus: Suomalaiseen yhteiskuntaan on vaikea sopeutua täysin ilman riittävää kielitaitoa, siksi kotimaisten kielten opetukseen ja peruspalveluhenkilökunnan englannin kielen taitoihin on panostettava enemmän. Maahanmuuttajataustaisia päättäjiä tarvitaan myös lisää kuntatasolle vaikuttamaan asioihin. Espoossa on varmistettava riittävät kotoutumispalvelut sekä järkevä asumispolitiikka maahanmuuttajien sopeutumisen helpottamiseksi.

Köyhien Asialla: Olisi järkevää asuttaa eri puolille kaupunkia. Heti maahan tultaessa on aloitettava suomenkielen opiskelu. Jos on syntynyt Suomessa, vaikkakin ulkomaalaistaustainen, ei vaadi erikoistoimia

Perussuomalaiset: Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki ja siten myös erittäin kansainvälinen. Espoossa toimii lukemattomia globaaleja yrityksiä, joiden työntekijöille kaupungin tulee pystyä tarjoamaan samat palvelut kuin suomalaisillekin. Tällöin saamme kaipaamamme ulkomaista työvoimaa. Sosiaalisin perustein Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten integraatiota yhteiskuntaan tulisi lisätä ja kannustaa heitä opiskelemaan Suomen kieltä ja opastaa tehokkaammin hankkimaan ammattipätevyys ja töitä. Espoossa orastava ghettoutuminen on estettävä ja taattava tasapuolinen kohtelu niin maahanmuuttajille kuin suomalaisillekin.

Piraattipuolue: Ulkomaalaistaustaisia on kohdeltava tasavertaisesti syntyperäisten suomalaisten kanssa. Syrjintä, sekä negatiivinen että positiivinen, voi johtaa helposti konflikteihin.

Keskusta: Parhaiten niin, että maahanmuuttajia nousee kaupungin päätöksentekoon mukaan. Segregaatiota lisääviä päätöksiä on vältettävä niin asunto-, elinkeino- kuin muussakin politiikassa. Eri kieliryhmien palvelut pitää olla riittävällä tasolla. Yhteistyötä ja dialogia eri ulkomaalaisryhmien kanssa pitää jatkaa ja lisätä, jotta erityistarpeet tulevat huomioiduiksi.

Suomen Kommunistinen puolue: Maahanmuuttajien eri kielten nopean ja osaavan tulkkauksen mahdollistamiseksi kaupungin eri viranomaisissa on perustettava tulkkauskeskus, tai jos sellainen Espoossa on, lisättävä sen voimavaroja, että se todella pystyy toimintaan. Kaupungin omia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja lisää. Ohjeistus – päätöksenteossa otettavaksi huomioon vaikutukset erilaisten maahanmuuttajien kannalta.

Kristillisdemokraatit: Kaupungin palvelupisteissä on oltava riittävän kielitaidon omaava henkilöstö. Mahdollisuutta oppia Suomen kieli on lisättävä. Kouluihin tulisi sijoittaa kansainvälisiä luokkia, joka tulisi halvemmaksi, kuin oman kansainvälisen koulun rakentaminen ja auttaisi integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Sosialidemokraatit: Päätöksenteossa pitää huomioida, että ulkomaalaistaustausta väestöä ei unohdeta millään toiminnan osa-alueella ja tässä on huomioitava myös kulttuurien tuomat eroavaisuudet. Työskentely, koulutus ja terveyshuolto pitää olla sama kaikilla etnisestä taustasta riippumatta, toimien pitää olla reiluja kaikille. Espoo pitää olla kaupunki, jota rakennamme kaikki yhdessä.

Vasemmisto: Ulkomaalaistaustaisten tietämystä kunnan päätöksenteosta voidaan kohentaa siellä missä he ovat, muun muassa maahanmuuttajapalveluissa. Lisäksi pääseikkoja voitaisiin kääntää paitsi englanniksi, myös ainakin suurimmille maahanmuuttajaryhmien kielille kuten venäjä, viro ja somali.

Vihreät: Vihreiden mielestä Espoon tulee olla avoin, monikielinen ja toivottaa erilaiset ihmiset tervetulleiksi. Asuinalueiden tasapuolista kehittämistä tulee edistää mm. monipuolisella kaavoituksella ja Espoonkruunun asuntotuotantoa hajauttamalla. Maahanmuuttajien tarpeet pitää huomioida palveluissa ja tarjota heille kohdennettua apua kotoutumiseen ja työllistymiseen.

[...]