torstai 14. heinäkuuta 2011

Akava: Ulkomaalaisten osaaminen menee hukkaan

Akava: Ulkomaalaisten osaaminen menee hukkaan 14.7.2011

Moni Suomessa asuvista korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista työskentelee koulutustaan vastaamattomissa töissä. –On pahimmanlaatuista tuhlausta, että korkeasti koulutetut maahanmuuttajat päätyvät liian vaatimattomiin tehtäviin tai työttömiksi, kun tarjolla ei ole täydennyskoulutusta tai sopivia kielikursseja. Nämä ihmiset turhautuvat, ja koko yhteiskunnan voimavaroja valuu hukkaan, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo.

Edes tarkkoja lukuja ei ole saatavilla, sillä maahanmuuttajien työllistymistä koulutustaan vastaavaan työhön ei seurata.

– Suomalaiset yritykset tarvitsevat globaalissa ja osaamiseen perustuvassa taloudessa yhä enemmän kansainvälistä ammattitaitoa. Lisäksi työikäisten määrä Suomessa laskee. Siksi on järkevää hyödyntää jo maahamme tulleita osaajia sekä tänne opiskelemaan tulevia, Fjäder toteaa.

Hän huomauttaa, että Suomi kuuluu niihin harvoihin teollisuusmaihin, jotka kärsivät aivovuodosta eli siitä, että korkeasti koulutettuja lähtee ulkomaille enemmän kuin maahan tulee.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisessä on monia ongelmia, kuten tutkintojen tunnustaminen, täydennyskoulutus ja kielitaidon tukeminen. Ne ovat kuitenkin haluttaessa ratkaistavissa.
– Vaikeampaa on vaikuttaa työelämän asenteisiin. Suomalaiset työnantajat arastelevat edelleen muiden kuin suomalaisten työntekijöiden palkkaamista.

Vaikka maahanmuuton kokonaisvaikutusten on eri maissa laskettu olevan neutraaleja tai lievästi positiivisia, yhteiskunnan yleinen asenneilmapiiri on ratkaiseva. Esimerkiksi Kanadassa kolme neljästä haluaa säilyttää vähintään nykyisen maahanmuuttotahdin, kun taas Suomessa asenteet ovat kiristyneet.

Akava järjestää Porin SuomiAreena -tapahtumassa perjantaina 15.7. klo 10.30–11.45 paneelikeskustelun Maisterit mopin varressa. Paikkana on Porin kaupungintalon piha. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien asemasta Suomen työmarkkinoilla keskustelevat
Yuan Karppanen, diplomi-insinööri, Synocus Oy
Nasima, Razmyar, Vuoden Pakolaisnainen 2010
Riitta Wärn, asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto
Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava
Tilaisuuden juontaa Talouselämän päätoimittaja Reijo Ruokanen.