keskiviikko 30. marraskuuta 2011

YLE: Venäläisten lääkäreiden kotouttaminen epäonnistui

YLE Pohjois-Karjala: Venäläisten lääkäreiden kotouttaminen epäonnistui 30.11.2011

Inkeriläislääkäreiden kotouttaminen ei ole onnistunut Pohjois-Karjalassa. Muun muassa Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton ja Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten järjestämässä yli kaksivuotisessa kotouttamishankkeessa ei päästy tavoiteltuihin tuloksiin.

Tarkoituksena oli kouluttaa venäläisiä lääkäreitä paikkaamaan Pohjois-Karjalan lääkäripulaa. Kuitenkin kahdeksasta lääkäristä vain kaksi pääsi koulutuksesta läpi.

Järjestäjien mukaan tiukka aikataulu, kielitaitovaatimukset ja erityisesti lääkärikoulutuksen maiden väliset erot olivat suurimmat syyt hankkeen epäonnistumiseen. Venäjällä esimerkiksi lääkäriopiskelijoita koulutetaan suoraan erikoislääkäreiksi, kun taas Suomessa keskitytään perusterveydenhuollon osaamiseen.

Myös suomen kielen taito ei ehtinyt kehittyä tarpeeksi hyväksi hankkeen aikana.

Kotouttamishanke kesti kaksi ja puoli vuotta päättyen viime keväänä. Inkeriläislääkäreiden kotouttamishanke oli muun muassa EU- ja kuntarahoitteinen.

Hankkeesta läpipäässeet kaksi venäläistä lääkäriä ovat työskennelleet muun muassa Hellissä sekä Pielisen Karjalassa. Osa hankkeessa mukana olleista on jatkanut itsenäisiä opintoja Suomessa, tavoitteenaan saada esimerkiksi sairaanhoitajan pätevyys.

Lääkäreitä rekrytoitiin Petroskoissa

Inkeriläislääkäreiden rekrytointitilaisuus järjestettiin pari vuotta sitten Venäjän Petroskoissa. Hakijoita lääkäriksi Suomen puolelle oli yli 50, joista tietyin kriteerein valittiin kahdeksan.

Hakijoilta vaadittiin muun muassa jonkinlaista suomen kielen osaamista. Kaikki hankkeeseen osallistuneet venäläiset lääkärit olivat n. 40-50-vuotiaita.

Hankkeen järjestäjinä olivat Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton lisäksi muun muassa Tampereen yliopisto sekä useita pohjoiskarjalaisia terveyskeskuksia, joissa käytännön harjoitukset toteutettiin.