keskiviikko 17. lokakuuta 2012

Turun Sanomat: Laittoman maahantulon torjumiseen useita eri keinoja

Turun Sanomat: Laittoman maahantulon torjumiseen useita eri keinoja 17.10.2012
Sisäasiainministeriön tiedote: Laitonta maahantuloa torjutaan useilla keinoilla

Sisäministeri Päivi Räsäsen johtama sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi tänään laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman. Toimintaohjelma on poikkihallinnollinen ja korostaa viranomaisyhteistyön parantamista ja lainsäädännön tarkennuksia.

Poliisilla ja Rajavartiolaitoksella olisi jatkossa oikeus tehdä ulkomaalaisvalvontaa julkisrauhan piiriin kuuluvissa tiloissa, kuten liiketiloissa. Ulkomaalaisrekisterilaki uudistetaan vastaamaan paremmin viranomaisyhteistyön tarpeita.

Lisäksi ehdotetaan, että maahantulokielto voitaisiin määrätä maasta jo poistuneelle henkilölle. Myös laittoman maahantulon järjestämistä koskevaan lakiin ehdotetaan tarkennusta, samoin kuin säilöönotto-oikeudenkäyntejä koskevaan lainsäädäntöön.

Viranomaisyhteistyössä pyritään parantamaan niin edustustojen henkilöstön osaamista kuin viranomaisten ja liikenteenharjoittajien yhteistyötä. Sosiaaliviranomaisten, Kelan, poliisin ja muiden ulkomaalaisasioita hoitavien viranomaisten tiedonvaihtoa parannetaan.

Lisäksi parannetaan yhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjunnassa. Rajavartiolaitos vahvistaa edelleen osallistumistaan EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin rajaturvallisuusyhteistyöhön.

__________________________________

Sisäasiainministeriön tiedote: Laitonta maahantuloa torjutaan useilla keinoilla

Sisäministeri Päivi Räsäsen johtama sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi tänään laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman. Toimintaohjelma on poikkihallinnollinen ja korostaa viranomaisyhteistyön parantamista ja lainsäädännön tarkennuksia. Ohjelma sisältää 21 eri toimenpidettä.

Ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksia päivitetään siten, että poliisilla ja Rajavartiolaitoksella olisi oikeus tehdä ulkomaalaisvalvontaa julkisrauhan piiriin kuuluvissa tiloissa, kuten liiketiloissa. Ulkomaalaisrekisterilaki uudistetaan vastaamaan paremmin viranomaisyhteistyön tarpeita. Lisäksi ehdotetaan, että maahantulokielto voitaisiin määrätä maasta jo poistuneelle henkilölle. Tällä hetkellä maahantulokielto voidaan määrätä vain maasta poistamisen yhteydessä. Myös laittoman maahantulon järjestämistä koskevaan lakiin ehdotetaan tarkennusta, samoin kuin säilöönotto-oikeudenkäyntejä koskevaan lainsäädäntöön.

Viranomaisten tiedonvaihtoa halutaan parantaa

Viranomaisyhteistyössä pyritään parantamaan niin edustustojen henkilöstön osaamista kuin viranomaisten ja liikenteenharjoittajien yhteistyötä. Sosiaaliviranomaisten, Kelan, poliisin ja muiden ulkomaalaisasioita hoitavien viranomaisten tiedonvaihtoa parannetaan. Lisäksi parannetaan yhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjunnassa. Rajavartiolaitos vahvistaa edelleen osallistumistaan EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin rajaturvallisuusyhteistyöhön.

Laittomaan maahantulon vastainen toimintaohjelma perustuu neliportaiseen rajaturvallisuusmalliin, jossa toimenpiteitä tehdään lähtö- ja kauttakulkumaissa, lähialueilla, ulkorajoilla ja sisämaassa. Ohjelman toteuttamista seuraa poikkihallinnollinen virkamiesryhmä, joka raportoi toimintaohjelman etenemisestä sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle.

Laiton maahantulo kasvanut EU:ssa

Laiton maahantulo ja maassa oleskelu tarkoittavat luvatonta maahantuloa ja oleskelua, jolloin ulkomaalaisella ei ole matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa saapua Suomeen tai oleskella Suomessa. Laillinen maahantulo muuttuu laittomaksi maassa oleskeluksi esimerkiksi, jos henkilö jää maahan sallittua pidemmäksi ajaksi. Julkisuudessa laittomasti maassa oleskeleviin viitataan usein termillä paperittomat.

Frontex tilastoi lähes 141 000 laitonta rajanylitystä EU:ssa vuonna 2011, mikä tarkoittaa 35 prosentin kasvua edellisvuodesta. EU:n ulkoraja ylitettiin laittomasti useimmiten Kreikan, Italian ja Maltan ulkorajoilla. Suomessa tavattiin vuonna 2011 noin 3 300 laittomasti maassa oleskellutta henkilöä.